STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Interreg V-A Kaleidoskop profesí - současné trendy v polsko-českém odborném školství

Přečtěte si aktuální informace a prohlédněte fotografie z projektu

Interreg V-A

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001612

Realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2019

Realizátor projektu: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Se sídlem: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Partner projektu: Powiat Wodislawski, realizátorem je Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydultowach

Celkové výdaje: 11.314,68 Eur

Jedná se o neinvestiční projekt v oblasti malých přeshraničních aktivit specificky zaměřený na prezentace jednotlivých studijních a učebních oborů pořádáním společných workshopů a společného sportovního i vojenského tábora pro žáky obou škol. Cílem projektu je rozšiřování vzájemných setkání a výměna zkušeností a tím rozvoj osobnostních vlastností účastníků projektu i jeho organizátorů, prevence sociálně-patologických jevů u mládeže na školách v pohraničních oblastech vhodným využitím jejich volného času a podpora protidrogové politiky.

Hlavním cílem projektu je rozvoj sociální integrace středoškolské mládeže v česko-polské příhraniční oblasti, představení jednotlivých polských učebních a studijních oborů v Česku a českých v Polsku, rozvoj kulturního, společenského a estetického cítění mládeže na obou stranách hranice v rámci zdokonalení kompetencí, využití volného času, rozvoj mezinárodní spolupráce škol v oblasti odborných i mimoškolních aktivit. Úkolem projektu je pomoc oběma partnerským školám v příhraničním území překonat specifické problémy v rámci národních ekonomik, zmírnit okrajový charakter obou oblastí v rámci rozvoje turizmu mladých lidí.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Propagační a informační činnost
  3. Fotografické dílny – „Fotografie jako univerzální jazyk dialogu“
  4. Sportovní tábor v Čechách
  5. Kulinársko-barmanské dílny „Současné aranžování jídel a desertů“
  6. Workshop „Základy estetické úpravy ženy“
  7. Vojenský tábor
  8. Workshop „Sociální výchova v Čechách“ aneb Den se sociálním pracovníkem a handicapovanými klienty.

Fotografický workshop v Polsku

4.10.2018
Další fotografie

Ve dnech 26. - 27. 9. jsme se s fotokroužkem pod dohledem pana Přečka a pana Skupina zúčastnili workshopu v polském městě Rydultowy.
Učili jsme se, jak zacházet s foťákem a jak správně fotit.
První den jsme šli na přednášku, kterou vedl pan Tomek. Přednáška v polském jazyce byla velmi obsáhlá a poučná.
Druhý den jsme si naplánovali ranní focení východu slunce, a tak jsme si přivstali. Bohužel bylo zataženo a sluníčko se nám zahlédnout nepodařilo. Vynahradily nám to alespoň labutě na rybníku, a tak jsme nafotili mnoho hezkých fotek z přírody.
Výlet se nám velmi líbil a i když byla docela zima, rádi se dalších podobných akcí zase zúčastníme.

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz