STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

66-51-H/01 Prodavač

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Prodavač (v PDF)

Od školního roku 2009/2010 se tento obor vyučuje podle školního vzdělávacího programu.

Obor vzdělání s výučním listem Prodavač zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Praktická část výuky probíhá na prodejnách v Havířově, Karviné, Orlové a Ostravě.

Cílem vzdělání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostaně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu


Učební plán platí ve školním roce 2017/2018 pro 1. a 3. ročník.

Seznam pracovišť odborného výcviku:

  • Kaufland ČR v.o.s., Před Tratí 891, Havířov - Suchá
  • Kaufland ČR v.o.s., U Stadiónu, Havířov- Podlesí
  • Tesco Stores ČR, a.s., Železničářů 8, Havířov
  • Tesco Stores ČR a.s., Frýdecká 77, Třinec
UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 12
2.  Anglický jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 1 1-
6.  Fyzika 1 --
7.  Tělesná výchova 1 11
8.  Základy ekologie 1 --
Odborné předměty
9.  Ekonomika - 21.5
10.  Obchodní provoz 1 11
11.  Administrativa prodejny 1.5/1.5 1/11/1
12.  Daňová evidence - -2
13.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
14.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
15.  Estetická výchova 1 1-
16.  Zbožíznalství 2 33
17.  Odborný výcvik 15 17.517.5
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz