Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Závěrečné zkoušky 2021/2022

Závěrečné zkoušky 2021/2022

v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021/2022
Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021/2022
v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

Závěrečné zkoušky se řídí a organizují v souladu s §72 až §76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění.

Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se skládá z písemné, praktické zkoušky a ústní zkoušky pro žáky, kteří ukončují vzdělání ve školním roce 2021/2022.

Informace pro žáky konající opravné zkoušky.

Uchazeč oznámí řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky písemně, zda chce v termínu stanovém ředitelem školy opravnou zkoušku konat.

 Žáci oboru kadeřník jsou povinni zpracovat Samostatnou odbornou práci (dále jen SOP) dle tématu stanovených pro daný školní rok.

Téma SOP: Dámský výčes ve stylu StarDance (T- 65747)

Termín odevzdání SOP: 29. dubna 2022 do 14:30 hodin paní Ing. Evě Janečkové 

Obory vzdělávání, třídy a termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek:


K3.A - Kadeřník 69-51-H/01
Termín písemných zkoušek: 1. 6. 2022
Termín praktické zkoušky: 2. – 6. 6. 2022
Termín ústní zkoušky: 13. 6. 2022

 Opravné zkoušky Prodavač 66-51-H/01 (2018) a Kadeřník 69-51-H/01(2018)
Termín písemné zkoušky: 1. 6. 2022
Ústní zkouška Kadeřník: 13. 6. 2022
Ústní zkouška Prodavač: 13. 6. 2022

 

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy