Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Obory vzdělání > Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR

střední vzdělání s maturitní zkouškou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Pedagogické lyceum (v PDF)
ŠVP platí pro 1. a 2. ročník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Pedagogické lyceum (v PDF)
ŠVP platí pro 3. a 4. ročník

Obor je určen absolventům základní školy se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyky.

Studijní obor pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujicích učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelstvi pro l. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologia, dějepis, občanská nauka apod.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Cílem studijního oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi a s nimi souvisejícími dovednostmi, ale i dovednostmi, technikami a návyky potřebnými pro jejich úspěšné další studium. Pedagogické lyceum usiluje o zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých, popř. vyšších odborných školách příslušného zaměření.


Základní podmínky pro přijetí:

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení. Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.


Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

Závažné duševní nemoci a poruchy chování.


Absolventi pedagogického lycea získávají odbornou kvalifikaci:

a) Pedagoga volného času podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění

b) Asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č.  563/2004 Sb., v platném znění


Souvislé odborné praxe - seznam spolupracujících škol

1. Základní škola Orlová – Lutyně

2. Základní škola T.G. Masaryka a mateřská škola, Horní Bečva

3. Základní škola a Mateřská škola, Hrádek

4. Základní škola a Mateřská škola, Petřvald, okr. Nový Jičín

5. Základní škola a mateřská škola, Třinec

6. Mateřská škola, Ostrava – Nová Bělá

7. Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná Ráj

8. Základní škola Generála Svobody, Havířov – Šumbark

9. Mateřská škola Školní, Jablunkov

10. Divadlo loutek Ostrava, Ostrava

11. TJ Slavoj, Český Těšín

12. Mateřská škola Slezská Ostrava, Ostrava – Heřmanice

13. Základní škola a mateřská škola Borovského, Karviná Ráj

14. Základní škola, Šenov

15. Mateřská škola ZDRAVÍ, Ostrava Zábřeh

16. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek – Místek

17. Mateřská škola Lípová, Havířov – Město

18. Základní škola M. Kudeříkové, Havířov – Město

19. BASKET Ostrava z.s., Ostrava – Moravská Ostrava

20. Základní škola a Mateřská škola, Těrlicko

21. Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá

22. Základní škola a mateřská škola, Mosty u Jablunkova

23. Základní škola a mateřská škola Koperníkova, Třinec

24. Masarykova ZŠ a MŠ, Český Těšín

25. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Bystřice

26. Mateřská škola Nerudová, Třinec

27. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná – Hranice

28. SŠ, ZŠ a MŠ – Karviná, Nové Město

29. Základní a Mateřská škola, Albrechtice

30. Základní škola 1.máje, Havířov – Město

31. Penguin’s KINDERGARTEN - mateřská škola PRIGO, Ostrava

Poznámka k následujícímu učebnímu plánu:

V rámci odborného zaměření mají žáci od 2. ročníku možnost výběru z Dramatické výchovy, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy. Žák si zvolí jeden z těchto předmětů do konce března 1. ročníku. V každém školním roce se budou vyučovat dvě skupiny - 1. skupina vždy Dramatická výchova a 2. skupina bude podle zájmu žáků buď Dramatická výchova, Hudební výchova nebo Výtvarná výchova. Předmět ve druhé skupině se bude vyučovat pouze tehdy, pokud se do něho přihlásí alespoň 13 žáků. Zařazení do skupin platí po celou dobu studia od 2. do 4. ročníku.

V rámci cizího jazyka I vyučujeme anglický jazyk.

V rámci cizího jazyka II vyučujeme německý jazyk nebo ruský jazyk.

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník4. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 4 44/14/1
2.  Cizí jazyk I 3/3 3/33/33/3
3.  Cizí jazyk II 2/2 2/22/22/2
4.  Konverzace v cizím jazyce I. - -1/11/1
5.  Základy společenských věd 1 111
6.  Dějepis 2 22-
7.  Fyzika 2 ---
8.  Zeměpis 2 2--
9.  Chemie 2 ---
10.  Biologie a ekologie 2 22-
11.  Matematika 3 344
12.  Hudební výchova 2 1/11/11/1
13.  Výtvarná výchova 2 1/11/11/1
14.  Dramatická výchova 2/2 -/1-/1-/1
15.  Tělesná výchova 2 222
16.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/12/22/2
17.  Ekonomika - 111
18.  Pedagogika 1 123
19.  Psychologie - 123
Odborné předměty
20.  Dramatická výchova - 3/33/33/3
21.  Hudební výchova - 3/13/13/1
22.  Výtvarná výchova - -/3-/3-/3
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy