Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Klub přátel školy > Výroční členská schůze KPŠ 2022

Výroční členská schůze KPŠ 2022

Výroční členská schůze konaná dne 22. 11. 2022

Výsledky hlasování členské schůze KPŠ ze dne 22. 11. 2022.

V rámci výroční členské schůze KPŠ dne 22. 11. 2022 hlasovalo celkem 84 osob.

S předloženými materiály souhlasilo 79 osob, 5 osob se zdrželo hlasování a 0 osob nehlasovalo proti uvedeným návrhům.

Níže uvedené podklady byly schváleny.

1. Zpráva o činnosti KPŠ za školní rok 2021/2022

2. Plán činnosti KPŠ na školní rok 2022/2023

3. Výsledky hospodaření za rok 2021

  1. Rozvaha k 31. 12. 2021
  2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021
  3. Zaúčtování výsledku hospodaření ve výši 5 707,79 Kč do jmění organizace

4. Zpráva o revizi hospodaření za rok 2021

5. Rozpočet KPŠ na rok 2023

6. Ve školním roce 2022/2023 se členský příspěvek nemění a zůstává ve výši 400,- Kč na osobu za školní rok

7. Složení výboru KPŠ


Materiály ke schválení
 - Ke stažení v PDF

Rozvaha - Ke stažení v PDF

Výkaz zisku a ztráty - Ke stažení v PDF

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy