Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Závěrečné zkoušky 2021/2022

Závěrečné zkoušky 2021/2022

v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021/2022
Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace,
Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021/2022
v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

Závěrečné zkoušky se řídí a organizují v souladu s §72 až §76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění.

Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se skládá z písemné, praktické zkoušky a ústní zkoušky pro žáky, kteří ukončují vzdělání ve školním roce 2021/2022.

Informace pro žáky konající opravné zkoušky.

Uchazeč oznámí řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky písemně, zda chce v termínu stanovém ředitelem školy opravnou zkoušku konat.

 Žáci oboru kadeřník jsou povinni zpracovat Samostatnou odbornou práci (dále jen SOP) dle tématu stanovených pro daný školní rok.

Téma SOP: Dámský výčes ve stylu StarDance (T- 65747)

Pokyny SOP 2021/2022

Termín odevzdání SOP: 29. dubna 2022 do 14:30 hodin paní Ing. Evě Janečkové 

Obory vzdělávání, třídy a termíny jednotlivých částí závěrečných zkoušek:


K3.A - Kadeřník 69-51-H/01
Termín písemných zkoušek: 1. 6. 2022
Termín praktické zkoušky: 2. – 6. 6. 2022
Termín ústní zkoušky: 13. 6. 2022

 Opravné zkoušky Prodavač 66-51-H/01 (2018) a Kadeřník 69-51-H/01(2018)
Termín písemné zkoušky: 1. 6. 2022
Ústní zkouška Kadeřník: 13. 6. 2022
Ústní zkouška Prodavač: 13. 6. 2022

 

Závěrečná zkouška 2022

(dle platných právních předpisů)

Obor: Kadeřník 69- 51-H/01(řádný termín)

Termín konání písemné zkoušky: K3.A 1. 6. 2022
Termín konání praktická zkoušky: K3.A  2.-6. 6. 2022
Vydání vysvědčení: 7. 6. 2022
Termín konání ústní zkoušky: K3.A 13. 6. 2022

 Písemná zkouška:

Ředitel školy stanovil, že žáci budou konat písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači). Při této formě konání písemné závěrečné zkoušky se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. Délka zkoušky je 240 minut. Zkouška proběhne v budově Střední školy Havířov- Prostřední Suchá, žák se dostaví do školy v 7:30 hod

Praktická zkouška:

 Zkoušky proběhnou na Odloučeném pracovišti školy- Elišky Krásnohorské 1305/29, Havířov- Podlesí.
Celková délka zkoušky je 360 minut.

 

Ústní zkouška

Témata k ústní části JZZK: otázky jsou z předmětu Technologie a materiály
a Obecný přehled Svět práce

Žák si vylosuje jedno ze 30 témat stanovených dle jednotného zadání. Délka zkoušky 15 minut příprava a 15 minut ústní zkoušení. Místo konání Střední škola Havířov- Prostřední Suchá. Podmínky zkoušky, čas a pořadí žáků bude dodatečně sděleno.

 

 Závěrečná zkouška 2022

(dle platných právních předpisů)

Obor: Kadeřník 69- 51-H/01- opravný termín

Termín konání písemné zkoušky: K3.B- (školní rok 2017/2018)- 1. 6. 2022
Termín 
konání ústní zkoušky: K3.B- 13. 6. 2022

Písemná zkouška:

Žák, který koná opravnou zkoušku, se musí 1 měsíc před zkouškou, písemně přihlásit řediteli školy, zda chce  ve stanoveném termínu zkoušky konat. Písemná zkouška se bude konat  elektronickou formou (na počítači). Při této formě konání písemné závěrečné zkoušky se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. Délka zkoušky je 240 minut.

Zkouška proběhne v budově Střední školy Havířov- Prostřední Suchá, žák se dostaví do školy v 7:30 hod.

Ústní zkouška

Témata k ústní části JZZK: otázky jsou z předmětu Technologie a materiály
a Obecný přehled Svět práce

Žák si vylosuje jedno z  témat stanovených dle jednotného zadání. Délka zkoušky 15 minut příprava a 15 minut ústní zkoušení. Místo konání střední škola Havířov- Prostřední Suchá.

 

Závěrečná zkouška 2022

(dle platných právních předpisů)

Obor: Prodavač 66- 51-H/01- opravný termín

Termín konání písemné zkoušky: P3.B- (školní rok 2017/2018)- 1. 6. 2022
 Termín konání ústní zkoušky: P3.B- 13. 6. 2021
 

Písemná zkouška

Žák, který koná opravnou zkoušku, se musí 1 měsíc před zkouškou, písemně přihlásit řediteli školy, zda chce  ve stanoveném termínu zkoušky konat. Písemná zkouška se bude konat  elektronickou formou (na počítači). Při této formě konání písemné závěrečné zkoušky se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. Délka zkoušky je 240 minut.

Zkouška proběhne v budově Střední školy Havířov- Prostřední Suchá, žák se dostaví do školy v 7:30 hod.

 Ústní zkoušky

Témata  ústní části JZZk: otázky jsou z předmětu Obchodní provoz, ekonomika
a Obecný přehled Svět práce

Žák si vylosuje jedno z 25 témat stanovených dle jednotného zadání. Délka zkoušky 15 minut příprava a 15 minut ústní zkoušení. Místo konání střední škola Havířov- Prostřední Suchá.

 

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy