STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR
střední vzdělání s maturitní zkouškou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Pedagogické lyceum (v PDF)

Učební plán platí od 1.9.2018 pro 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník viz Dodatek ŠVP

Obor je určen absolventům základní školy se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyky.

Základní podmínky pro přijetí

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:
závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Studijní obor pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujicích učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelstvi pro l. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologia, dějepis, občanská nauka apod.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Cílem studijního oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi a s nimi souvisejícími dovednostmi, ale i dovednostmi, technikami a návyky potřebnými pro jejich úspěšné další studium. Pedagogické lyceum usiluje o zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých, popř. vyšších odborných školách příslušného zaměření.

Absolventi pedagogického lycea získávají odbornou kvalifikaci:

a) pedagoga volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění

b) asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č.  563/2004 Sb., v platném znění


Souvislé odborné praxe - seznam spolupracujících škol


HAVÍŘOV

MŠ speciální pro zrakově postižené, Mozartova 2,Ha-Město,

MŠ Resslova 2, Ha-M

MŠ, Moravská 14, Ha-Š

MŠ Sukova 2a, Ha-M

MŠ Švabinského 7, Ha-M,

ZŠ Mánesova 1, Ha-M

ZŠ Moravská 29, Ha-Š.

ZŠ a MŠ Na Nábřeží, Ha-M

ZŠ K.Světlé, Ha-Podl.

ZŠ 1.máje, Ha-M

ZŠ Pujmanové 17, Ha-Š

ZŠ Školní 1, Ha-Š

ZŠ Žákovská 1, Ha-Město

SŠ Havířov-Prostř. Suchá

 

KARVINÁ

ZŠ Borovského, Ve Svahu 775, Ká-R

ZŠ Dělnická, Sokolovská 1758, Ká-N.M.

ZŠ Žižkova 56, Ká-Mizerov

ZŠ Dělnická, Ká-N.M.

MŠ, tř. Družby, Ká – N.M.

MŠ kpt. Jaroše 2224, Ká-Mizerov

MŠ Sokolovská 602, Ká-N.M

MŠ Spojka 1389, Ká-N.M.

 

ORLOVÁ

Nestátní den.zař.DUHA, Lesní 859,O-L

ZŠ Jarní 400, O-P

 

ČESKÝ TĚŠÍN

MŠ Čáslavská 8, ČT

MŠ Okružní 1759

ZŠ a MŠ Masarykovy sady 104, Č.T.

ZŠ a MŠ,Ostravská 1710, Č.T.

ZŠ Slezská 1740, Č.T.

ZŠ Pod Zvonek, ČT- Svibice

ZŠ Slovenská

Sl.diak. Eben-Ezer, Vělopolská 243, Č.T.

ZŠ a SŠ Církevní, Frýdecká 34 Č.T.

 

FRÝDEK-MÍSTEK

MŠ Pohádka, Třanovského 404, F-M

MŠ logopedická,8.p.p. F-M

ZŠ J. z Poděbrad 3109, F-M

ZŠ , Čs.armády, F-M

 

TŘINEC

Církevní ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412

ZŠ a MŠ, Kaštanová 412, Třinec

Jub. Masarykova ZŠ a MŠ Třinec, U Splavu 550

 

OSTRAVA

MŠ Keramická 2, O-Muglinov

MŠ Sokolovská 1168,O-Poruba

ZŠ Srbská 2, O-Výškovice

ZŠ U Kříže 28, O-Michálkovice

ZŠ Gen. Píky 13A, Ostrava 1

ZŠ V Zálomu 1, O-Zábřeh


OSTATNÍ

MŠ Šenov, Lipová 861

MŠ Doubrava

MŠ P.O.Hviezdoslava 17, Martin, SR

MŠ Vavřinec 54, okr. Blansko

ZŠ Radniční nám. 1040, Šenov

ZŠ Těrlicko - Horní Těrlicko 419

ZŠ Lesní 190, Jablunkov

ZŠ Masarykova, Návsí 345

ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026, Bohumín

ZŠ a MŠ Bruzovice 212,

ZŠ a MŠ Bystřice 848

ZŠ a MŠ Masarykova, Hnojník

ZŠ a MŠ Horní Bludovice 202

ZŠ a MŠ Nýdek 293

ZŠ a MŠ Ropice 146

ZŠ a MŠ Jubil. Masaryk, Sedliště

ZŠ a MŠ Smilovice

ZŠ a MŠ Střítěž 108

Poznámka k následujícímu učebnímu plánu:

V rámci odborného zaměření mají žáci od 2. ročníku možnost výběru z Dramatické výchovy, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy. Žák si zvolí jeden z těchto předmětů do konce března 1. ročníku. V každém školním roce se budou vyučovat dvě skupiny - 1. skupina vždy Dramatická výchova a 2. skupina bude podle zájmu žáků buď Dramatická výchova, Hudební výchova nebo Výtvarná výchova. Předmět ve druhé skupině se bude vyučovat pouze tehdy, pokud se do něho přihlásí alespoň 13 žáků. Zařazení do skupin platí po celou dobu studia od 2. do 4. ročníku.

V rámci cizího jazyka I vyučujeme anglický jazyk.

V rámci cizího jazyka II vyučujeme německý jazyk nebo ruský jazyk.

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník4. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 4 444
2.  Cizí jazyk I 3/3 3/33/33/3
3.  Cizí jazyk II 2/2 2/22/22/2
4.  Konverzace v cizím jazyce I. - -1/11/1
5.  Základy společenských věd 1 111
6.  Dějepis 2 22-
7.  Fyzika 2 ---
8.  Zeměpis 2 2--
9.  Chemie 2 ---
10.  Biologie a ekologie 2 22-
11.  Matematika 3 345/1
12.  Hudební výchova 2 1/11/11/1
13.  Výtvarná výchova 2 1/11/11/1
14.  Dramatická výchova 2/2 1/11/11/1
15.  Tělesná výchova 2 222
16.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/12/22/2
17.  Ekonomika - 111
18.  Pedagogika 1 123
19.  Psychologie - 123
Odborné předměty
20.  Dramatická výchova - 3/33/33/3
21.  Hudební výchova - -/3-/3-/3
22.  Výtvarná výchova - -/3-/3-/3

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.