STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 1. 2020
9:00 - 17:00 hod.
Škola

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

V souladu s § 74, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a  vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, se  stanovují termíny závěrečných zkoušek  pro obory 69-51-H/01 Kadeřník a 66-51-H/01 Prodavač takto:

a) písemná zkouška – dne1.6.2020

b) praktická zkouška z odborného výcviku:

  1. – 3. 6. 2020 P3.B
  2. – 4. 6. 2020 K3.A

 c) ústní zkouška :

  1. 6. 2020 P3.B
  2. 6. 2020 K3.A

 

Informace pro žáky konající opravné zkoušky

Uchazeč oznámí řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky písemně, zda chce v termínu stanovém ředitelem školy opravnou zkoušku konat.

Žáci oboru kadeřník jsou povinni zpracovat „Samostatnou odbornou práci“ (dále jen SOP) dle tématu stanovených pro daný školní rok. Zadání SOP i pokyny pro její realizaci budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2020.

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem