STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

69-51-H/01 Kadeřník

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kadeřník (v PDF)

Školní vzdělávací program učebního oboru Kadeřník je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání.

Praktická část výuky probíhá na odloučeném pracovišti střední školy Havířov- Prostřední Suchá. Žáci prvního ročníku využívají ke studiu odborné učebny, žáci vyšších ročníků absolvují odborný výcvik v moderních provozovnách dámský a pánský kadeřník. Zde obsluhují zákazníky a zdokonalují se v praktických dovednostech. K tomu využívají přípravky renomovaných firem jako např. PRIMAVERA, BES atd.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava žáků na budoucí povolání. Po ukončení studia jsou žáci schopní  poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby např: holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a melírování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, základy vlásenkářství.

Žáci se účastní různých regionálních soutěží, Mistrovství České republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie, která se koná v Brně, soutěž Beauty & SPA v Praze, Kalibr Cup v Lanškrouně, ale i mezinárodních soutěží např. v Magdeburgu.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vymezené poloze a činnosti vyžadující střdně velkou zátěž a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu
UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 22
2.  Anglický jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 2 --
6.  Fyzika - 1-
7.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
8.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
9.  Tělesná výchova 1 11
Odborné předměty
10.  Ekonomika - 11
11.  Daňová evidence - -1
12.  Technologie a materiály 4 44
13.  Zdravověda 1 11
14.  Výtvarná a estetická výchova 2 11
15.  Odborný výcvik 15 1515
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz