Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11-20 z 1.113)

Portugalsko - pozdravy z Porta

16.6.2021

Děvčata absolvovala další poznávací výlet, tentokrát do druhého největšího portugalského města Porto. Dívky byly nadšeny krásným starobylým prostředím s kouzelnými malbami na domovních fasádách. Počasí se vydařilo, tak si spolu s novými zážitky odvezly i spoustu krásných fotografií.

Další fotografie

Sněhuláci pro Afriku - vyhodnocení

15.6.2021

Dnes pan ředitel předal sladkou odměnu nejaktivnější třídě v humanitární akci "Sněhuláci pro Afriku". Naši "nováčci" z třídy L1.A se s radostí zapojili do této akce a i v covidové době ukázali, že dovedou, umí a chtějí.
Společně si pochutnali na dortíku a dalších sladkostech.
Děkujeme, gratulujeme a jen tak dál!!! ????

Další fotografie

Olympijská "60" - vyhodnocení

15.6.2021

Konečně jsme po návratu k prezenční výuce dnes mohli vyhodnotit školní sportovní soutěž k 60. výročí vzniku naší školy – Olympijskou „60“. Vyhodnotili jsme díky letošní „covidové“ situaci současně jak první, tak i druhé pololetí. Odměnou pro všechny, kteří se v průběhu celého školního roku do soutěže zapojili, byl dobrý pocit, že v rámci zdravého životního stylu „něco pro sebe vykonali“. Jako příjemný bonus pro nejaktivnější jednotlivce a třídní kolektivy byly dnes uděleny diplomy a sladké odměny. Do soutěže se i přes mimořádná hygienická opatření v době distanční výuky aktivně zapojilo v 1. pololetí celkem 145 žáků a 13 tříd a ve 2. pololetí celkem 155 žáků a 12 tříd naší školy. Níže uvádím výsledky nejaktivnějších jednotlivců a tříd za obě pololetí:

NEJLEPŠÍ TŘÍDY SOUTĚŽE OLYMPIJSKÁ "60":

1. POLOLETÍ:                                      2. POLOLETÍ:

1. místo: Třída L1.B (796 bodů)           1. místo: Třída L2.B (1707 bodů)
2. místo: Třída L2.B (731 bodů)           2. místo: Třída L2.A (1596 bodů)
3. místo: Třída L3.A (723 bodů)           3. místo: Třída L3.A (1548 bodů)

NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI SOUTĚŽE OLYMPIJSKÁ "60":

1. POLOLETÍ:                                                         2. POLOLETÍ:

1. místo: Janiczková Veronika, L2.A (210 bodů)      1. místo: Ciencialová Klára H2.A (456 bodů)
2. místo: Čechmánková Kateřina L1.B (193 bodů)   2. místo: Kokotková Markéta L2.A (402 bodů)
3. místo: Bojková Adéla L2.A (186 bodů)                 3. místo: Sedláčková Nikol L1.A (339 bodů)
4. místo: Hilscherová Štěpánka L3.B (177 bodů)     4. místo: Grossmannová Barbora L2.B (336 bodů)
4. místo: Stuchlik Sandra K1.S (177 bodů)              5. místo: Serišová Maria K1.S (300 bodů)
5. místo: Schikorová Natálie L2.B (174 bodů)         6. místo: Tomančáková Denisa L3.A (288 bodů)
6. místo: Petřkevičová Veronika L2.B (152 bodů)   7. místo: Petřkevičová Veronika L2.B (279 bodů)
7. místo: Czyloková Blanka L2.A (135 bodů)          8. místo: Hilscherová Štěpánka L3.B (264 bodů)
8. místo: Straková Karolína L3.A (129 bodů)          9. místo: Gorylová Anna L2.A (255 bodů)
9. místo: Wrzecionková Linda L2.B (112 bodů)     10. místo: Novotná Barbora L2.B (216 bodů)
10. místo: Sasák Jan L1.B (102 bodů)                  10. místo: Švrčeková Markéta L1.A (216 bodů)

Závěrem chci touto cestou moc poděkovat všem žákům, kteří se aktivně zapojili do školní sportovní soutěže Olympijská "60". Věřím, že nejenom ti nejlepší, kteří byli oceněni, ale všichni účastníci soutěže mají dobrý pocit, že i přes mimořádné podmínky udělali něco pro své zdraví a dobrou pohodu. Ještě jednou moc dík všem za aktivní zapojení do soutěže. Již teď se těším na další ročník Olympijské „60“ v příštím školním roce!

Za PK VZ a ZEM, Karel Koyš.

Další fotografie

Konkurz na stáž v Portugalsku se blíží

10.6.2021

Ti z vás, kteří studují kadeřnictví či kosmetiku, čtěte!
V pátek 18. 6. proběhne v 10:40 h na učebně č. 3 konkurz na měsíční stáž v Portugalsku.
Stáž se uskuteční v září 2021, zúčastní se celkem 12 žáků (6 kadeřníků a 6 kosmetiček). Odjedou pracovat do města Braga do skutečných kosmetických či kadeřnických salónů.
Konkurz je určen pro žáky všech ročníků.
Podmínky účasti pro všechny zájemce:
- odeslat motivační dopis v ČJ na adresu svarcova@stredniskola-sucha.cz
- absolvovat písemné zkoušení ze znalosti cizího jazyka
- absovovat pohovory, které proběhnout jak v mateřském, tak i v cizím jazyce
- odeslat portfolio svých prací
Zásadní roli také hrají sociální předpoklady, tzn. je důležité, aby žák byl schopen zodpovědného života v zahraničí, aby byl přátelský, průbojný, komunikativní, kreativní, nekonfliktní a trpělivý, protože bude pracovat s klienty salónů.

Úklid školy

9.6.2021

Uklízíte rádi? Určitě ano! Nebo snad ne...?
Pojďme to vzít do vlastních rukou!
V pondělí 28. června se u nás koná velký úklid školy. Přijďte se realizovat :)

Změny v provozu školy od 8. června 2021

8.6.2021

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR Č. j.: 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 a informace MŠMT ČR se s účinností od 8.6.2021 mění používání ochranných prostředků dýchacích cest takto:

- Žáci nemusí mít během výuky nasazen respirátor a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí
v lavici, nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, příchod
a odchod ze třídy atd.) zůstává stejný režim jako doposud.

- Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen respirátor a to při poskytování
vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, příchod
a odchod ze třídy atd.) zůstává stejný režim jako doposud.

- Ochrana dýchacích cest není nově nutná při zkoušení u zkoušeného a zkoušejícího, pokud
všechny osoby dodržují vzdálenost alespoň 2 metry.

- Osoby v době výkonu práce na pracovišti, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě
bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (kanceláře, kabinety, sborovna) nemusí
mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

- Nově s účinností od 8.6.2021 je sportovní činnost ve vnitřních prostorech omezena již
pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti
vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory, jako jsou sprchy.
V Havířově dne 8.6.2021
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Úspěchy v okresním i krajském kole SOČ

6.6.2021

Dne 14.4. 2021 se žáci školy účastnili online okresního kola Středoškolské odborné činnosti.

Žákyně Adéla Višňová se v oboru Zdravotnictví umístila na 2. místě.
Žáci Eliška Mesíková v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Marie Hótová v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a Daniel Bula v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se umístili na 1. místě.
Všichni zástupci postoupili do krajského kola, které se konalo 7.5.2021.
Marie Hótová a Daniel Bula se v krajském kole umístili na 2. místech a postoupili do celostátní přehlídky.

Přehledné shrnutí:
L3.A – Adéla Višňová

 • Obor: Zdravotnictví
 • Téma: Hraniční porucha, vedoucí práce Z. Machejová
 • Okresní kolo: Umístění: 2. místo, postup do krajského kola

L4.A – Eliška Mesíková

 • Obor: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 • Téma: Pěstounská péče na přechodnou dobu, vedoucí práce M. Kubátová, Z. Machejová, A. Silberová
 • Umístění: 1. místo, postup do krajského kola

L4.A – Marie Hótová

 • Obor: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 • Téma: Happening, performance a divadlo v prostředí školy, vedoucí práce R. Manda
 • Okresní kolo: 1. místo, postup do krajského kola
 • Krajské kolo: 2.místo, postup do celostátního kola (11.-13.5.)

L4.A – Daniel Bula

 • Obor: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 • Téma: Vlivy, které škodí včelám, vedoucí práce L. Dorotiková
 • Okresní kolo: 1. místo, postup do krajského kola
 • Krajské kolo: 2.místo, postup do celostátního kola (11.-13.5.)

Další fotografie

První portugalský výlet - dlouhodobá stáž Erasmus+ (pedagogické lyceum)

6.6.2021

Konečně jsme mohli s portugalskými přáteli absolvovat první výlet.
Byli jsme v městečku Viana do Castelo, které je známé mnoha památkami. Užili jsme si krásný den.
PS: Snažíme se vzdělávat v portugalštině, i když to není úplně jednoduché :)

Další fotografie

První zprávy z Portugalska - dlouhodobá stáž Erasmus+ (pedagogické lyceum)

2.6.2021

Absolvovali jsme náročnou cestu a v pořádku jsme se dostali až do našeho ubytovacího zařízení.
Byli jsme krásně přijati, seznamujeme se s okolím a s novými lidmi.
Vše probíhá dle plánu, navazujeme nová přátelství.

Další fotografie

Konkurz na měsíční stáž do Portugalska pro obory kadeřník a kosmetické služby

30.5.2021

V červnu proběhne konkurz na další stáž v rámci projektu Erasmus + Evropská praxe pro život. Tentokrát je konkurz určen pro žáky oborů Kosmetické služby a Kadeřník.
Stáž se uskuteční v září 2021, zúčastní se celkem 12 žáků (6 kadeřníků a 6 kosmetiček). Odjedou pracovat do města Braga do skutečných kosmetických či kadeřnických salónů.
Konkurz je určen pro žáky všech ročníků.
Podmínky účasti pro všechny zájemce:
- odeslat motivační dopis v ČJ na adresu svarcova@stredniskola-sucha.cz
- absolvovat písemné zkoušení ze znalosti cizího jazyka
- absovovat pohovory, které proběhnout jak v mateřském, tak i v cizím jazyce
- odeslat portfolio svých prací
Zásadní roli také hrají sociální předpoklady, tzn. je důležité, aby žák byl schopen zodpovědného života v zahraničí, aby byl přátelský, průbojný, komunikativní, kreativní, nekonfliktní a trpělivý, protože bude pracovat s klienty salónů.

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11-20 z 1.113)
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy