Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Závěrečné zkoušky 2023/2024

Závěrečné zkoušky 2023/2024

v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2023/2024
Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Závěrečné zkoušky se řídí a organizují v souladu s §72 až §76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávajícími potřebami a žáků nadaných.

Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se skládá z písemné, praktické zkoušky a ústní zkoušky pro žáky, kteří ukončují vzdělání ve školním roce 2023/2024.

 Žáci oboru kadeřník jsou povinni zpracovat Samostatnou odbornou práci (dále jen SOP) dle tématu stanovených pro daný školní rok.

Téma SOP: "30. léta, kladená vlna" (T-49976)

Pokyny SOP 2023/2024- pro žáky (ke stažení v PDF)

Termín odevzdání SOP: K3.A - 26. dubna 2024 do 12:00 hodin ve škole
                                      K3.B - 29. dubna 2024 do 12:00 hodin ve škole

 

Termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek:

K3.A - Kadeřník 69-51-H/01
Termín písemných zkoušek: 3. 6. 2024
Termín praktické zkoušky: 5. – 7. 6. 2024
Termín ústní zkoušky: 17. 6. 2024

K3.B - Kadeřník 69-51-H/01
Termín písemných zkoušek: 4. 6. 2024
Termín praktické zkoušky: 10. – 10. 6. 2024
Termín ústní zkoušky: 20. 6. 2024

 

Písemná zkouška:

Ředitel školy stanovil, že žáci budou konat písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači). Při této formě konání písemné závěrečné zkoušky se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. Délka zkoušky je 240 minut. Zkouška proběhne v budově Střední školy Havířov- Prostřední Suchá, žák se dostaví do školy v 7:30 hod.

Praktická zkouška:

 Zkoušky proběhnou na Odloučeném pracovišti školy- Elišky Krásnohorské 1305/29, Havířov- Podlesí, žák se dostaví na pracoviště v 6:30 hod.
Celková délka zkoušky je 360 minut.

Ústní zkouška:

Témata k ústní části JZZK: otázky jsou z předmětu Technologie a materiály
a Obecný přehled Svět práce

Žák si vylosuje jedno ze 30 témat stanovených dle jednotného zadání. Délka zkoušky 15 minut příprava a 15 minut ústní zkoušení. Místo konání Střední škola Havířov- Prostřední Suchá. Podmínky zkoušky, čas a pořadí žáků bude dodatečně sděleno.

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy