STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 12. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
8. 1. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
Škola

AKTUALITY - Projektový den s dětmi z MŠ

9.4.2018

4. dubna se chodby naší školy zaplnily veselým štěbetáním a tváře žáků i učitelů se roztáhly do širokého úsměvu. Ve škole totiž proběhl projektový den s názvem „Když není všechno, jak má být“, který jsme uspořádali pro děti z lesní školky v Havířově a z Fajn školky v Ostravě. Žáci 2. ročníku sociální činnosti připravili pro děti úkoly, které přibližovaly dětem život nevidomých, neslyšících či nechodících. Za splnění úkolů dostaly děti diplom. Žáci 1. ročníku pedagogického lycea děti na stanovištích provázeli a na závěr akce si s dětmi zatančili a zazpívali. Všem se akce líbila a zařadila se po bok ostatních úspěšných projektů spolupráce s mateřskými školami.

Další fotografie
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz