Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Obory vzdělání > Kadeřník

Kadeřník 69-51-H/01

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR

střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kadeřník (v PDF)
ŠVP platí pro 1. a 2. ročník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kadeřník (v PDF)
ŠVP platí pro 3. ročník

Školní vzdělávací program učebního oboru Kadeřník je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání.

Praktická část výuky probíhá na odloučeném pracovišti střední školy Havířov- Prostřední Suchá. Žáci prvního ročníku využívají ke studiu odborné učebny, žáci vyšších ročníků absolvují odborný výcvik v moderních provozovnách dámský a pánský kadeřník. Zde obsluhují zákazníky a zdokonalují se v praktických dovednostech. K tomu využívají přípravky renomovaných firem jako např. PRIMAVERA, BES atd.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava žáků na budoucí povolání. Po ukončení studia jsou žáci schopní  poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby např: holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a melírování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, základy vlásenkářství.

Žáci se účastní různých regionálních soutěží, Mistrovství České republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie, která se koná v Brně, soutěž Beauty & SPA v Praze, Kalibr Cup v Lanškrouně, ale i mezinárodních soutěží např. v Magdeburgu.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.


Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání:

  • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vymezené poloze a činnosti vyžadující střdně velkou zátěž a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických
  • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
  • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu
UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 22
2.  Anglický jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 2 --
6.  Fyzika - 1-
7.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
8.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
9.  Tělesná výchova 1 11
Odborné předměty
10.  Ekonomika - 11
11.  Daňová evidence - -1
12.  Technologie a materiály 4 44
13.  Zdravověda 1 11
14.  Výtvarná a estetická výchova 2 11
15.  Odborný výcvik 15 1515
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy