Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 > Výsledky 4. kola přijímacího řízení > 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023.

V souladu s  § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 10 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2022/2023, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve čtvrtém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
14Sč2Přijat
24Sč1Přijat

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 13. června 2022

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2014 sb. v platném znění, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. od 13. června 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy §60g odst. 6 zákona 561/2014 sb. v platném znění.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2014 sb. v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Havířov 13. června 2022
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy