STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

TERMÍNY NÁHRADNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

TERMÍNY NÁHRADNÍCH A OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

V souladu s § 75, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 5, odst. 1 vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovuji termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek takto:

a) písemná zkouška – dne 4. září 2019

b) praktická zkouška z odborného výcviku obor Kadeřník – dne 5. září 2019
   
c) ústní zkouška – dne 6. září 2019
Pozn.: žáci, kteří budou konat opravnou zkoušku v září 2019 a  nebyli ve školnim roce 2018/2019 řádnými žáky 3. ročníku oboru Kadeřník, musí mít samostatnou odbornou práci v souladu s tématem pro uvedený školní rok.


V Havířově, dne 13. června 2019

Mgr. Helena Válková
předsedkyně zkušební komise

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem