STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A STÁŽE

Prohlédněte si fotografie a přečtěte aktuální informace o našich projektech

Ve školním roce 2018/2019 se žáci mohou zúčastnit těchto projektů

 

Visegrad Fund Hry a zábavy našich dědů

Fond je mezinárodní dárcovskou organizací založenou v roce 2000 vládami zemí Visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, která prosazovala regionální spolupráci ve Visegrádském regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního Balkánu. Fond uděluje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů a stipendií, které každoročně poskytují rovné příspěvky všem zemím V4. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

https://www.visegradfund.org/
https://sportwczorajidzis.wordpress.com/

 

Interreg V-A Polsko-český kaleidoskop oborů - novodobé trendy ve vzdělávání

Interreg V-A

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území. Projekt spadá pod mikroprojekty Euroregionu Těšínské Slezsko a jeho cílem je rozšířit mezi žáky povědomí o možnostech studia v zahraničí, o dalším vzdělávání, o vztahu k ostatním evropským státům a o nových trendech ve výuce.

http://www.cz-pl.eu/

 

Erasmus+ KA2 Chráníme si Evropu

Erasmus+

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělání, kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

http://www.naerasmusplus.cz/cz/

 

Šablony – Cesta k moderní výuce

V rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání je škola zapojena do projektu s názvem „Šablony – Cesta k moderní výuce“. Jedná se o dvouletou podporu škol s cílem inovovat a zkvalitnit výuku.

 

Pregraduál KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

 

Stáže na škole

Od roku 2011 poskytujeme praktické stáže žákům ze zahraničí, kteří následně pracují ve školním salónu nebo ve firmách, s nimiž škola spolupracuje. Ve školním roce 2018/2019 u nás budou vykonávat praxi žáci ze Španělska a ze dvou slovinských středních škol. 

 

Uskutečněné projekty

Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016
Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015
PROJEKT COMENIUS 2012 - 2014
Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2014 FINSKO
EU peníze středním školám
Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO
Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově
Moderní učitel
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO
PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO
MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007
PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006
PROJEKT LEONARDO 2005

Letos žáky čekají výjezdy v rámci tří mezinárodních projektů

13.9.2018

Letošní i příští školní rok bude nabitý řadou tuzemských i zahraničních aktivit, a to díky projektům v rámci programů Interreg V-A, Visegrad Fund a Erasmus+ K2. Žáci se mohou těšit na sportovní, odborné i umělecké aktivity a na setkání se žáky ze zahraničních škol.

Projekt Interreg V-A spadá pod mikroprojekty Euroregionu Těšínské Slezsko a jeho cílem je rozšířit mezi žáky povědomí o možnostech studia v zahraničí, o dalším vzdělávání, o vztahu k ostatním evropským státům a o nových trendech ve výuce. Našim partnerem je Zespól Szkól Ponadgimnazialnych nr 2 w Rydultowach, s nímž budeme v Čechách organizovat sportovní tábor, workshop o estetických úpravách žen a workshop o sociální výchově. V Polsku pak proběhnou kulinársko-barmanské dílny, fotografický workshop a vojenský tábor.

Projekt Visegrad nese název Hry a zábavy našich dědů a je zaměřen zejména na sportovní aktivity. Našim partnerem je slovenská Spojená škola, Rosinská cesta 4 ze Žiliny, polský Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego a maďarská TaSzlovák Tanítási Nyelvü Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium z Budapešti. Žáky čekají celkem čtyři sportovní výjezdy s názvy Fotbal dříve a dnes, Hry a sport našich prarodičů, Lyžování včera a dnes a Rafting včera a dnes. Díky tomu se vždy čtyřicet žáků a deset učitelů ze všech zemí vypraví do Budapešti, do Wisly, Jeseníků a na Oravu.

Výše zmíněné projekty potrvají až do konce letošního roku. Projekt Erasmus+ pak potrvá až do roku 2020. Našimi partnery jsou Zespol Szkol Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie a Spojená škola, Rosinská cesta 4 v Žilině. Cílem projektu je prohloubit zájem žáků o ochranu přírodního bohatství v Evropě, obohatit jejich vzdělávání a rozvíjet sportovně-turistické aktivity. Proto jsme pro projekt zvolili název Chráníme si Evropu.

Žáci se tak mohou těšit na několikadenní pobyty v Krkonošském národním parku, v Malé Fatře a v Tatranském národním parku, kde je čeká in-line bruslení, sportovní koloběžky, jízda na koních, vodní turistika, lyžování, chůze na sněžnicích a geocashing. Vedle toho také úklid přírody, oprava turistického značení či přednášky správy národních parků.

Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

14.6.2018
PROJEKT: Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů - budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

Návštěva španělského partnera

23.4.2018
19981
Další fotografie

Naši školu navštívil pan Mariano Aguelles García ze španělského Gijónu. Se školou, která leží ve městě na pobřeží Atlantiku v asturijské oblasti, jsme zahájili spolupráci letos v lednu v rámci projektových aktivit Erasmus+. Plánujeme dlouhodobou spolupráci, neboť gijónská škola má podobnou skladbu oborů jako naše škola a stejně jako my se projektů účastní řadu let, proto by vzájemná spolupráce byla velmi přínosná. Pan García si prohlédl školu, navštívil školní salón, kde probíhá odborný výcvik, setkal se se zástupci firem, v nichž by žáci mohli vykonávat souvislou praxi, a také se s námi vypravil na výlet po krásách našeho regionu.
Bude-li letošní projekt schválen, rádi bychom vyslali své žáky už na podzim na měsíční stáž do Španělska a na jaře příštího roku bychom hostili španělské žáky na stáži u nás.

Portugalsko - poslední týden

10.5.2016
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016
17148
Další fotografie

Ani se nám nechce věřít, že se naše portugalské dobrodružství chýlí ke konci. Díky neskutečně nabitému programu utekl čas jako voda ve zdejších průzračných řekách a v neděli už nás čeká návrat domů. Na odpočinek nebyl žádný čas, ale o to více zážitků jsme načerpaly a o to více nových lidí poznaly.

Děvčata tento týden naposledy měnila pracovní působiště podle stanoveného "kolotoče" a v pátek už je čeká předávání certifikátů od zástupců naší agentury Braga mob. Ale ani na dnešek se však mnohé dívky nevyspaly, protože večer vykonávají test z portugalštiny, který by měl prověřit, kdo je vítězem v jejich každodenním zápase s tímto obtížným románským jazykem. Od zítřejšího podvečera už budou po práci jen odpočívat a dohánět nákupy dárků, protože žádný víkend jsme nestrávily lenošením ve městě, a tak neměly na nákupy čas.

Všechny naplánované výlety jsme si užily v maximální míře a budeme odjíždět plné dojmů. Jistě nikdo nezapomene na koupání v Atlantiku na pláži španělského města Vigo. Všem se také líbilo přístavní město Porto s unikátními památkami, promenádou kolem řeky Douro a vysokánskými mosty, které nabízely dechberoucí výhled na celé okolí. Celodenní výlet do Lisabonu přinesl zjištění, že most Golden Gate není jen v San Franciscu a že sochou Ježíše Krista se nemusí chlubit jen Rio de Janeiro. Zcela nás okouzlila i maličká městečka Valenca, Viana do Castelo a Fátima, kde došlo před 99 lety k mariánskému zjevení a od té doby městečko ročně navštíví až 4,5 milionu poutníků z celého světa. Dalším poutním městem světového významu, do něhož jsme zavítaly, bylo španělské Santiago de Compostela. Středověké město bylo vystaveno kolem neobvyklé hrobky, nad níž pak byla vztyčena nádherná obrovská katedrála. Není divu, ve stříbrné truhle, kterou jsme měly možnost také vidět, odpočívá sv. Jakub, jeden z dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Do města vede celkem dvanáct historických poutních tras v délce od několika set až do 1000 km a každoročně jimi proudí statisíce lidí. Trasy jsou zapsány v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. A cílem jednoho z posledních výletů byl národní park Peneda Geres. V parku se nachází několik jezer, řada je ukryta ve skalách, stejně jako mnoho vodopádů, které dosahují výšky několika desítek metrů. Z vrcholků skal jsme měly možnost pozorovat panorama úchvatné portugalské přírody.

Asi se nikdo nebude divit, že se nám odsud vůbec nechce odjíždět a že všechny toužíme se sem ještě někdy vrátit.

Praxe našich žákyň v Portugalsku

26.4.2016
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016
17063
Další fotografie

Už druhý týden vykonává skupina deseti dívek z pedagogického lycea a čtyř děvčat ze sociální činnosti souvislou praxi v Portugalsku. Dívky jsou rozděleny po dvojicích a umístěny do několika zařízení, kde se učí nejrůznějším dovednostem ze svého oboru a rozvíjejí své teoretické znalosti. Žákyně pedagogického lycea pracují v rozsáhlém komplexu škol a školek ve městě Vila Verde a dívky ze sociální činnosti pracují se seniory v domově důchodců přímo ve městě Braga. Jejich učitelky, které v Portugalsku vykonávají funkci doprovodných osob, měly možnost se díky zprostředkovatelské agentuře setkat se zástupci škol z dalších evropských zemí, a navázat tak kontakty, které by v budoucnu mohly vést k dalšímu partnerství. Kromě toho byly pozvány na tzv. shadowing, tedy aby se podívaly, jak vypadá výuka jejich předmětů v zahraničí. Celý den sledovaly vyučující Alesandru a do dvou hodin se přímo zapojily, když žákům přednášely o České republice a o studiu na naší škole.

Zobrazit další aktuality z projektů
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz