Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Obory vzdělání > Sociální činnost - sociálně výchovná

Sociální činnost - sociálně výchovná 75-41-M/01

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR

střední vzdělání s maturitní zkouškou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Sociální činnost - sociálně výchovná (v PDF)
ŠVP platí pro 1. a 2. ročník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Sociální činnost - sociálně výchovná (v PDF)
ŠVP platí pro 3. a 4. ročník

Tento studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálně výchovných zařízeních, institucích a organizacích zabezpečujících sociální činnost součástí výuky je odborná praxe.

Absolvent studijního oboru Sociální činnost získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Je připraven pro výkon odborných činností, jejíchž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Dále je připraven pro  pedagogickou práci s lidmi v ústavech sociální péče a v jiných zařízeních a pro péči o děti do 3 let věku v denním režimu jako chůva pro děti v dětské skupině (jesle).

Absolvent studijního oboru se uplatní samostatně i v odborných týmech všude tam, kde lze využívat vytvořených předpokladů k sociální nebo výchovné činnosti. Získané teoretické i praktické poznatky o problémech jednotlivce, rodiny i dalších sociálních skupin mu umožní činnost nejen ve státních zařízeních sociální péče pro děti i dospělé, ale také v sdruženích a organizacích humanitárního charakteru, v preventivní poradenské i terapeutické péči a v  jeslích.

Absolvent najde uplatnění buď jako výchovný pracovník v sociálních zařízeních, nebo jako technicko-administrativní pracovník v různých sociálních organizacích, odborech sociálního zabezpečení a péče, případně může studovat na vysoké škole.

Slezská Diakonie

Souvislé odborné praxe

1. Jesle Majdalenka, Orlová

2. MiniSovičky z.s., Ostrava

3. Sociální služby Karviná, Karviná – Nové Město

4. O.P.S. Důstojnost, domov pro seniory, Nýdek

5. SeneCura SeniorCentrum HŠH, Praha

6. Rodinné centrum Budulínek, z.s., Horní Suchá

7. Slezská diakonie, Český Těšín

8. Dětská skupina Naše školička, Havířov

9. Obecní úřad Petrovice u Karviné

10. Domov Březiny, p.o., Petřvald

11. Spolek péče o dítě Mrňousek, Havířov

12. Spolek Kristýnka, z.s., Český Těšín

13. Domov Vesna, p.o., Orlová – Lutyně

14. Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o., Český Těšín

15. Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, p.o., Těrlicko

16. Sociální služby města Havířova, Havířov - Město


Základní podmínky pro přijetí

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení. Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.


Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník4. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 4 33/13/1
2.  Cizí jazyk 3/3 3/33/33/3
3.  Konverzace v cizím jazyce - -1/11/1
4.  Základy společenských věd 1 111
5.  Dějepis 2 1--
6.  Fyzika 2 ---
7.  Chemie 2 ---
8.  Biologie a ekologie 2 1--
9.  Matematika 3 333
10.  Tělesná výchova 2 222
11.  Informační a komunikační technologie 2/2 2/21/11/1
12.  Písemná a elektronická komunikace 1/1 1/1--
13.  Ekonomika 1 11-
Odborné předměty
14.  Sociální politika 2 1--
15.  Sociální služby - 121
16.  Pečovatelství a osobní asistence 2 2/22/22/2
17.  Gerontologie - 11-
18.  Pedagogika 2 112
19.  Osobnostní a sociální výchova - 2/22/2-
20.  Hudební výchova - 1/1--
21.  Hudební výchova s metodikou - -2/22/2
22.  Výtvarná výchova 2 ---
23.  Výtvarná výchova s metodikou - -2/22/2
24.  Zdravotní tělesná výchova - -2/12/1
25.  Praxe - --6
26.  Psychologie 2 222
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy