STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

TERMÍNY NÁHRADNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

TERMÍNY NÁHRADNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

V souladu s § 75, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 5, odst. 1 vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, stanovuji termíny náhradních závěrečných zkoušek takto:

a) písemná zkouška – dne 4. září 2018

b) praktická zkouška z odborného výcviku obor Kadeřník – dne 5. září 2018
    praktická zkouška z odborného výcviku obor Prodavač – dne 5.-6. září 2018
c) ústní zkouška – dne 7. září 2018

V Havířově, dne 13. června 2018

Mgr. Marcela Tvrdá
předsedkyně zkušební komise

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz