Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2024/2025

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Sociální činnost - sociálně výchovná 75-41-M/01

Kosmetické služby 69-41-L/01

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Kadeřník 69-51-H/01

Škola má bezbariérový přístup a zajišťuje vzdělávání imobilních žáků

Nový domov se proměnil v salón krásy Facebook

Studenti Střední školy z Havířova-Prostřední Suché absolvovali zahraniční stáže TV Polar

Sociální služby v Havířově uspořádaly pro seniory akci Věk jí sluší, dámy i pánové byli dojatí TV Polar

KALENDÁŘ

27.5. až 26.8.2024 - Erasmus+ KA1 "Pracujeme v Evropě" Limerick, Irsko - pedagogické lyceum - 4 žáci

26.8. až 29.8.2024 - Opravné komisionální zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2023/2024 (viz menu)

26.8. až 30.8.2024 - Přípravný týden pro školní rok 2024/2025

26.8. až 28.8.2024 - Doklasifikace za 2. pololetí šk. roku 2023/2024 (viz menu)

2.9.2024 - Zahájení školního roku 2024/2025

2.9. až 4.9.2024 - Maturitní zkoušky - didaktické testy (na spádové škole)

3.9.2024 - 7:30h Závěrečné zkoušky - náhradní termín - písemná zkouška

4.9.2024 - 6:30h Závěrečné zkoušky - opravný a náhradní termín - praktická zkouška

5.9.2024 - 7:30h Závěrečné zkoušky - náhradní termín - ústní zkouška

5.9.2024 - Maturitní zkoušky - písemná práce (anglický jazyk) - náhradní a opravný termín - viz menu

Další termíny v kalendáři

KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN

Speciální procedury | Ceníky | Otevírací doba | Kontakt

Salón je moderně vybaven a studenti jsou připraveni pod dohledem zkušených pedagogů splnit požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Celé studio je rozděleno do několika částí, ve kterých probíhají jednotlivé procedury. V první místnosti se nachází pánské kadeřnictví, dále dámské kadeřnictví a v dalších místnostech můžete využít širokou nabídku kosmetických služeb.

Další informace

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kosmetička (69-030-M)

Kadeřník (69-071-H)

Pedikérka a nehtová designérka (69-025-H)

Další informace

VIDEOPREZENTACE ŠKOLY

HISTORIE ŠKOLY 1960-2020

VITRUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Virtuální prohlídka školy

VITRUÁLNÍ PROHLÍDKA ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ

Virtuální prohlídka Odloučeného pracoviště

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz 
tel.: 734 647 701

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ
Způsob podání:
E-mailem: whistleblowing@stredniskola-sucha.cz
Telefonicky: 553 401 730 (pondělí až pátek od 7:00 hodin do 14:00 hodin)
Poštou: na adresu organizace v uzavřené obálce s označením „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“
Osobně: po předchozí telefonické či mailové domluvě.
Více informací je uvedeno ve Směrnici o ochraně oznamovatelů

ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ

Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy