STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 12. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
8. 1. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
Škola

AKTUALITY - Úspěšnost přijetí našich absolventů na vysokých školách

7.10.2018

Obor Pedagogického lycea připravuje žáky především k dalšímu studiu.
Z celkového počtu 28 absolventek lycea pokračuje ve studiu 26 studentek (93%) Absolventky volily především pedagogické obory na různých školách:
OU Ostrava – Učitelství: Český jazyk - občanská výchova, Pedagogika - výchova ke zdraví, Tělesná výchova - občanská nauka, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1.stupeň, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Učitelství odborných předmětů;
Masarykova univerzita Brno – Učitelství pro 1.stupeň, Učitelství pro MŠ;
Univerzita Palackého v Olomouci: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ s českým jazykem.
Jedna studentka byla přijata ke studiu ve Velké Británii (University of Derby –Criminal Psychology).
Absolventky pedagogického lycea zvolily i studium mimo své zaměření:
Masarykova univerzita v Brně: Aplikovaná informatika či Sdružená uměnovědná studia,
Slezská univerzita v Opavě: Manažerská informatika,
Česká zemědělská univerzita v Praze: Zahradní a krajinářská architektura.
Ze třídy H 4.A (Sociální činnost) pokračuje ve studiu 9 studentů( 42%) z 21 absolventů. Vzhledem k zaměření oboru si studenti volili sociální a humanitní obory (VOŠ sociální v Ostravě, obor Sociální práce a pedagogika, Ostravská univerzita - Sociální poradenství a práce, Univerzita Palackého v Olomouci – Učitelství pro MŠ, Masarykova univerzita v Brně – Mediální studia a žurnalistika, VOŠ PRIGO – Předškolní a mimoškolní pedagogika, VŠ sociálně právní v Havířově).
Všem přijatým absolventům přejeme úspěšné studium.

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz