Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Aktuality > Naší škole byl schválen projekt na měsíční stáž v Portugalsku

Naší škole byl schválen projekt na měsíční stáž v Portugalsku

9.6.2015

Projekt: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Žáci pedagogického lycea a sociální činnosti mají možnost strávit příští jaro jeden měsíc v Portugalsku, kde budou vykonávat praktickou stáž ve výchovných a vzdělávacích centrech a v sociálních službách. Stáž se uskuteční v rámci projektu Erasmus+ KA1 pro 14 žáků 1. až 4. ročníku zmiňovaných oborů. Podmínky pro výběr uchazečů viz níže.

Informace o připravované stáži v Portugalsku

Pořadatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, projekt Erasmus+

Účastníci: 14 studentů oborů pedagogické lyceum a sociální činnost

Termín konání stáže: březen – duben 2016

Délka stáže: měsíc

Místo konání: region Braga, Portugalsko

Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Juřicová, Mgr. Lucie Bojasová

Financování projektu: Ubytování, doprava, pohyb po městě a pojištění jsou hrazeny z fondů EU

Komunikační jazyk: angličtina

Projektu se zúčastní maximálně 14 žáků pedagogického lycea a sociální činnosti (výchovné i administrativní) a dva pedagogičtí pracovníci. Zahraniční hostitelskou organizací je Follow Up Training – Minho www.futminho.com Během stáže budou studenti rozděleni po dvojicích do institucí, které vykonávají výchovné, vzdělávací a sociální služby (školky, domovy pro seniory, pro postižené, denní péče o seniory atd.). Pracovat budou 6 hodin denně, získají řadu praktických zkušeností, zdokonalí se v anglickém jazyce, naučí se základy portugalštiny a ve volném čase se seznámí s tamějším prostředím. Po absolvování stáže obdrží účastníci certifikáty o vykonané praxi, které jim vydají jednotlivé organizace, v nichž bude stáž probíhat. Dále jim přijímací organizace zajistí mezinárodní doklad Europass – Mobility – www.europass.cz

Příprava stáže: Přihlášky žáci odevzdají do 11. září 2015 Mgr. Kateřině Juřicové nebo Mgr. Lucii Bojasové

Výběr účastníků proběhne v září 2015. Žáci projdou testem z anglického jazyka. Nejúspěšnější uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, před kterým odevzdají motivační dopis v českém jazyce. 

1. kolo - test z AJ

2. kolo - motivační dopis v ČJ

3. kolo - ústní pohovor v českém i anglickém jazyce

Motivační dopis by měl vyjádřit, co účastník od stáže očekává, jaká je jeho dosavadní zkušenost s prací s dětmi, mládeží, seniory, hendikepovanými a s humanitárními aktivitami, jak si myslí, že by mu mohla praktická stáž pomoci v budoucnu. Rozsah cca 150 – 200 slov.

V ústním pohovoru se uchazeči anglicky představí, řeknou něco o sobě a sehrají scénku z běžného života na dané téma.

Slovní zásoba a gramatické celky, které budou zahrnuty v písemném testu a pohovoru:

Gramatika:

1. přítomný čas prostý a průběhový

2. vyjádření budoucnosti – „will“ a vazba „to be going to“

3. minulý čas + čas předpřítomný, včetně nepravidelných sloves

4. stupňování přídavných jmen

5. zájmena neurčitá + vyjadřující množství (some/any, much/many,….)

6. základní předložky (časové i místní)

7. Podmínkové věty

 

Slovní zásoba:

1. In the restaurant/shop

2. Food and meals

3. Giving directions

4. Everyday life

5. Hobbies and sports

6. School and education

7. Young people and their life

8. Czech republic

9. Holidays and festivals

Starší aktuality

PARÁDNY DEŇ V ŽILINĚ 5.6.2015

Naše studentka vítězkou Talent Havířov 2015 19.5.2015

Český den proti rakovině 19.5.2015

Krajské kolo SOČ 19.5.2015

Úspěch našich prodavačů na celorepublikové soutěži 12.5.2015

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy