STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

V souladu s § 75, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 5, odst. 1 vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovuji termíny opravných závěrečných zkoušek takto:

a) praktická zkouška z odborného výcviku obor Kadeřník – dne 3.září 2020 začátek v  6:30 na odloučeném pracovišti

Upozorňujeme žáky, že v souladu s  § 5, odst. 2 vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, že jsou povinni oznámit řediteli školy písemně, zda v daném termínu chce opravnou zkoušku. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.


V Havířově, dne 15. června  2020

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.