Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality

Aktuality

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1-10 z 1.125)

Exkurze - čistička odpadních vod

26.9.2021

Ve čtvrtek 23. září se žáci prvního ročníku pedagogického lycea vydali na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Havířově.
Ta byla vybudována už v počátcích existence Havířova, konkrétně v roce 1960. Od té doby prošla několika rekonstrukcemi. Čistička krom havířovské vody čistí také odpadní vody z Horní Suché a z Šenova.
Žáci se seznámili s jednotlivými postupy čištění vody. Zaměstnanci čistírny byli velmi vstřícní a ochotně odpovídali na všechny zvídavé dotazy.

Další fotografie

Nový projekt - Erasmus+ Evropská praxe pro profesní růst

24.9.2021

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2021 – 2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách odborného vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti vzdělávání dospělých.
Základní informace o projektu:

Typ projektu: Erasmus+, Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a zaměstnanců v odborném vzdělávání a přípravě
Název projektu: Evropská praxe pro profesní růst
Doba trvání projektu: 15. 11. 2021 – 15. 1. 2023
Partnerské organizace:
  • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Vila Verde, Portugalsko
  • APLICAPROPOSTA LDA, Braga, Portugalsko
  • Ascredno – Associação Social recreativa e desportiva de Nogueiró, Braga, Porgugalsko
  • Associação Cristã Amor em Ação, Braga, Portugalsko
  • Excuela de idiomas Carlos B, S.L., Sevilla, Španělsko
Celková výše získaného grantu: 123,378 EUR
Koordinátor a vedoucí projektu: Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá, p. o.
Registrační číslo žádosti: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000017311

Cíl a stručná náplň projektu:
Hlavním cílem projektu je během čtyř mobilit zdokonalit teoretické znalosti a zejména praktické odborné dovednosti všech účastníků, a to v domácím i cizojazyčném prostředí. Žáci dostanou příležitost získat nové zkušenosti související se studovaných oborem. Vedlejším cílem celého projektu je zvýšení jazykových kompetencí žáků, a to zejména zdokonalení a rozšíření terminologie, která se vztahuje k jejich oboru.
Plánovaná náplň stáží
1) Krátkodobá mobilita v Portugalsku – doba trvání 1 měsíc – jaro 2022

• 12 žáků oboru Pedagogické lyceum
• 4 žáci oboru Sociální činnost
• práce v domově s pečovatelskou službou, který poskytuje služby seniorům (sociální činnost)
• vykonávání práce terénního pracovníka (sociální činnost)
• práce ve škole Agrupamento - fakultní škola, která pravidelně poskytuje stáže univerzitním studentům i studentům ze zahraničí (pedagogické lyceum)
• poznávání metod výuky v inkluzních třídách a získávání praktických znalostí speciální pedagogiky (pedagogické lyceum)

2) Dlouhodobá mobilita v Portugalsku – doba trvání 3 měsíce – jaro 2022

• 4 žáci oboru Pedagogické lyceum
• práce ve školských zařízeních Associação Cristã Amor em Ação, Colégio Semear, kde bude stážistům umožněna práce s dětmi v předškolním věku a s dětmi na prvním stupni základní školy

3) Krátkodobá mobilita ve Španělsku – doba trvání 1 měsíc – podzim 2022

• 8 žáků oborů Kadeřník a Kosmetické služby
• práce ve skutečných salónech ve městě Sevilla
• seznámení se s inovativními metodami, prostředky a novými technologiemi v oblasti vlasové péče a péče o pleť

4) Krátkodobá mobilita ve Španělsku – doba trvání 1 týden – podzim 2022

• 2 pedagogičtí pracovníci
• job – shadowing ve španělských školách
• seznámení se s novými přístupy k žákům s inkluzí, s využitím nových technologií, aplikací a programů

Před samotným odjezdem na každou mobilitu budou žáci připravování jak v oblasti odborné terminologie v AJ, tak i v praktickém výcviku v hodinách odborných předmětů. Na základě úspěšného plnění pracovních úkolů, kvality vypracovaných životopisů a motivačních dopisů v AJ, dosažených studijních výsledků a chování a na základě výsledků výběrového řízení budou postupně vybíráni žáci pro každou stáž zvlášť.
Termíny výběrových řízení:
Krátkodobá mobilita jaro 2022 (ped. lyceum a soc. činnost) – prosinec 2021
Dlouhodobá mobilita jaro 2022 (ped. lyceum) – prosinec 2021
Krátkodobá mobilita podzim 2022 (kadeřníci, kosmetičky) – květen/červen 2022

Věříme, že se všem vybraným žákům podaří na stáž se řádně připravit, pobyt v cizí zemi se náležitě užijí a zdokonalí se jak ve svém oboru, tak i v angličtině.
O všech s projektem souvisejících aktivitách budeme pravidelně informovat na webových stránkách školy.

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

24.9.2021

Ve čtvrtek 9. září se již tradičně žáci prvního ročníku oboru sociální činnost vydali do Havířova na náměstí Republiky. Tam se konal letos jubilejní, 10. ročník akce zvané Veletrh poskytovatelů sociálních služeb. Cílem veletrhu je umožnit veřejnosti získat cenné rady a potřebné informace týkající se sociálních služeb a souvisejících aktivit v Havířově.
A tak si na náměstí mohli naši "prváci" na vlastní kůži vyzkoušet celou řadu kompenzačních pomůcek, nechat si vyšetřit některé zdravotní parametry či obdivovat a přímo i zakoupit výrobky uživatelů různých sociálních služeb.

Hemenex - nábor

22.9.2021

Nenecháme padnout Hemenex!
Téměř všichni členové redakce školního časopisu Hemenex odmaturovali... A my musíme znovu rozhodit sítě.
Máš nápady? Rád píšeš? Kreslíš? Čteš? Hraješ si s fotkami, obrázky a vůbec grafikou? Máš nějaký koníček, který považuješ za tak skvělý, že by se o tom mělo napsat? Chybí nějaká rubrika? Vymysli ji! Přidej se k nám! Pak tě potřebujeme. ????
Rady, tipy, drby, vtipy, zajímavosti a vše, co tě napadne!
Redakce časopisu HEMENEX
Napiš: casopishemenex@seznam.cz
Anebo se rovnou přijď zeptat. Kam? Do školní knihovny.
Rádi tě přivítáme!

Další fotografie

Prezentace ročníkových prací

18.9.2021

15. a 16. září se u nás opět něco dělo.
Probíhaly totiž prezentace ročníkových prací současných 4. ročníků pedagogického lycea.
Září však je pro ročníkové práce opravdu nezvyklý termín. Příčinou přesunu z původního tradičního prezentování - vždy na konci 3. ročníku - byla samozřejmě situace související s koronavirem. A tak měli letošní maturanti přece jen o malinko více času na to, aby si nacvičili, jak vystupovat před obecenstvem a jak zajímavě a poutavě hovořit o svém vybraném tématu.
Všichni na svých "ročníkovkách" pracovali během loňského školního roku, všichni měli jako podklad připravenou prezentaci pro diváky. A pak už jen čekali, až na ně přijd řada.
Mnohým se třepala kolena i hlas a z nervozity se jim potily ruce, všichni však vystoupení "naživo" zvládli s úspěchem. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k úspěšnému zvládnutí dalšího kroku na cestě, jejímž cílem je maturita.

Další fotografie

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. ROČNÍKŮ PŘESUNUTY

6.9.2021

Třídní schůzky 1.ročníků jsou z důvodu přetrvávajících proti epidemiologických opatření PŘELOŽENY na úterý 14.9.2021 a proběhnou ON-LINE prostřednictvím internetu a systému MS Teams. Přihlášení rodičů proběhne pomocí žákovských účtů, které žáci obdrží ve škole a bude jim vysvětlen princip připojení k dané třídní schůzce.

Harmonogram třídních schůzek 1.ročníků:

  • 15:30 Pedagogické lyceum
  • 15:35 Sociální činnost
  • 15:40 Kosmetické služby
  • 15:45 Kadeřník K1.A
  • 15:50 Kadeřník K1.B

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

31.8.2021

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování středních škol v denní formě vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Postup testování námi používanými testy:

Portugalsko pro kadeřníky a kosmetičky

30.8.2021

Další stáž v Portugalsku se blíží mílovými kroky.

Původní termín stáže byl z organizačních důvodů parterů v Portugalsku přesunut na termín od 30. října do 29. listopadu 2021.
Konkurz byl ukončen, vybráno je 12 žáků oborů Kadeřník a Kosmetička, kteří získali nejvyšší počet bodů.
Stážistky budou pracovat přímo v kosmetických a kadeřnických salonech.

Vybraní žáci:
Bílová Edita (K2.A)
Brodová Nikol (K2.A)
Čurillová Jitka (K2.A)
Hawliczková Kamila (K3.B)
Holičová Klára (K2.S)
Chrascinová Romana (K2.S)
Janoštíková Nina (K3.B)
Kokošinská Sabina (K3.S)
Podleśna Markéta (K2.S)
Pyszková Aneta (K2.A)
Schmiedová Natálie (K2.A)
Šimšová Vendula (K3.S)

Náhradnice: Kosydarová Nikol (K2.A)

Všem gratulujeme!

ŠKOLA ZAČÍNÁ

25.8.2021

Milí žáci, vážení rodiče,
za týden začíná nový školní rok. Všichni věříme, že tentokrát bude normální. Připravili jsme dva projekty v rámci programu Erasmus+. U projektu "Mládež opět v pohybu" zaměřeného na partnerství škol stále čekáme na výsledek výběrového řízení. Projekt "Evroppská praxe pro profesní růst" - dvě měsíční stáže žáků do Portugalska a Španělska, jedna tříměsíční stáž do Portugalska a týdenní shadowing učitelů na partnerské škole ve Španělsku už schválen byl. Projekt budeme realizovat v období listopad 2021 až leden 2023. Chystáme také tradiční prezentační show K-MODE v KDPB v Havířově v prosinci a mezinárodní soutěž studentek středních škol MISS RENETA. Finále této soutěže se uskuteční 24. září 2021.

Učitelé a zaměstnanci školy pro vás v těchto dnech připravují učebny a prostory ve škole i salónech a už se na vás těší. Věříme se do školy těšíte i vy.

Začátek toho letošního školního roku ještě ovlivňuje epidemie a proto vás musím seznámit s následujícími opatřeními.

Hygienická a protiepidemická opatření od 1. září 2021:

Do budovy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale při jejich zjištění si žák neprodleně nasadí respirátor a vyčká v izolační místnosti příchodu zákonného zástupce. Zletilý žák odchází ze školy. Zákonný zástupce nezletilého žáka, popř. zletilý žák kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem.

Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením
Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce (Bakalář, webové stránky, třídní učitel…).

Škola opakovaně již od počátku pandemie žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.
U vstupu do školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny a ve školní jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů i předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, vypínače, klávesnice, vodovodní baterie, splachovadla…).

Kdo ne/bude testován a jak často?

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. září, 6. září a 9. září 2021 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. 

Po příchodu do školy se žáci zdržují až do provedení testu výhradně ve své učebně. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den) oznámí sekretářce, že nebyl testován a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Do doby, než budou žáci otestováni musí mít nasazen respirátor.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Tuto skutečnost musí doložit potvrzením – předloží ke kontrole doklad o provedeném očkování, o prodělaném onemocnění či negativní výsledek testu z odběrového místa - takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

Co s žáky, kteří se odmítnou testovat?

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn nejen ve společných prostorech, ale i ve výuce, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat a může používat pouze vyhrazené hygienické zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a takový žák nemá právo na distanční vzdělávání. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, je škola povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

V případě pozitivního testu je žák je poučen o dalších povinnostech a v případě, že je plnoletý opustí školu. Je-li nezletilý vyčká v izolační místnosti příchodu zákonného zástupce.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Portugalsko - končíme!

13.8.2021

Tak a je to za námi.
Krásné 3 měsíce plně nesmírně zajímavých zážitků.
Přichází loučení, poslední večeře s portugalskými přáteli a balení, balení, balení.
A pak letiště, Amsterdam, Praha a domů... I když je nám z končícího pobytu docela smutno, domů se moc těšíme! ????

Další fotografie

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1-10 z 1.125)
Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy