STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 1. 2020
9:00 - 17:00 hod.
Škola

66-51-H/01 Prodavač

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Prodavač (v PDF)

Od školního roku 2009/2010 se tento obor vyučuje podle školního vzdělávacího programu.

Obor vzdělání s výučním listem Prodavač zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Praktická část výuky probíhá na prodejnách v Havířově, Karviné, Orlové a Ostravě.

Cílem vzdělání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostaně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Seznam pracovišť odborného výcviku:

  • Kaufland ČR v.o.s., Před Tratí 891, Havířov - Suchá
  • Kaufland ČR v.o.s., U Stadiónu, Havířov- Podlesí
  • Tesco Stores ČR a.s., Frýdecká 77, Třinec
UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 12
2.  Anglický jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 1 1-
6.  Fyzika 1 --
7.  Tělesná výchova 1 11
8.  Základy ekologie 1 --
Odborné předměty
9.  Ekonomika - 21.5
10.  Obchodní provoz 1 11
11.  Administrativa prodejny 1.5/1.5 1/11/1
12.  Daňová evidence - -2
13.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
14.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
15.  Estetická výchova 1 1-
16.  Zbožíznalství 2 33
17.  Odborný výcvik 15 17.517.5

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem