Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Kadeřnický a kosmetický salón > Novinky a akce

Novinky a akce

Speciální procedury | Novinky a akce | Fotogalerie | Ceníky | Otevírací doba | Kontakt

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1-10 z 102)

Otevíráme salon - v pondělí 7. prosince

1.12.2020

Konečně v pondělí 7. 12. otevíráme kosmetický a kadeřnický salon.
Přijďte, jste vítáni :)

Další fotografie

Odloučené pracoviště v novém hávu

4.11.2020

I když by se mohlo zdát, že v době koronavirové pandémie se ve škole nic neděje, opak je pravdou. Zapojili jsme všechny síly a vynasnažili jsme se zkrášlit a zmodernizovat prostory kosmetického a pedikérského salonu.
Jakmile se epidemiologická situace trochu uklidní a vládní opatření umožní salon znovu otevřít, s radostí uvítáme návštěvníky. Jsme na ně nachystaní a už se na ně těšíme.

Další fotografie

ŘEDITELSKÉ VOLNO

22.9.2020

Na základě doporučení ministra zdravotnictví ČR vyhlašuji na pátek 25. září 2020 volno ředitele školy pro všechny žáky školy (včetně odloučeného pracoviště).
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Dámská jízda Domov důchodců Karviná

21.9.2020

Na týden od 9. do 13. listopadu 2020 vyhlásila Evropská komise již pátý ročník Evropského týdne odborných dovedností s heslem „Objev svůj talent“. Letošní téma je „Evropa připravená na digitální věk". Akce probíhá v rámci projektu ERASMUS+.

V pátek 13. listopadu se proto naše kosmetičky a kadeřnice znovu zapojí do akce Evropský týden odborných dovedností. Již potřetí se naše žákyně pokusí udělat radost seniorům v Domově důchodců v Karviné.

Žákyně oborů kosmetické služby a kadeřník pomohou v Karviné zorganizovat pro seniorky prožitkové odpoledne. Dívky nabídnou starším dámám možnost učesat, jemně nalíčit a informovat se o možnostech, jak hledat na tabletech na internetu aktuality, které jim pomohou kvalitně se starat o svou pleť i tělo.

Tato akce bude oboustranně prospěšná, seniorky si užijí krásný den a naše mladé kosmetičky a kadeřnice získají nové cenné zkušenosti.

Dámská jízda Domov důchodců Karviná 2019

Z důvodu usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 o přijetí krizového opatření, kterým se od 2.11. do 20.11. 2020 omezujeprovoz středních škol se výše uvedená akce ruší.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy

 

Zahraniční stáž pro kosmetičky a kadeřníky - Španělsko

14.9.2020

Blíží se další stáž, tentokrát ve Španělsku. Bude určená pro celkem 6 žáků4 kadeřníky a 2 kosmetičky. Celá stáž se má konat v termínu září - říjen 2021 ve španělském městě Gijón

Žáci budou vybraní ze všech ročníků. O účasti rozhodne jejich aktivita na odborném výcviku, doporučení vyučujících, zájem o obor, účast na soutěžích a jednání s klienty, kde je zapotřebí příjemné vystupování, nápaditost a samostatnost. Důležitým kritériem je i prospěch, aby byli žáci schopni po návratu dohnat učivo.

Co budou na stáži dělat?

Zapojí se do práce v salonech školy, do přípravy na soutěže i do závěrečné přehlídky žákovských prací. Naučí se také nové metody a postupy, poznají zákulisí organizace módní akce a seznámí se s novými trendy.

A teď to hlavní – Jak se na stáž dostanu?

Účastníci budou vybráni na základě písemného zkoušení ze znalosti cizího jazyka a na základě pohovorů, které proběhnou jak v mateřském, tak i v cizím jazyce. Zájemci odevzdají portfolio svých prací a zašlou motivační dopis, kde popíšou své předpoklady a plány do budoucna. Motivační dopis zasílejte na svarcova@stredniskola-sucha.cz 

Důležité jsou také sociální předpoklady – žák musí být schopen zodpovědného života v zahraničí, musí být přátelský, průbojný, komunikativní, kreativní, bezkonfliktní a trpělivý, jelikož bude pracovat s různými klienty v salonech.

Konkurz proběhne v březnu 2021.

Všichni žáci, kteří se zúčastní konkurzu, budou omluveni z vyučování i z praxe!!!

Školení Primavera

8.9.2020

V pátek 4. 9. 2020 se konalo na našem odloučeném pracovišti školení firmy Primavera, kterého se zúčastnili žáci tříd K2.A a P3.A. Technoložka žáky proškolila v oblasti barvení vlasů, stříhání a foukané dámských vlasů. Školení bylo přínosné pro žáky i pracovníky UOV.

Další fotografie

Informace pro uchazeče - obor Kadeřník

22.4.2020

Milí uchazeči, vážení rodiče,

dnes, tj. 22. 4. 2020 jsme zveřejnili seznamy – pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pro obor KADEŘNÍK. Velice nás těší váš zájem o naší školu - přijímacího řízení se zúčastnilo 109 uchazečů.

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM gratuluji. Pokud jste se rozhodli pro naši školu, můžete zápisový lístek doručit osobně v pracovní dny od 7,00 do 14,30 h., popř. zaslat poštou. Pokud ještě nevíte, jak jste dopadli na druhé škole (např. protože jste si zvolili ještě maturitní obor) máte čas na odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na maturitní obory, tzn. někdy v červnu – do té doby vám budeme držet místo.

NEPŘIJATÝM UCHAZEČŮM jsme dnes odeslali do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí a informační dopis, ve kterém se dozvíte, jakým způsobem budeme přijímat na místa, která se uvolní po přijatých uchazečích, kteří neodevzdají zápisové lístky. Toto se bude moci uskutečnit až po jednotných přijímacích zkouškách na maturitní obory, které budou snad v červnu.

Přeji vám pevné zdraví a trpělivost
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Stáž Slovinsko - posunutí termínu

9.3.2020

22. března měla začít měsíční stáž pro kadeřníky a kosmetičky do Slovinska.

Ta se však kvůli evropské situaci s koronavirem posouvá na pozdější měsíce.

Termín bude upřesněn.

Koronavirus - doporučení k aktuální epidemiologické situaci

3.3.2020

Žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, nemají po návratu preventivně docházet 14 dnů do školy a rodiče je nemají do školy posílat. Neúčast bude omluvena na základě vyjádření rodičů.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

  AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

  • 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
  • 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
  • 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

  NEBO

  kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál 554 774 128
  • Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
  • Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
  • Okres Nový Jičín 556 770 384-386
  • Okres Opava 553 668 846
 2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
 4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
 5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení: Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zařízení: Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP): Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:
http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

Rozloučení se Slovinkami

11.2.2020

Dívky ze Slovinska, které u nás byly na stáži, už jsou doma. Pracovaly, získávaly zkušenosti, ověřovaly si znalosti a v nemalé míře využívaly také své jazykové dovednosti. Zahraniční stáže jsou na naší škole tradicí, ať už jezdí žáci z ciziny k nám nebo my do jiných zemí. Zahraniční stáž čeká i naše kadeřníky a kosmetičky. Ti se na stáž do Slovinska chystají už 22. března.

Další fotografie

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1-10 z 102)
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy