Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy

pro dospělé

Střední škola Havířov - Prostřední Suchá je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace

Střední škola Havířov- Prostřední Suchá se na základě rozhodnutí autorizujícího orgánu  Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 6. 2017, 3. 10. 2019 a Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 11. 10. 2019 stala autorizovanou právnickou osobou pro výše uvedené profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

Zkouška z profesní kvalifikace je určena zájemcům o získání dané profesní kvalifikace  zařazené do skupiny oborů: Osobní a provozní služby č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Složením zkoušky profesní kvalifikace:

 • Kosmetička  (kód profesní kvalifikace  69-030-M)
 • Manikérka a nehtová designérka (kód profesní kvalifikace  69-024-H)
 • Pedikérka a nehtová designérka (kód profesní kvalifikace   69-025-H)
 • Vizážistka (kód profesní kvalifikace 69-035-M)
 • Kadeřník (kód profesní kvalifikace 69-071-H)

Uchazeč prokazuje získání odborné způsobilosti k výkonu povolání, které je uvedeno ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací pro uvedenou profesní kvalifikaci.

V rámci zkoušky prokáže uchazeč své znalosti a praktické dovednosti v souladu s kritérii hodnocení definovanými hodnoticím standardem, a to formou písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení jednotlivých dovedností na figurantech, které si ke zkoušce sám zajistí uchazeč. Před vlastní zkouškou je nutné, aby si uchazeč hodnoticí standard detailně prostudoval.


Před zahájením zkoušky profesní kvalifikace uchazeč předloží platný:

 • občanský průkaz ověřující jeho totožnost,
 • lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost,
 • platní zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Uchazeč bude před zahájením zkoušky seznámen s pracovištěm a požadavky BOZP a PO.


Celková doba trvání vlastní zkoušky
(bez času na přestávky a na přípravu)

 • Kosmetičky 6-8 h
 • Vizážistka 6-8 h
 • Manikérky a nehtová designérka Pedikérky a nehtová designérka 4-6 h
 • Kadeřník 7-8 h

(hodinou se rozumí 60 minut),

Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení o dané profesní kvalifikaci, a to včetně odpovídající úrovně Evropského rámce kvalifikací EQF.


Úroveň EQF uvedené zkoušky je:

 • Kosmetička - 4,
 • Manikérky a nehtové designérky - 3,
 • Pedikérky a nehtové designérky - 3,
 • Vizážistky - 4,
 • Kadeřníka - 3. 

Výsledné hodnocení bude uchazeči sděleno bezprostředně po ukončení zkoušky.

Přihláška ke zkoušce

Ke stažení ve WORDu

Po obdržení přihlášky uchazeče ke zkoušce musí autorizovaná osoba do 21 dnů ode dne doručení přihlášky zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce. V souladu s ustanovením zákona č. 179/2006 Sb. se zkouška koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak.

Kontakt: Mgr. Petra Neuwirthová, e- mail: neuwirthova@stredniskola-sucha.cz


Škola organizuje přípravné kurzy pro zkoušky profesní kvalifikace:

Kontakt: Mgr. Petra Neuwirthová, tel: +420 733 578 807, e- mail: neuwirthova@stredniskola-sucha.cz

 

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy