STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

69-51-H/01 Kadeřník

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kadeřník (v PDF)

Školní vzdělávací program učebního oboru Kadeřník je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání.

Praktická část výuky probíhá na odloučeném pracovišti střední školy Havířov- Prostřední Suchá. Žáci prvního ročníku využívají ke studiu odborné učebny, žáci vyšších ročníků absolvují odborný výcvik v moderních provozovnách dámský a pánský kadeřník. Zde obsluhují zákazníky a zdokonalují se v praktických dovednostech. K tomu využívají přípravky renomovaných firem jako např. PRIMAVERA, BES atd.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava žáků na budoucí povolání. Po ukončení studia jsou žáci schopní  poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby např: holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a melírování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, základy vlásenkářství.

Žáci se účastní různých regionálních soutěží, Mistrovství České republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie, která se koná v Brně, soutěž Beauty & SPA v Praze, Kalibr Cup v Lanškrouně, ale i mezinárodních soutěží např. v Magdeburgu.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vymezené poloze a činnosti vyžadující střdně velkou zátěž a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu
UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 22
2.  Anglický jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 2 --
6.  Fyzika - 1-
7.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
8.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
9.  Tělesná výchova 1 11
Odborné předměty
10.  Ekonomika - 11
11.  Daňová evidence - -1
12.  Technologie a materiály 4 44
13.  Zdravověda 1 11
14.  Výtvarná a estetická výchova 2 11
15.  Odborný výcvik 15 1515

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.