Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > Comenius 2012 - 2014

Comenius 2012 - 2014

PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL

SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM
(TOGETHER TO THE EUROPEAN SOURCES)
COM-MP-2012-008
CÍL PROJEKTU: Projekt si klade za cíl, kvalitativně obohatit vzdělávací programy všech partnerských škol. Společně k Evropským pramenům chceme jít jak v rovině symbolické, kde budeme mapovat a propagovat přístupové cesty jednotlivých partnerských zemí v rámci integračních procesů EU, tak v rovině praktické, navštěvou pramenů hlavních vodních toků všech partnerských zemí.

Together to the European Sources

PARTNERSKÉ ŠKOLY

ČESKO
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá
www.stredniskola-sucha.cz

POLSKO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
http://www.zsp2rydultowy.pl

SLOVENSKO

Stredná odborná škola podnikania, Žilina
http://sospza.sk/newsite/

NĚMECKO
Berufskolleg Eifel, Kall
http://www.berufskolleg-eifel.de/

TURECKO
Gazi Anatolian High School, Trabzon
http://trgazi.meb.k12.tr/


Anotace

Partnerské školy

Pracovní týmy

Projektové aktivity

Projektové výstupy

Interaktivní kalendář

Naše škola v evropských projektech Comenius a Erasmus+ KA2

17.4.2015

Skončila etapa projektů „COMENIUS“ a začala se psát kapitola projektů „ERASMUS +“. Pro naši školu je to pobídkou k ohlédnutí se za uplynulým projektovým obdobím a upřením pozornosti na projektové období nové. Do projektů „COMENIUS“ jsme se aktivně zapojili již v období 2004 - 2007 projektem: CA 1 – 04 – 167 „PROPAGACE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MEZI MLÁDEŽÍ“. Partnerské školy byly z Rakouska, Polska a Slovenska.Přesto, že to byl náš první projekt, byla naše škola za tento projekt oceněna Pečeti kvality. V období 2008 – 2010 jsme realizovali s partnerskými školami z Polska a Slovenska projekt: COM-MP-2008-028 „SPORT BEZ HRANIC“. Cílem projektu bylo, zmapování zastoupení sportu ve vzdělávacích programech partnerských škol, výměna zkušeností z pedagogické praxe v oblasti tělesné výchovy a implantace získaných poznatků do vlastních vzdělávacích programů. Éru projektu „COMENIUS“ jsme završili v období 2012 – 2014 projektem: COM-MP-2012-008 „SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“. Partnerské školy byly z Turecka, Německa, Polska a Slovenska. Projekt si kladl za cíl kvalitativně obohatit vzdělávací programy všech partnerských škol. Společně k Evropským pramenům jsme šli jak v rovině symbolické, kde jsme mapovali a propagovali přístupové cesty jednotlivých partnerských zemí v rámci integračních procesů EU, tak v rovině praktické, návštěvou pramenů hlavních vodních toků všech partnerských zemí.

Protože nechceme žít pouze ze vzpomínek, zapojila se naše škola i do „nástupnického“ projektového programu „ERASMUS + Klíčová akce 2 (KA2)“, kdy jsme společně s partnerskými školami ze Slovenska a Polska podali pro období 2015 - 2017 společný projekt s cílem propagovat olympijské a paralympijské myšlenky mezi mládeží a širokou veřejností s důrazem na osoby se specifickými potřebami.

Naše škola v evropských projektech Comenius a Erasmus+ KA2

Další fotografie

Společně k prameni Vltavy

3.7.2014

Závěrečné setkání všech partnerů projektu Comenius „Společně k evropským pramenům“ se uskutečnilo v České republice. Začínalo v prostorách Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, kde se konal slavnostní oběd, ale poté se přesunulo do malebného prostředí národního parku Šumava. V pondělí 23. června jsme se tedy společně vydali do míst, kde pramení nejdelší česká řeka Vltava. Ubytovali jsme se ve vesničce Lipno nad Vltavou, která je oblíbenou destinací kvůli bohaté nabídce sportovních a turistických aktivit. Vesnička leží na břehu největší české přehrady a je obklopena dlouhými kopci, které slouží v zimě jako lyžařské sjezdovky a v létě je využívají cyklisté.

Hned druhý den ráno nás čekal přesun do nejjižnějšího města v ČR – Vyššího Brodu, odkud jsme plánovali sjezd na raftech až do historického městečka Rožmberk. Všichni účastníci vytvořili smíšené mezinárodní týmy a vydali se na plavbu po řece Vltavě. Cestou nás čekalo několik jezů a peřejí, které jsme všichni úspěšně zdolali. Většina členů naší výpravy byla na vodě vůbec poprvé a všichni si tento v Česku populární sport zamilovali. Po dobrém obědě v prosluněném Rožmberku se někteří vydali na prohlídku historického centra města, jiní se opalovali nebo se zabavili v řece.

Odpolední program byl neméně zábavný. Vrátili jsme se do Lipna nad Vltavou a lanovkou se přesunuli na vrchol nejvyššího kopce. Tam se nachází unikátní stavba „Stezka korunami stromů.“ Stezka je několik set metrů dlouhá, doplňují ji informační tabule a interaktivní hry na téma šumavská příroda. Stezka se postupně zvedá až do výše 40 metrů, což umožňuje dechberoucí výhled přes koruny stromů na přehradu a celý národní park. Zábavnou a pro mnohé adrenalinovou atrakcí pak byla možnost vrátit se dolů po tobogánu. Večer nás čekala tradiční zábava českých trampů, vodáků a táborníků – opékání párků. Opět se ukázalo, že pro mnohé to byla nová zkušenost, protože si občas svůj párek trošku připekli.

Třetí den jsme se brzy ráno vypravili k samotnému prameni řeky Vltavy. Ten se nachází v blízkosti česko-německých hranic, nedaleko Kvildy - nejstudenějšího místa v České republice. Počasí se zde mění z minuty na minutu, což se potvrdilo i během našeho výletu. Přijížděli jsme a obloha byla zatažená zlověstnými černými mraky. Avšak během procházky se náhle vyjasnilo a až do našeho odjezdu vydrželo teplé slunečné počasí. Během cesty k prameni jsme míjeli pásmo, kterým v minulosti procházela železná opona a ještě dnes je jen řídce porostlé stromy. Ačkoli pramen řeky byl kouzelný, nebylo možné přehlédnout kůrovcem zničené lesy, které jej obklopují.

V podvečer jsme dorazili zpět do vesnice a našim cílem se stalo kryté aquacentrum, kde jsme řádili v bazénech, vířivkách a umělých řekách. Poslední den jsme se rozloučili s německou částí naší výpravy a zamířili jsme na kratičkou návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst v ČR, Českého Krumlova. Pak už naše cesta vedla do Prahy na letiště, kde jsme se rozloučili s tureckými přáteli. Po příjezdu do Havířova jsme se rozloučili také s polskými a slovenskými partnery a všem bylo líto, že ten společně strávený čas už skončil. Závěrečné setkání tedy dopadlo na výbornou a všichni věříme, že ještě budeme mít možnost se společně setkat.

Společně k prameni Vltavy

Další fotografie

Comenius - projektová schůzka v Německu

7.4.2014

Setkání partnerů projektu Comenius - „K evropským pramenům“ se dostává do závěrečné fáze. Ve dnech 24. 3.- 27. 3. 2014 jsme se sešli se zástupci partnerských škol ze Slovenska, Polska a Turecka tentokrát na půdě přátel z Německa, v městečku Kall, které leží v Severním Porýní – Vestfálsku nedaleko belgických hranic. Naši školu reprezentovali studenti pedagogického lycea a sociální činnosti. Do místa, kde jsme byli ubytováni, jsme přijeli v odpoledních hodinách a měli jsme tedy dost času k zabydlení, odpočinku a seznámení s novými přáteli. Byli jsme ubytování ve staré historické budově „Schullandheim Haus Dalbenden“ na okraji městečka Kall uprostřed pohoří Eifel. Němečtí partneři si pro nás připravili bohatý program. Hned ráno jsme se autobusem vypravili k pramenu řeky Erft a poté jsme navštívili historické městečko Münznereifel. Po slavnostním obědě ve škole Berufskolleg jsme vyrazili do německého národního parku Eifel, kde jsme měli jedinečnou příležitost dozvědět se informace o druhé světové válce v Německu. Jelikož náš průvodce byl veselý starší pán, výklad byl v jeho podání velmi poutavý. Náš poslední den jsme strávili v Kolíně nad Rýnem, kde jsme navštívili katedrálu a měli možnost poobědvat v typickém Brauhausu. Po obědě jsme se vydali na vyhlídkovou plavbu po Rýnu a procházku po okolí. Zpátky jsme se vraceli plní zážitků až ve večerních hodinách. Po večeři se konala výstava fotografií a my jsme hlasovali pro nejlepší snímky z posledního projektového setkání. Domů jsme se těšili, ale zároveň jsme se nechtěli rozloučit s novými přáteli, díky kterým jsme měli možnost poznat jinou kulturu a procvičit si angličtinu. Tento projekt byl pro nás neuvěřitelným zážitkem a těšíme se, až budeme moci pozvat naše zahraniční partnery na poslední setkání – tentokrát do Čech k pramenům řeky Vltavy.

Comenius - projektová schůzka v Německu

Další fotografie

S PROJEKTEM COMENIUS V TURECKÉM TRABZONU

25.10.2013

V rámci projektu Comenius jsme 28. září cestovali na projektovou akci do Turecka, kde jsme zůstali do 3. října. Projektové akce se neúčastnila pouze naše škola, ale také partnerské školy z Polska, Německa a Slovenska. Cílem tohoto pobytu bylo poznat nové kamarády z partnerské školy v tureckém Trabzonu a z jiných škol, se kterými spolupracujeme na projektu Comenius – Partnerství škol, a seznámit se s regionem partnerské školy v Trabzonu. Náš program byl proto opravdu bohatý. Vše začalo dlouhou cestou z Havířova do Prahy, z Prahy do Istanbulu a z Istanbulu do naší cílové destinace - Trabzonu, kam jsme přiletěli v pozdních večerních hodinách. Neděle proběhla ve znamení relaxu a poznávání pobřeží s našimi učiteli, neboť program měl začít až v pondělí ráno. Ještě v neděli večer si nás ale vyzvedli turečtí studenti, kteří se o nás po dobu našeho pobytu v Turecku starali. Hned v úvodu našeho čtyřdenního programu jsme měli možnost poznat i ostatní studenty, protože jsme se vydali do místní školy, kde jsme strávili nějaký čas navazováním nových kontaktů. Zahráli jsme si na školním hřišti volejbal, učili jsme se turecké tance, společně jsme zpívali oblíbené písně a vše jsme završili obědem ve školní jídelně. Poté jsme se vydali na jeden z mnoha krásných výletů, které nás čekaly. Během našeho pobytu jsme navštívili starou mešitu z dvanáctého století , vyhlídku Boztepe, výrobnu čajů, řeku Ikizdere, jezera Uzungöl a Sera, skalní klášter Sümela monastery, Atatürk Pavillion nebo termální lázně. Na posledním výletě se nám podařilo dokonce píchnout pneumatiku, ale i tuto překážku jsme překonali a výlet si užili. Zkusili jsme také mnoho tureckých specialit, například chalvu nebo baklavu, ke kterým jsme se dostali buď prostřednictvím rodin, u kterých jsme bydleli, nebo prostřednictvím obědů, které jsme na výletech dostali. Turečtí studenti z rodin nás pozvali na pravou tureckou kávu a poslední večer našeho pobytu jsme s nimi prožili na pláži u tradičního tureckého čaje. Celý pobyt byl pro nás neocenitelným zážitkem, ale tím největším se stalo bezpochyby těch pár hodin strávených v turecké škole. Nejenže jsme měli možnost otestovat si své znalosti angličtiny, což nám jen prospělo, ale také jsme získali nové přátele, se kterými bychom chtěli co nejdéle zůstat v kontaktu. Odjíždět domů se nám příliš nechtělo, jednak kvůli tureckým kamarádům, jednak kvůli studenému počasí, které na nás doma čekalo. Nakonec jsme ale přeci jen rádi zpátky doma a teď se těšíme na to, až turečtí studenti spolu s jejich učiteli navštíví nás. Za účastníky projektové akce: Michaela Trlidová (H3.A) , Veronika Veselá (L2.A)

S PROJEKTEM COMENIUS V TURECKÉM TRABZONU

Další fotografie

Společně k pramenům řeky Wisly

27.6.2013

Mezinárodní projekt Comenius s podtitulem Společně k evropským pramenům si klade za cíl prostřednictvím společných akcí posílit vzájemné vztahy i povědomí o ostatních zemích. Na začátku školního roku odcestovala vybraná skupina studentů na Slovensko, kde proběhlo první setkání studentů a učitelů ze všech partnerských zemí, jejich kroky putovaly k pramenu Váhu. Ve dnech 11. až 13. 6. se uskutečnilo druhé setkání, tentokrát v další blízké zemi - v Polsku. Tři dny strávené v nejzajímavějších polských destinacích spjatých s pramenem řeky Wisly zásadně prohloubily naše znalosti o tomto překrásném kraji. První den se výprava studentů a učitelů ze všech pěti zemí vydala k samotnému prameni Wisly. Přesnější by jistě bylo říct k pramenům řeky, protože Wisla je tvořena dvěma prameny, které se stékají v přehradě, z níž vycházejí již jako jediný tok. Nacházejí se v panensky čisté přírodě Slezských Beskyd, proto jsme se k nim vydali zcela ekologickým způsobem - koňským spřežením a pěšky. Po romantickém výstupu ke kaskádám Wisly nás čekala cesta do aqvaparku, kde jsme se zahřáli v saunovém světě a vydováděli se na tobogánech a vířivkách. Večerní program zahrnoval zábavná kulturní vystoupení studentů ze všech zemí, v nichž nechyběla recitace, hra na kytaru, na housle, zpěv a řada soutěží. Studenti zároveň prezentovali fotografie z předchozího setkání a během celého pobytu měli rozhodnout o třech nejlepších z nich. Všichni účastníci se během her sblížili, k čemuž jistě pomohla uvolněná atmosféra a krásné ubytování vedle jezera v městě Rybnik. Další den jsme všichni měli možnost poznat, v jak obrovský tok se dokáže drobný pramínek změnit, protože jsme podnikli cestu do Krakowa, jednoho z nejkrásnějších polských měst. Dominantou dřívější polské metropole je rozsáhlý hrad Wawel, pod kterým protéká široký veletok - opět řeka Wisla. Prohlídka Krakowa zabrala celý den, kromě zmíněného Wawelu jsme poznali řadu dalších kulturních památek, nahlédli jsme do podzemního muzea, vybudovaného pod rynkem na původních středověkých základech města, poslechli si hodiny v nejstarší univerzitě, navštívili katedrály a prohlédli si náměstí s pověstným trubačem. Třetí den naší cesty už byl ve znamení loučení. Ještě před úplným závěrem jsme navštívili partnerskou školu v Rydultowech, kde proběhlo vyhodnocení naší dosavadní spolupráce. Partnerství mezi naší a rydultowskou školou již trvá deset let a všechny dosud uskutečněné projekty byly úspěšné. Nyní se již připravuje třetí setkání všech účastníků projektu, tentokrát v dalekém Turecku. Na návštěvu tamějšího kraje a poznání dalšího významného pramene řeky se všichni velice těší.

Společně k pramenům řeky Wisly

Další fotografie

PROJEKTOVÁ SHŮZKA COMENIUS - SLOVENSKO

9.10.2012

Ve dnech 2.-4. října se žáci naší školy zúčastnili prvního mezinárodního setkání v rámci projektu Comenius 2012 – 2014, které se konalo na Slovensku. Jednalo se o projektovou schůzku, jejíž hlavním posláním byla integrace studentů z České republiky, Slovenska, Turecka, Německa a Polska. 25 žáků a jejich pedagogů se vypravilo k pramenu Váhu, kde navštívili vodní elektrárnu. Podívali se do Vysokých Tater a v rámci projektové schůzky malovali symboly projektu Comenius 2012-2014, skládali puzzle, fotografovali, navštívili bazén, atd.

PROJEKTOVÁ SHŮZKA COMENIUS - SLOVENSKO

Další fotografie

1. schůzka projektu "Comenius"

4.9.2012

Ve čtvrtek 30. srpna se v informačním středisku naší školy uskutečnila 1. schůzka projektu Comenius. Setkání se zúčastnili zástupci partnerských škol z Polska a Slovenska. Zástupci Něměcka a Turecka se ke konferenci připojili prostřednictvím skypu. Schůzkou byla zahájena dvouletá spolupráce škol, která ponese název "K evropským pramenům." Studenti a učitelé budou mít možnost vyměnit si zkušenosti a vzájemně se poznat při sportovních aktivitách v okolí pramenů Váhu, Wisly, Dunaje, Ikizdere a Vltavy.

1. schůzka projektu

Další fotografie

Další uskutečněné projekty

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Leonardo da Vinci 2014 Finsko

EU peníze středním školám

Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově

Moderní učitel

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO

PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

PROJEKT LEONARDO 2005

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy