Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná , denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče a s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1307Přijat
2331Přijat
3327Přijat
4310Přijat
5337Přijat
6302Přijat
7305Přijat
8343Přijat
9332Přijat
10322Přijat
11338Přijat
12301Přijat
13333Přijat
14323Přijat
15315Přijat
16325Přijat
17335Přijat
18329Přijat
19317Přijat
20308Přijat
21306Přijat
22320Přijat
23345Přijat
24303Přijat
25328Přijat
26324Přijat
27316Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Matematika 29 bodů ; Český jazyk 37 bodů ; Průměrný prospěch 36 bodů ; Celkem 102bodů
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Matematika 13 bodů ; Český jazyk 20 bodů ; Průměrný prospěch 4 bodů ; Celkem 37 bodů

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 29. dubna 2022

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a dle platných opatření obecné povahy, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 29. dubna 2022
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
28314Nepřijat
29344Nepřijat
30330Nepřijat
31311Nepřijat
32341Nepřijat
33342Nepřijat
34339Nepřijat
35334Nepřijat
36313Nepřijat
37340Nepřijat
38346Nepřijat
39309Nepřijat
40304Nepřijat
41321Nepřijat
41347Nepřijat
43318Nepřijat
44336Nepřijat
45312Nepřijat
46326Nepřijat
47319Nepřijat

Havířov 29. dubna 2022
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy