Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11-20 z 1.079)

OLYMPIJSKÁ „60“

20.1.2021

Naši tělocvikáři v rámci PK VZ a ZEM zorganizovali k 60. výročí vzniku naší školy pro všechny třídy a všechny žáky školy sportovní soutěž. Soutěž probíhala v období od 1.10.2020 do 20.12.2020. Za každý doložený sportovní výkon žáka naší školy v uvedeném období, obdržel žák a zároveň jeho třída body. Všechny třídy, které dosáhly alespoň 60 bodů, symbolizujících 60. výročí vzniku naší školy, budou odměněny. Rovněž budou ocenění nejaktivnější jednotlivci.
Do soutěže se i přes mimořádná hygienická opatření v době distanční výuky aktivně zapojilo celkem 145 žáků z 13 tříd naší školy.

Nejlepší třídy soutěže Olympijská "60":

1. místo: Třída L1.B (796 bodů)
2. místo: Třída L2.B (731 bodů)
3. místo: Třída L3.A (723 bodů)

Nejlepší jednotlivci soutěže Olympijská "60":

1. místo: Janiczková Veronika, L2.A (210 bodů)
2. místo: Čechmánková Kateřina L1.B (193 bodů)
3. místo: Bojková Adéla L2.A (186 bodů)

Protože se soutěž setkala u našich žáků s opravdu pozitivním ohlasem, rozhodli jsme se v rámci PK VZ a ZEM, že soutěž zachováme i do budoucna a vždy na konci každého pololetí oceníme nejaktivnější žáky a nejúspěšnější třídy. Další kolo školní sportovní soutěže Olympijská "60" bude vyhlášeno opět ve 2. pololetí od 1.2.2021.
Závěrem chci touto cestou moc poděkovat všem žákům, kteří se do této nové soutěže aktivně zapojili. Věřím, že nejenom ti nejlepší, kteří budou oceněni, ale všichni účastníci soutěže byli odměněni dobrý pocitem, že i v této mimořádné době udělali něco pro své zdraví a dobrou pohodu.

Za PK VZ a ZEM, Karel Koyš.

Další fotografie

Olympiáda z českého jazyka

20.1.2021

Ačkoli jsou školy po většinu času pro žáky zavřené, neusnuli jsme na vavřínech. Na podzim se u nás konalo online školní kolo olympiády z českého jazyka, ve kterém se sešli zájemci z různých tříd.
Soutěžící zkoumali zákonitosti větné stavby, gramatiky, ale také logiky. Na závěr také museli napsat text, v němž mimo jiné ukázali, jak umí použivat svůj mateřský jazyk.
K nejlepším výsledkům můžeme gratulovat dvěma žákyním:
1. místo Michaela Rašková
2. místo Lenka Wawrzyczková
Obě studentky jsou ze stejné třídy L3.B.
Finalistkám budeme držel palce, aby se jim dařilo i v okresním kole, které bude taky probíhat online.

Výuka od 11. ledna do 22. ledna 2021 bude stále distanční

8.1.2021

Milí žáci, vážení rodiče,
na základě informace MŠMT ČR vás informuji o skutečnosti, že výuka v teoretickém i praktickém vyučování všech ročníků bude od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 probíhat ve stejném režimu jako dosud - tedy distančně.
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Den otevřených dveří 12. ledna 2021

6.1.2021

I náš druhý den otevřených dveří bude probíhat ON-LINE prostřednictvím internetu.


Na našich  FaceBookových stránkách pro Vás budou 12.1.2021 přichystány video vstupy z naší školy.


10.00 - On-line prohlídka odloučeného pracoviště – Kadeřnický a kosmetický salón.
15.00 - Prohlídka probíhající výstavy o historii školy v prostorách kina Centrum
16.00 - On-line představení oborů školy s panem ředitelem Mgr. Petrem Szymeczkem

V průběhu přenosů bude možné posílat dotazy prostřednictvím chatu.

Dále můžete na našich FaceBookových stránkách shlédnout záznamy on-line prohlídek naší školy, kterými provázeli naši žáci, v den otevřených dveří 15. prosince 2020.

Těšíme se na Vaši virtuální návštěvu.

VÝUKA OD 4. LEDNA 2021

29.12.2020

Milí žáci, vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 a informace MŠMT ČR vás informuji o skutečnosti, že výuka v teoretlckém i praktickém vyučování všech ročníků bude od 4. ledna 2021 do 8. ledna 2021  probíhat distančně. Další informace obdržíte přes systém BAKALÁŘ.
Přeji Vám hezký zbytek prázdnin a mnoho zdraví a štěstí v roce 2021.
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Úspěšnost přijetí našich absolventů na vysokých školách

15.12.2020

Obor pedagogické lyceum připravuje žáky především k dalšímu studiu. Z celkového počtu 55 absolventů lycea jich pokračuje ve studiu 50 (90%). Absolventi Pedagogického lycea pokračují ve vzdělávání nejčastěji na
• Karlově univerzitě – učitelství MŠ, chemie-český jazyk,
• Ostravské univerzitě – PEDAGOGICKÁ FAKULTA obory: učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň (český jazyk-občanská nauka, český jazyk-anglický jazyk, český jazyk-dějepis, český jazyk-výtvarná výchova, český jazyk-výchova ke zdraví, tělesná výchova-základy společenských věd, občanská nauka-výtvarná výchova), učitelství pro MŠ, speciální pedagogika, pedagogika hudební výchova, pedagogika-hudební výchova, psychologie a ZSV, FILIZOFICKÁ FAKULTA obory filozofie-latina, ekonomika regionální rozvoj, filozofie, sociologie, rekreologie, LÉKAŘSKÁ FAKULTA obor nutriční terapie, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA: obory kartografie a geoinformatika,
• VŠB - TUO obor architektura,
• Univerzitě Palackého v Olomouci – PEDAGOGICKÁ FAKLUTA obor učitelství pro 1. stupeň, biologie-geografie, přírodopis a environmentální výchova, FILOZOFICKÁ FAKULTA: žurnalistika, filozofie,
• Slezské univerzitě v Opavě obor historie, sociální patologie a prevence, speciální pedagogika, český jazyk-historie, kulturní dramaturgie v divadelní praxi
• Masarykově univerzitě v Brně obor sociální pedagogika a poradenství
Některé absolventky pokračují ve studiu na VOŠ sociální či na VOŠ Prigo a AHOL obory: sociální práce nebo předškolní a mimoškolní pedagogika.

Z 15 absolventů oboru sociální činnost jich pokračuje ve studiu 11 (73%) . Vzhledem k zaměření oboru si studenti volili sociální obory na
• Ostravské univerzitě – sociálně-zdravotní pracovník, sociální práce a poradenství,
• Slezské univerzitě v Opavě – sociální prevence a patologie,
• VOŠ sociální v Ostravě- sociální pedagogika

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

10.12.2020

Podmínky pro přijetí ke studiu škola zveřejňuje ze zákona v lednu. Přihlášky ke studiu odevzdávají uchazeči do 1. března. Podmínkou pro přijetí je včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu – přední stranu vypisuje uchazeč nebo jeho zákonný zástupce (je-li uchazeč nezletilý) a lékař mu zde potvrdí zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.

Známky z posledních dvou let povinné školní docházky potvrzuje na zadní straně přihlášky základní škola (není-li uchazeč žákem základní školy přikládá k přihlášce úřední kopie vysvědčení – popř. si nechá originály zkopírovat na sekretariátě střední školy, na kterou se hlásí).

Budete-li se hlásit na obor s výučním listem (kadeřník), pak ke studiu přijímáme pouze na základě průměrného prospěchu ze základní školy – podrobněji v kritériích, která zveřejníme v lednu.

Budete-li se hlásit na obor s maturitní zkouškou, pak se do výsledku přijímacího řízení započítává kromě průměrného prospěchu ze základní školy také výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - podrobněji v kritériích, která zveřejníme v lednu.

Uchazeč si vybírá 2 střední školy – vyplňuje tedy 2 přihlášky a školy na ně zapisuje ve stejném pořadí. Jako první napíše školu, na které chce dělat jednotnou přijímací zkoušku v pondělí 12. dubna 2021 a jako druhou v pořadí píše školu, na které bude dělat zkoušku v úterý 13. dubna.

Výsledky přijímacího řízení na obor kadeřník zveřejníme ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Výsledky přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou zveřejníme do pátku 30. dubna 2021 (výsledky přijímací zkoušky školy obdrží z Cermatu do 28. dubna 2021).

Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do 14. května) odevzdat zápisový lístek – pokud tak neučiní,pak se jejich místo postupuje nepřijatým uchazčům, kteří ve lhůte do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podali odvolání. Odvolání se podává k organizaci, která o nepřijetí rozhodla – tedy na střední školu.

Pokud škola po ukončení odvolacího řízení nenaplní kapacitu oboru, kterou v přijímacím řízení nabízí, pak vyhlašuje další kola až do naplnění této kapacity.

Do dalších kol přijímacího řízení se mohou hlásit uchazeči, kterým se nepodařilo v prvním kole uplatnit zápisový lístek, popř. ještě čekají na výsledek odvolacího řízení (v případě, že jim bude vyhověno mohou zápisový lístek použít opakovaně).

Pro školní rok 2021/2022 naše škola nabízí 4 leté obory s maturitní zkouškou:

  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – 30 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 148 uchazečů, přijato bylo 60)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná – 30 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 56 uchazečů, přijato bylo 30)
  • 69-41-L/01 Kosmetické služby – 30 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 25 uchazečů, přijato bylo 22)

Pokud škola po uzavření přijímání přihlášek ke studiu zjistí, že se přihlásilo na nějaký obor méně uchazečů než přijímá pak může upustit od jednotné přijímací zkoušky.

a 3 letý obor s výučním listem:

  • 69-51-H/01 Kadeřník – 57 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 109 uchazečů, přijato bylo 30)

Více informací o nabízených oborech, praxi, akcích školy, zahraničních stážích a projektech najdete na našem webu.

Dny otevřených dveří máme naplánovány na 15. prosince 2020 a 12. ledna 2021, ale prozatím nevíme budou- li prezenčně nebo on line - sledujte naše stránky. Pokud by se epidemiologická situace nelepšila plánujeme v lednu a únoru další dny otevřených dveří prezenční formou, ale bez žáků a mimo běžný provoz školy, tzn v sobotu. Informace budou v tisku a na našem webu, facebooku a instagramu.

Pokud jste letos v osmé třídě a máte zájem o pedagogické lyceum, tak vás mohu potěšit, že pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat ke studiu 60 uchazečů.

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VIRTUÁLNĚ

10.12.2020

Den otevřených dveří v úterý 15. prosince 2020

Letošní den otevřených dveří proběhne vzhledem k epidemiologické situaci ON-LINE prostřednictvím internetu.

Na našich  FaceBookových stránkách pro Vás budou přichystány živé video vstupy z naší školy.

9.00 - On-line prohlídka školy se žáky 4. ročníku
10.00 - On-line prohlídka školy se žáky 4. ročníku
10.30 - 11.00 - On-line představení oborů školy s panem ředitelem Mgr. Petrem Szymeczkem
13.30 - On-line prohlídka školy se žáky 4. ročníku
15.00 - On-line prohlídka školy se žáky 4. ročníku
15.30 - 16.00 - On-line představení oborů školy s panem ředitelem Mgr. Petrem Szymeczkem

V průběhu přenosů bude možné posílat dotazy prostřednictvím chatu.

Těšíme se na Vaši virtuální návštěvu.

Burza škol

3.12.2020

Dne 7. 12. 2020 se naše škola účastní On-line burzy škol. Všichni žáci, kteří mají zájem o studium na naší škole, mají ideální možnost získat aktuální informace prostřednictvím on-line přenosů. Pro zájemce je připraven tento odkaz k připojení "BURZA ŠKOL".

JAK SE BUDE UČIT OD 7. PROSINCE

1.12.2020

Příkaz ředitele školy č. 11/2020-2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření a PES pro stupeň č. 3 ve školství nařizuji od 7. prosince 2020:

1) Rotační prezenční teoretickou výuku jiných než závěrečných ročníků takto:

SUDÝ TÝDEN (od 7.12. do 11.12. a 21.12. a 22.12. a dále v novém kalendářním roce): L1.B, L2.B, L3.B, K1.S, K2.S, K3.S, K1.B. V opačném týdnu bude výuka distanční.

LICHÝ TÝDEN (od 14.12. do 18.12. a dále v novém kalendářním roce): L1.A, L2.A, L3.A, H1.A, H2.A, H3.A, K2A. V opačném týdnu bude výuka distanční.

2) Výuka tříd závěrečných ročníků bude probíhat beze změn, tj. prezenčně.

3) Předmět tělesná výchova – chlapci bude z důvodu nemožnosti zajistit homogenitu skupiny probíhat i nadále pouze distančním způsobem. Při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

4) Odborný výcvik žáků všech ročníků a odborná praxe H4.A bude probíhat beze změn, tj. prezenčně.

5) Při prezenční výuce nařizuji i nadále pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popř. každých 30 minut.

6) Žáci, zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají i nadále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

7) Prezenční i distanční výuka je ze zákona povinná.

8) Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.

9) U všech žáků, kteří se vzdělávají distančně, popř. vykonávají nařízenou pracovní povinnost jsou umožněny prezenční individuální konzultace (1 žák/1 učitel) za podmínky nošení ochrany úst a nosu a větrání. Tyto individuální konzultace budou probíhat výhradně na neobsazených učebnách mimo synchronní výuku žáků po předchozí domluvě.

10) Provoz školní jídelny se řídí po dobu tohoto příkazu zvláštními předpisy, se kterými žáky seznámí oproti podpisu třídní učitel a zaměstnance jejich nadřízený pracovník.

11) Provoz kosmetických a kadeřnických salónů na odloučeném pracovišti školy bude pro veřejnost fungovat při dodržení platných hygienických předpisů od 7.12.2020.

V Havířově 1.12.2020
Mgr. Petr Szymeczek, v.r.

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11-20 z 1.079)
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy