Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Klub přátel školy > Výroční členská schůze KPŠ 2021

Výroční členská schůze KPŠ 2021

Vzhledem k stále nepříznivé epidemiologické situaci proběhla Výroční členská schůze 23. 11. 2021 prostřednictvím on-line konference.

Výsledky hlasování členské schůze KPŠ ze dne 23. 11. 2021.
V rámci výroční členské schůze KPŠ dne 23. 11. 2021 hlasovalo celkem 120 osob.
S předloženými materiály souhlasilo 113 osob, 7 osob se zdrželo hlasování a žádná osoba nehlasovala proti uvedeným návrhům.
Schváleny byly níže uvedené podklady.

1. Zpráva o činnosti KPŠ za školní rok 2020/2021

2. Plán činnosti KPŠ na školní rok 2021/2022

3. Výsledky hospodaření za rok 2020

  1. Rozvaha k 31. 12. 2020
  2. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020
  3. Zaúčtování výsledku hospodaření ve výši 9 632,00 Kč do jmění organizace

4. Zpráva o revizi hospodaření za rok 2020

5. Rozpočet KPŠ na rok 2022

6. Ve školním roce 2021/2022 se členský příspěvek nemění a zůstává ve výši 400,- Kč na osobu za školní rok

7. Složení výboru KPŠ


Materiály ke schválení
 - Ke stažení v PDF

Rozvaha a výkazy zisku a ztráty - Ke stažení v PDF

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy