STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

NOVINKY A AKCE

O salónu | Speciální procedury | Novinky a akce | Fotogalerie | Ceníky | Otevírací doba | Kontakt
Celkem: 98 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

Nové informace pro maturanty, žáky a uchazeče o studium.

23.3.2020

Na dnešní tiskové konferenci ministr školsví mimo jiné uvedl:

"Maturitní zkoušky by měly proběhnout nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Ze společné části maturity se vypustí písemná část z českého a cizího jazyka."

Pokud se školy neotevřou do začátku června, maturitní zkoušky by se vůbec nemusely konat.

„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,” uvedl ministr školství.

Řešení spočívá v tom, že maturitní vysvědčení by učitelé vystavili na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Jde o vysvědčení z pololetí a konce třetího ročníku a pololetí ročníku čtvrtého. Pokud by žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola by mu měla umožnit vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Podobná pravidla mají platit i pro závěrečné zkoušky u učebních oborů.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by podle Plagy měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Studenti by je ale měli psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Plaga zároveň vyloučil, že by výuka pokračovala v červenci nebo srpnu, jak se spekulovalo. „Žádný ze scénářů nepočítá s tím, že dojde ke krácení letních prázdnin,” konstatoval Plaga.

Návrh chce v pondělí předložit vládě. Pokud ho schválí, mohla by ho už v úterý řešit Sněmovna.

Kdy se ve školních lavicích žáci a studenti opět usadí, není zatím jasné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mluvil v neděli o tom, že by se školy mohly otevřít na přelomu května a června.

Žákům přeji, ať smysluplně využijí čas samostudiem (sledujte BAKALÁŘE - učitelé vám ukládají úkoly) a podporou rodiny.

Maturantům kladu na srdce, ať se poctivě připravují na maturitní zkoušky a raději vůbec nepočítají s náhradním řešením, které dnes zmínil pan ministr. Připomínám, že termín pro odevzdání seznamu literárních děl platí!

Totéž platí pro žáky, kteří se připravují na závěrečnou zkoušku.

Uchazečům o studium na naší škole přeji pevné nervy. Na přijímací zkoušku půjdete na tu školu, kterou jste uvedli na přihlášce jako první v pořadí - výsledky půjdou na obě školy. Uchazečům o maturitní obory odešleme pozvánky k přijímacím zkouškám a další materiály 14 dní před konáním zkoušek. Pro uchazeče o tříletý obor Kadeřník se prozatím nic nemění - výsledky přijímacího řízení zveřejním 22. dubna ráno na našich webových stránkách.

Rodičům a učitelům přeji trpělivost a bezproblémovou komunikaci.

V tomto týdnu dojde k dalším úpravám plánu práce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Sledujte média, stránky MŠMT ČR, CERMATU a školy.

Všem pak přeji pevné nervy, dobrou mysl a hodně zdraví. Spolu to zvládneme.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

INFORMACE V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

13.3.2020

INFORMACE PRO MATURANTY

Sledujte webové stánky MŠMT ČR, CERMATU a školy. Prozatím není termín maturit posunut - všechny termíny jsou tedy platné, včetně termínu pro odevzdání seznamu literárních děl (31.3.) - emailem vyučujícímu českého jazyka.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Děkujeme Vám za odevzdání přihlášek ke studiu. Sledujte webové stánky MŠMT ČR, CERMATU a školy. Prozatím není termín jednotných přijímacích zkoušek posunut - všechny termíny jsou tedy platné. Pokyny k přijímacímu řízení a pozvánky k přijímacím zkouškám obdržíte poštou.

INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhlášením "nouzového stavu" se zákaz přítomnosti žáků ve školách upřesnil na 30 dní, rozhodl jsem o distančním vzdělávání od 23.3. 2020. Učitelé nyní připravují podklady a vybírají učivo k samostudiu přes systém BAKALÁŘ. Do 23.3. si opakujte probrané učivo.

Dále vás chci informovat, že došlo k úpravě plánu práce - posunu klasifikačních konferencí, třídních schůzek a zrušení popř. přesunu akcí, které jsme měli do konce školního roku pořádat (MISS Reneta, setkání s bývalými zaměstnanci školy, mobilita ERASMUS+ ve Slovinsku, literárně historická exkurze v Itálii, vodácký kurz na Sázavě a školní výlety), tak abychom mohli řádně uzavřít školní rok a splnit školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání.

Dlouhodobá mobilita ERASMUS+ v Portugalsku prozatím zůstává v plánu práce beze změny. Pokud se epidemiologická situace nezmění bude přesunuta do školního roku 2020/2021.

3. ročník pedagogického lycea- termín odevzdání ročníkových prací (do 30.4.) se nemění - pracujte na nich v rámci samostudia a v termínu je odešlete elektronicky (emailem) paní zástupkyni Mgr. Vápeníkové. Vytištěny budou dodatečně.

Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

STÁŽ SLOVINSKO - posunutí termínu

9.3.2020
PROJEKT: Erasmus+ Evropská praxe pro život

22. března měla začít měsíční stáž pro kadeřníky a kosmetičky do Slovinska.

Ta se však kvůli evropské situaci s koronavirem posouvá na pozdější měsíce.
Termín bude upřesněn.

KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

3.3.2020

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, nemají po návratu preventivně docházet 14 dnů do školy a rodiče je nemají do školy posílat. Neúčast bude omluvena na základě vyjádření rodičů.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.


1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
• Okres Bruntál 554 774 128
• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
• Okres Nový Jičín 556 770 384-386
• Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.
Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:
Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.
Doporučení pro školská zařízení:
Předání veškerému personálu a žákům.
Doporučení pro ostatní (např. ORP):
Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

Rozloučení se Slovinkami

11.2.2020
PROJEKT: Stáže 2020 - Slovinsko - Ljubljana

Dívky ze Slovinska, které u nás byly na stáži, už jsou doma.
Pracovaly, získávaly zkušenosti, ověřovaly si znalosti a v nemalé míře využívaly také své jazykové dovednosti.
Zahraniční stáže jsou na naší škole tradicí, ať už jezdí žáci z ciziny k nám nebo my do jiných zemí.
Zahraniční stáž čeká i naše kadeřníky a kosmetičky. Ti se na stáž do Slovinska chystají už 22. března.

Rozloučení se Slovinkami
Další fotografie

Kalibr Cup Lanškroun

7.2.2020

6. 2. 2020 proběhl již 20. ročník soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně s hlavním tématem „Párty look“.
Soutěže se zúčastnila za obor kadeřník žákyně 2. ročníku Nina Janoštíková se svou modelkou Anetou Gonzálezovou. Děvčata získala 6. místo.
Za obor kosmetické služby soutěžila žákyně 3. ročníku Eliška Šolínová, která se se svou modelkou Lucii Horníkovou umístila na místě pátém.
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Kalibr Cup Lanškroun
Další fotografie

Stáž žáků oboru kadeřník ze Slovinska tento týden končí

6.2.2020
PROJEKT: Stáže 2020 - Slovinsko - Ljubljana

Po čtyřech týdnech končí stáž čtyř žákyň z Ljubljany (Sredna frizerska šola) na naší škole. Dívky pracovaly mimo jiné v salónu Barbra v Havířově, kde je ve středu 5. 2. navštívila TV Polar. Reportáž můžete zhlédnout v Havířovském expresu od středy 12. února 2020.

Stážistky během svého pobytu sbíraly cenné zkušenosti, a to nejen na odloučeném pracovišti školy a v salónu Barbra, ale také na různých kadeřnických akcích. Zúčastnily se například soutěží Brněnské zrcadlo a Kalibr Cup v Lanškrouně. Tradičně již také navštívily vlásenkářskou dílnu Těšínského divadla.

Zahraniční stáž čeká i naše kadeřníky a kosmetičky. Ti se na stáž do Slovinska chystají už 22. března.

Stáž žáků oboru kadeřník ze Slovinska tento týden končí
Další fotografie

Výsledky výběrového řízení na stáže jaro 2020 - Erasmus+

6.2.2020
PROJEKT: Erasmus+ Evropská praxe pro život

V nedávné době se konala dvě výběrová řízení na dvě různé stáže.
Účastníci konkurzů s napětím očekávali výsledné verdikty.
Podmínky pro výjezd na zahraniční stáže nejlépe splnili tito žáci:

DLOUHODOBÁ STÁŽ PORTUGALSKO:
Adéla Bohušová (L3.A)
Diana Byrtusová (L3.A)

STÁŽ SLOVINSKO:
Kadeřnice:
Nina Janoštíková (K2.B)
Kamila Havliczková (K2.B)
Edita Biľová (K1.A)
Jitka Čurilová (K1.A)
Kosmetičky:
Sabina Fedorková (K3.S)
Magda Juroszová (K3.S)

Prezentace školy v Ostravě

30.1.2020

Ve středu 29. ledna se žáci naší školy prezentovali ve Světě techniky v Ostravě Vítkovicích v rámci akce "Živá knihovna". Představovali zde profesi "Kadeřník".
"Živá knihovna" je aktivita, při níž jednotlivé oslovené školy představují profese žádané na trhu práce formou setkání žáků či studentů s lidmi, kteří tyto profese vykonávají.
Prezentace naší školy byla velmi úspěšná hlavně mezi žáky základních škol. Stánek byl po celou dobu v obležení potenciálních budoucích žáků kadeřnických oborů.
Velmi pěkně představila obor naše žákyně Kristýna Matoušková. Ta je v současnosti maturantkou Kosmetických služeb, zároveň je už ale absolventkou samotného oboru Kadeřník.

Prezentace školy v Ostravě
Další fotografie

Ples 2020

24.1.2020

I letos se můžeme těšit REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY.
Významný podíl na jeho organizaci mají sami žáci, tak jako tomu bylo i loni.
Ples se koná ve Společenském domě Reneta v Havířově v pátek 28. února.
Budeme rádi, když se s námi přijdete pobavit, zatančit si a vůbec užít si parádní večer. Lístky jsou již v prodeji a jsou k mání u ing. Janečkové. Rezervace lístků: janeckova@stredniskola-sucha.cz.

Ples 2020
Další fotografie
Celkem: 98 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem