Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality > INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

10.12.2020

Podmínky pro přijetí ke studiu škola zveřejňuje ze zákona v lednu. Přihlášky ke studiu odevzdávají uchazeči do 1. března. Podmínkou pro přijetí je včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu – přední stranu vypisuje uchazeč nebo jeho zákonný zástupce (je-li uchazeč nezletilý) a lékař mu zde potvrdí zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.

Známky z posledních dvou let povinné školní docházky potvrzuje na zadní straně přihlášky základní škola (není-li uchazeč žákem základní školy přikládá k přihlášce úřední kopie vysvědčení – popř. si nechá originály zkopírovat na sekretariátě střední školy, na kterou se hlásí).

Budete-li se hlásit na obor s výučním listem (kadeřník), pak ke studiu přijímáme pouze na základě průměrného prospěchu ze základní školy – podrobněji v kritériích, která zveřejníme v lednu.

Budete-li se hlásit na obor s maturitní zkouškou, pak se do výsledku přijímacího řízení započítává kromě průměrného prospěchu ze základní školy také výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - podrobněji v kritériích, která zveřejníme v lednu.

Uchazeč si vybírá 2 střední školy – vyplňuje tedy 2 přihlášky a školy na ně zapisuje ve stejném pořadí. Jako první napíše školu, na které chce dělat jednotnou přijímací zkoušku v pondělí 12. dubna 2021 a jako druhou v pořadí píše školu, na které bude dělat zkoušku v úterý 13. dubna.

Výsledky přijímacího řízení na obor kadeřník zveřejníme ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Výsledky přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou zveřejníme do pátku 30. dubna 2021 (výsledky přijímací zkoušky školy obdrží z Cermatu do 28. dubna 2021).

Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tj. do 14. května) odevzdat zápisový lístek – pokud tak neučiní,pak se jejich místo postupuje nepřijatým uchazčům, kteří ve lhůte do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podali odvolání. Odvolání se podává k organizaci, která o nepřijetí rozhodla – tedy na střední školu.

Pokud škola po ukončení odvolacího řízení nenaplní kapacitu oboru, kterou v přijímacím řízení nabízí, pak vyhlašuje další kola až do naplnění této kapacity.

Do dalších kol přijímacího řízení se mohou hlásit uchazeči, kterým se nepodařilo v prvním kole uplatnit zápisový lístek, popř. ještě čekají na výsledek odvolacího řízení (v případě, že jim bude vyhověno mohou zápisový lístek použít opakovaně).

Pro školní rok 2021/2022 naše škola nabízí 4 leté obory s maturitní zkouškou:

  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – 30 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 148 uchazečů, přijato bylo 60)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná – 30 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 56 uchazečů, přijato bylo 30)
  • 69-41-L/01 Kosmetické služby – 30 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 25 uchazečů, přijato bylo 22)

Pokud škola po uzavření přijímání přihlášek ke studiu zjistí, že se přihlásilo na nějaký obor méně uchazečů než přijímá pak může upustit od jednotné přijímací zkoušky.

a 3 letý obor s výučním listem:

  • 69-51-H/01 Kadeřník – 57 uchazečů (loni se hlásilo v 1. kole 109 uchazečů, přijato bylo 30)

Více informací o nabízených oborech, praxi, akcích školy, zahraničních stážích a projektech najdete na našem webu.

Dny otevřených dveří máme naplánovány na 15. prosince 2020 a 12. ledna 2021, ale prozatím nevíme budou- li prezenčně nebo on line - sledujte naše stránky. Pokud by se epidemiologická situace nelepšila plánujeme v lednu a únoru další dny otevřených dveří prezenční formou, ale bez žáků a mimo běžný provoz školy, tzn v sobotu. Informace budou v tisku a na našem webu, facebooku a instagramu.

Pokud jste letos v osmé třídě a máte zájem o pedagogické lyceum, tak vás mohu potěšit, že pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat ke studiu 60 uchazečů.

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

Starší aktuality

JAK SE BUDE UČIT OD 7. PROSINCE 1.12.2020

Potravinová sbírka 2020 29.11.2020

Hlasování výroční členské schůze KPŠ 27.11.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26.11.2020

JAK SE BUDE UČIT OD 23. LISTOPADU 19.11.2020

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy