STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A STÁŽE

Níže uvedené aktivity vycházejí z našeho Evropského plánu rozvoje
Prohlédněte si fotografie a přečtěte aktuální informace o našich projektech

Ve školním roce 2018/2019 se žáci mohou zúčastnit těchto projektů

 

Visegrad Fund Hry a zábavy našich dědů

Fond je mezinárodní dárcovskou organizací založenou v roce 2000 vládami zemí Visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, která prosazovala regionální spolupráci ve Visegrádském regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního Balkánu. Fond uděluje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů a stipendií, které každoročně poskytují rovné příspěvky všem zemím V4. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

https://www.visegradfund.org/
https://sportwczorajidzis.wordpress.com/

 

Interreg V-A Polsko-český kaleidoskop oborů - novodobé trendy ve vzdělávání

Interreg V-A

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území. Projekt spadá pod mikroprojekty Euroregionu Těšínské Slezsko a jeho cílem je rozšířit mezi žáky povědomí o možnostech studia v zahraničí, o dalším vzdělávání, o vztahu k ostatním evropským státům a o nových trendech ve výuce.

http://www.cz-pl.eu/

 

Erasmus+ KA2 Chráníme si Evropu

Erasmus+

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělání, kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

http://www.naerasmusplus.cz/cz/

 

Šablony – Cesta k moderní výuce

V rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání je škola zapojena do projektu s názvem „Šablony – Cesta k moderní výuce“. Jedná se o dvouletou podporu škol s cílem inovovat a zkvalitnit výuku.

 

Pregraduál KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

 

Stáže na škole

Od roku 2011 poskytujeme praktické stáže žákům ze zahraničí, kteří následně pracují ve školním salónu nebo ve firmách, s nimiž škola spolupracuje. Ve školním roce 2018/2019 u nás budou vykonávat praxi žáci ze Španělska a ze dvou slovinských středních škol. 

 

Uskutečněné projekty

Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016
Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015
PROJEKT COMENIUS 2012 - 2014
Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2014 FINSKO
EU peníze středním školám
Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO
Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově
Moderní učitel
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO
PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO
MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007
PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006
PROJEKT LEONARDO 2005

Interreg - workshop "Základy estetické úpravy ženy"

24.4.2019
PROJEKT: Interreg V-A Kaleidoskop profesí - současné trendy v polsko-českém odborném školství
21282
Další fotografie

23. dubna organizovala naše škola workshop „Základy estetické úpravy ženy“ v rámci projektu Interreg. Workshop vedl náš přední vizážista Pavel Bauer.
Projekt Interreg je součástí Operačního programu polsko-české spolupráce „Kaleidoskop profesí“.
Hlavním cílem celého projektu je rozvoj sociálních vazeb mezi středoškolskou mládeží v česko-polské příhraniční oblasti, představení jednotlivých studijních oborů nebo třeba rozvoj mezinárodní spolupráce škol v oblasti odborných i mimoškolních aktivit.

Workshop byl velmi zajímavý, budoucí kosmetičky tak získaly mnoho cenných zkušeností a dovedností. 

„Lyžování včera a dnes“ – projekt Visegrád

17.3.2019
PROJEKT: Visegrad Fund Sport - včera a dnes
21095
Další fotografie
Ve dnech 13. – 15. března 2019 žáci a pedagogové naší školy zorganizovali v rámci projektu Visegrád, projektovou akci číslo 3 s podtitulem „Lyžování včera a dnes“. Projektové akce se aktivně zúčastnilo 40 žáků a 10 pedagogů z partnerských škol projektu Visegrád ze Slovenska, Polska, Maďarska a Česka. Z naší školy to byli žáci oborů Pedagogického lycea a Sociální činnosti. Po přátelském setkání v prostorách Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, se hosté z partnerských škol seznámili s naší školou, navázali nové přátelské kontakty, vyměnili si zkušenosti z dosavadních projektových činností a zapůjčili si lyžařské vybavení pro plánované praktické lyžařské aktivity. Následně jsme se společně přesunuli do zasněžených Jeseníků, kde na nás ve Staré Vsi u Rýmařova čekalo ubytování v RS Relaxa. Třídenní program se nesl v duchu podtitulu projektové akce „Lyžování včera a dnes“. Žáci a pedagogové se seznámili ve workshopu s různými formami pohybu na sněhu, které si pak vyzkoušeli prakticky, v lyžařském areálu Stará Ves. Nejenom v rámci workshopu a na lyžařském svahu, ale i večer na diskotéce byl zdůrazněn rozdíl mezi „Lyžováním včera a dnes“. Opět jsme rádi, že naši žáci a pedagogové v rámci projektu Visegrád absolvovali tuto projektovou akci a věříme, že získané vědomosti a dovednosti budou úspěšně aplikovat v budoucnu ve své profesní praxi. Opět se prokázalo, že důležitým přínosem všech mezinárodních projektů, je navázání nových přátelství a vzájemná výměna zkušeností. Takže loučení tradičně probíhalo s nadějí budoucích společných aktivit a setkání.

Gastronomie našich předků a dnes

12.3.2019
PROJEKT: Interreg V-A Kaleidoskop profesí - současné trendy v polsko-českém odborném školství
21043
Další fotografie

Dne 4. – 6. 3. 2019 se naše žákyně tříd L2.A a H2.A účastnily spolu s polskými žáky projektové akce INTERREG. KA 5. Akce probíhala v hotelovém komplexu Laskowo, který kromě jiného disponuje i SPA areálem.
První den se žákyně seznámily s trendy moderního vaření a pod vedením šéfkuchařů vařily menu o pěti chodech pro 36 osob, které poté samy degustovaly na slavnostní večeři. Po zdárném dokončení obdržely certifikát.
Druhý den byl ve znamení kávy. Za asistence zkušených baristů se žákyně učily připravovat různé druhy kávy. Nejprve proběhla teoretická příprava s ukázkami a poté si každá žákyně otestovala své schopnosti při přípravě esspressa, americana, cappuccina nebo laté. Po skončení a vyhodnocení kurzu obdržely zúčastněné žákyně certifikát.
Projektová akce předčila naše očekávání, všichni si odnesli spoustu zajímavých poznatků z moderní gastronomie.


 

Wisła - bowlingový turnaj projektu Visegrad

14.1.2019
PROJEKT: Visegrad Fund Sport - včera a dnes
20734
Další fotografie

Na začátku nového roku 2019, ve dnech 8. až 10. ledna, jsme navštívili rekreační městečko Wisła, které leží v jižním Polsku a je ze všech stran obklopené Slezskými Beskydami. Na tomto sněhem zasypaném místě jsme strávili spolu s kamarády z Visegradu úžasné tři dny, během kterých jsme se ani na chvíli nenudili. Ihned po příjezdu pro nás byla připravená romantická projížďka lesní krajinou na saních tažených koňmi. Druhý den po snídani jsme všichni prezentovali a hráli hry našich dědů. Naše česká delegace uspořádala turnaj v kuličkách s důlky ve sněhu, který se všem moc líbil. U Slováků se skákalo přes gumu, Poláci a Maďaři si pro změnu připravili klasické deskové hry. Odpoledne se konal turnaj v bowlingu, na kterém panovala tak dobrá atmosféra, že nakonec vůbec nebylo důležité, která země „nakoulela“ nejvyšší skóre. Nevšedním zážitkem bylo i opékání výborných klobás na venkovním grilu. Zahřívali jsme se přitom nejen u ohýnku, ale i tančením na polské lidové písničky. Poslední den pobytu nastalo velké loučení, během kterého už ale účastníci věděli, že si zážitky z této aktivity budou pamatovat celý život. A také, že se brzy shledáme v Jeseníkách, kde bude hostit žáky a učitele partnerských škol naše škola, na což se již dnes velmi těšíme.

Umění žít spolu aneb jak jsme vyrazili do Prahy

25.11.2018
PROJEKT: Erasmus+ Chráníme si Evropu
20476
Další fotografie

Ve dnech 23. - 25. 11. 2018 se v Praze konala konference Umění žít spolu, kterou pořádal Eurodesk & Erasmus+. Projekt byl letos zaměřen na téma KULTURNÍ DĚDICTVÍ, jehož se zúčastnili studenti středních škol různých oborů z celé České republiky. Žáci naší školy tam tudíž nesměli chybět, a tak jsme se přihlásili. Štěstí se na některé z nás nakonec usmálo a my mohli vyrazit.
Díky bohatému programu se mohli mladí lidé celý víkend seznamovat se zajímavými hosty a pronikat do různých forem dědictví, které naše generace převzala. Zároveň jsme si začali uvědomovat, jak sami můžeme dědictví, které jednou budeme předávat dál, ovlivnit.
Sobotní den začal panelovou diskuzí, v odpoledním programu následovaly zajímavé workshopy a až do pozdních večerních hodin jsme se mohli seznamovat s živými knihami, které nám vyprávěly své příběhy.
Nedělní program se nesl ve velmi hravém duchu - díky komiksovému programu si mohli všichni vyzkoušet, jak komiksové příběhy vznikají a jak se zachycují. Konference byla zakončena obědem a my, plní zážitků a dojmů, se pak vydali na cestu domů.

Zobrazit další aktuality z projektů

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem