STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

69-41-L/01 Kosmetické služby

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR
střední vzdělání s maturitní zkouškou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kosmetické služby (v PDF)

Učební plán platí od 1.9.2018 pro 1. až 3. ročník, 4. ročník viz Dodatek ŠVP

Školní vzdělávací program studijního oboru kosmetička je koncipován jako čtyřletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb na úrovni úplného středního odborného vzdělání, součástí výuky je také odborný výcvik.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava k poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb.

Praktická část výuky probíhá na odloučeném pracovišti střední školy Havířov- Prostřední Suchá. Žáci využívají ke studiu odborného výcviku moderně vybavené  provozovny kosmetiky, manikúry a pedikúry.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava žáků schopných poskytovat  komplexní kosmetické ošetření – povrchové čištění pleti, napářku pleti, hluboké čištění pleti, kosmetickou masáž obličeje, dekoltu a krku, mikromasáž očního okolí, aplikace masek a obkladů, epilace, úprava obočí a řas, poradenství podle aktuálního stavu a věku klienta. Dále provádějí úprava obličeje make-upem- denní, večerní, fantazijní a divadelní líčení. V průběhu studia žáci pracují s přístrojovou technikou, např: laser, galvanická žehlička, ultrazvuková špachtle, napařovací přístroj. Žáci oboru poskytují i komplexní péči o ruce a nohy klienta včetně poradenské služby.

Žáci se účastní soutěží odborných dovedností např: v Lanškrouně Kalibr Cup ,či v Brně Harmonie,   mistrovství České republiky Beuty& SPA, které se koná  v Praze, ale i mezinárodních soutěží např. v Německu a Polsku.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře, omezující funkci horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu
UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník4. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 4 333
2.  Cizí jazyk I 3/3 3/33/33/3
3.  Cizí jazyk II 2/2 2/21/1-
4.  Základy společenských věd 1 111
5.  Dějepis 1 ---
6.  Matematika 3 333
7.  Chemie 2 111
8.  Fyzika 1 ---
9.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/11/1
10.  Psychologie a komunikace ve službách 1 11-
11.  Tělesná výchova 2 222
12.  Ekonomika - --2
13.  Daňová evidence - --1
14.  Zdravověda 2 222
15.  Kosmetika 1 223
16.  Materiály - -12
17.  Výtvarná výchova 2 1--
18.  Odborný výcvik 6 9129
19.  Konverzace v anglickém jazyce - -1/11/1
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz