Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-41-L/01 Kosmetické služby

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-41-L/01 Kosmetické služby

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče a s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1524Přijat
2550Přijat
3557Přijat
4517Přijat
5530Přijat
6521Přijat
7528Přijat
8511Přijat
9513Přijat
10525Přijat
11553Přijat
12515Přijat
13542Přijat
14502Přijat
15508Přijat
16505Přijat
17554Přijat
18538Přijat
19535Přijat
20506Přijat
21522Přijat
22551Přijat
23504Přijat
24536Přijat
25518Přijat
26523Přijat
27549Přijat
28520Přijat
29540Přijat
30516Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Matematika 28 bodů ; Český jazyk 36 bodů ; Průměrný prospěch 48 bodů ; Celkem 112 bodů
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Matematika 4 bodů ; Český jazyk 11 bodů ; Průměrný prospěch 18 body ; Celkem 33 bodů

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 28. dubna 2023

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 28. dubna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby denní formy vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete  využít tento formulář (ke sažení v PDF)

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
31532Nepřijat
32539Nepřijat
33541Nepřijat
34529Nepřijat
35544Nepřijat
36534Nepřijat
37547Nepřijat
38558Nepřijat
39545Nepřijat
40531Nepřijat
41514Nepřijat
42552Nepřijat
43559Nepřijat
44510Nepřijat
45537Nepřijat
46560Nepřijat
47527Nepřijat
48519Nepřijat
49501Nepřijat
50509Nepřijat
51526Nepřijat
52543Nepřijat
53503Nepřijat
54546Nepřijat
55507Nepřijat
56556Nepřijat
57555Nepřijat
58548Nepřijat
59533Nepřijat
60512Nepřijat

Havířov 28. dubna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy