Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceHledáníNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Školní fitcentrum

Školní fitcentrum

Školní fitcentrum slouží k výuce, individuální zájmové činnosti zaměstnanců, žáků školy a případně i dalším osobám, které mohou užívat školní fitcentrum jen na základě domluvy se správcem školního fitcentra.

TRÉNINK NA BĚŽECKÉM TRENAŽÉRU (dokument PDF)

TRÉNINK NA CYKLOTRENAŽÉRU (dokument PDF)

TRÉNINK NA ELIPTICKÉM TRENAŽÉRU (dokument PDF)

ZÁKLADY POSILOVÁNÍ  (dokument PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO FITCENTRA  (dokument PDF)


VSTUP DO ŠKOLNÍHO FITCENTRA JE POVOLEN:

 1. V rámci školních aktivit, které jsou organizovány školou a probíhají v souvislosti s výukou tělesné výchovy, po proškolení s návody k používání cvičebních strojů učitelem tělesné výchovy a pod dohledem vyučujícího.
 2. Zaměstnancům školy v provozní době školního fitcentra po proškolení s návody k používání cvičebních strojů správcem školního fitcentra. Cvičení probíhá na vlastní riziko. Nejedná se o pracovní úraz.

Individuální činnost ve školním fitcentru (dle bodu 2) se neorganizuje a nezajišťuje instruktorem, k dispozici je pouze příslušný prostor k individuálnímu užívání. Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy. Organizace (dle bodu 2) neodpovídá za případné úrazy, vzniklé neopatrným a neodborným zacházením se zařízením školního fitcentra nebo za úraz způsobený nepřiměřenou zátěží (nejedná se o školní či pracovní úrazy!).


PŘI CVIČENÍ VE ŠKOLNÍM FITCENTRU JE NUTNO DODRŽOVAT TATO PRAVIDLA:

 • Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Dodržovat zásady bezpečnosti, ohleduplnosti a hygieny (větrání, otírání potu z nářadí apod.).
 • Vstup a cvičení jsou možné pouze ve vhodné a čisté cvičební obuvi.
 • Zákaz osamoceného cvičení, vždy musí být přítomny nejméně dvě osoby (první pomoc při úrazu).
 • Do školního fitcentra je zakázáno nosit jídlo. Nápoje (nealko) pouze v plastové lahvi.
 • Ukládejte náčiní na původní místo (týká se zejména činek a adapterů). Náčiní odkládejte opatrně na podlahu tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
 • Během pobytu ve školním fitcentru hovořte tiše a slušně, nerušte ostatní při cvičení. Nemluvte s osobou, která právě cvičí. Mluvením se narušuje tonus svalstva a může dojít k úrazu.
 • Poslední cvičenci při odchodu zkontrolují, zda je vše v pořádku (včetně zhasnutí světla a zavření oken). Závady ihned hlaste správci školního fitcentra, případně přítomnému vyučujícímu.


VYUČUJÍCÍ JE POVINEN:

 • po celou mít přehled o dění ve školním fitcentru
 • zaručit, aby ve školním fitcentru byl minimální počet dvě osoby
 • stanovit maximální počet osob ve školním fitcentru tak, aby nebyla narušena bezpečnost cvičení
 • na konci každé cvičební jednotky dohlédnout na úklid náčiní
 • každou závadu v posilovně okamžitě ohlásit a zapsat do sešitu u školníka

Při nedodržení ustanovení tohoto řádu nebo pokynů odpovědného pracovníka organizace je správce školního fitcentra oprávněn osoby vykázat.