STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přihlášky k přijímacímu řízení přijímáme
i o jarních prázninách
Škola

Naše škola v evropských projektech Comenius a Erasmus+ KA2

17.4.2015
PROJEKTY: PROJEKT COMENIUS 2012 - 2014

Skončila etapa projektů „COMENIUS“ a začala se psát kapitola projektů „ERASMUS +“. Pro naši školu je to pobídkou k ohlédnutí se za uplynulým projektovým obdobím a upřením pozornosti na projektové období nové. Do projektů „COMENIUS“ jsme se aktivně zapojili již v období 2004 - 2007 projektem: CA 1 – 04 – 167 „PROPAGACE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MEZI MLÁDEŽÍ“. Partnerské školy byly z Rakouska, Polska a Slovenska.Přesto, že to byl náš první projekt, byla naše škola za tento projekt oceněna Pečeti kvality. V období 2008 – 2010 jsme realizovali s partnerskými školami z Polska a Slovenska projekt: COM-MP-2008-028 „SPORT BEZ HRANIC“. Cílem projektu bylo, zmapování zastoupení sportu ve vzdělávacích programech partnerských škol, výměna zkušeností z pedagogické praxe v oblasti tělesné výchovy a implantace získaných poznatků do vlastních vzdělávacích programů. Éru projektu „COMENIUS“ jsme završili v období 2012 – 2014 projektem: COM-MP-2012-008 „SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“. Partnerské školy byly z Turecka, Německa, Polska a Slovenska. Projekt si kladl za cíl kvalitativně obohatit vzdělávací programy všech partnerských škol. Společně k Evropským pramenům jsme šli jak v rovině symbolické, kde jsme mapovali a propagovali přístupové cesty jednotlivých partnerských zemí v rámci integračních procesů EU, tak v rovině praktické, návštěvou pramenů hlavních vodních toků všech partnerských zemí.

Protože nechceme žít pouze ze vzpomínek, zapojila se naše škola i do „nástupnického“ projektového programu „ERASMUS + Klíčová akce 2 (KA2)“, kdy jsme společně s partnerskými školami ze Slovenska a Polska podali pro období 2015 - 2017 společný projekt s cílem propagovat olympijské a paralympijské myšlenky mezi mládeží a širokou veřejností s důrazem na osoby se specifickými potřebami.

Další fotografie

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem