Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Klub přátel školy > Výroční členská schůze KPŠ 2023

Výroční členská schůze KPŠ 2023

Výsledky hlasování členské schůze KPŠ ze dne 21. 11. 2023.

V rámci výroční členské schůze KPŠ dne 21. 11. 2023 hlasovalo celkem 149 osob.

S předloženými materiály souhlasilo 146 osob, 3 osoby se zdržely hlasování a 0 osob nehlasovalo proti uvedeným návrhům.

Níže uvedené podklady byly schváleny.

1. Zpráva o činnosti KPŠ za školní rok 2022/2023,

2. Plán činnosti KPŠ na školní rok 2023/2024

3. Výsledek hospodaření za rok 2022

  • Rozvaha k 31. 12. 2022
  • Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2022
  • Zaúčtování výsledku hospodaření ve výši 130 147,54 Kč do jmění organizace

4. Zpráva o revizi hospodaření za rok 2022

5. Rozpočet KPŠ na rok 2024

6. Ve školním roce 2022/2024 zůstává členský příspěvek ve výši 400,- Kč na osobu za školní rok

7. Složení výboru KPŠ


Materiály ke schválení
 - Ke stažení v PDF

Rozvaha - Ke stažení v PDF

Výkaz zisku a ztráty - Ke stažení v PDF

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy