Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-51-H/01 Kadeřník

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-51-H/01 Kadeřník

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025.

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:

1. dosažený celkový průměrný prospěch a hodnocení kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Rozhodnutí Celkový dosažený průměr Celkový dosažený průměr 4 des. místa Průměr 1/9 Průměr 2/8 Důvod nepřijetí
1 465872 Přijat 1,287
2 526428 Přijat 1,408
3 526567 Přijat 1,426
4 507381 Přijat 1,431 1,4313 1,294 1,647
5 441124 Přijat 1,490
6 482585 Přijat 1,506
7 445309 Přijat 1,511
8 469262 Přijat 1,573
9 435906 Přijat 1,574
10 467108 Přijat 1,792
11 405875 Přijat 1,902 1,9020 1,706
12 457859 Přijat 1,902 1,9020 1,824
13 526156 Přijat 1,911 1,9110
14 493352 Přijat 1,911 1,9113
15 407538 Přijat 1,929
16 428389 Přijat 1,933 1,9333 1,933 1,867
17 531397 Přijat 2,020 2,0197 1,882
18 526058 Přijat 2,020 2,0197 1,941
19 526136 Přijat 2,024 2,0240 2,143
20 503668 Přijat 2,042 2,0420 2,059
21 425945 Přijat 2,047
22 469718 Přijat 2,098
23 526171 Přijat 2,105
24 449960 Přijat 2,125 2,1250
25 508203 Přijat 2,125 2,1253
26 480803 Přijat 2,146 2,1460
27 422517 Přijat 2,157
28 526081 Přijat 2,167
29 424254 Přijat 2,186
30 489739 Přijat 2,189
31 420946 Přijat 2,244
32 526414 Přijat 2,253
33 475115 Přijat 2,270
34 492832 Přijat 2,286 2,2857 2,071
35 526463 Přijat 2,287
36 475840 Přijat 2,289
37 504326 Přijat 2,298
38 526491 Přijat 2,307
39 427752 Přijat 2,321
40 400753 Přijat 2,339
41 452491 Přijat 2,349
42 464754 Přijat 2,354
43 521228 Přijat 2,369 2,3693
44 476655 Přijat 2,375 2,3753 2,438
45 519353 Přijat 2,384
46 513597 Přijat 2,394
47 405456 Přijat 2,402
48 514151 Přijat 2,405 2,4047
49 412353 Přijat 2,408
50 525679 Přijat 2,422 2,4223 2,333
51 451224 Přijat 2,422 2,4223 2,667
52 525427 Přijat 2,440
53 508134 Přijat 2,450
54 525445 Přijat 2,451 2,4510 2,235
55 525466 Přijat 2,451 2,4510 2,353
56 410412 Přijat 2,455
57 604886 Přijat 2,471
58 514365 Přijat 2,479
59 457963 Nepřijat 1,204 Přijat na více prioritní školu
60 505929 Nepřijat 1,229 Přijat na více prioritní školu
61 416593 Nepřijat 1,235 Přijat na více prioritní školu
62 400768 Nepřijat 1,286 Přijat na více prioritní školu
63 485073 Nepřijat 1,424 Přijat na více prioritní školu
64 512119 Nepřijat 1,431 1,4313 1,294 1,235 Přijat na více prioritní školu
65 505825 Nepřijat 1,446 Přijat na více prioritní školu
66 428456 Nepřijat 1,451 Přijat na více prioritní školu
67 459724 Nepřijat 1,457 Přijat na více prioritní školu
68 487549 Nepřijat 1,485 Přijat na více prioritní školu
69 445046 Nepřijat 1,562 Přijat na více prioritní školu
70 491994 Nepřijat 1,584 Přijat na více prioritní školu
71 474137 Nepřijat 1,588 Přijat na více prioritní školu
72 449966 Nepřijat 1,591 Přijat na více prioritní školu
73 400917 Nepřijat 1,643 Přijat na více prioritní školu
74 483897 Nepřijat 1,687 Přijat na více prioritní školu
75 458333 Nepřijat 1,688 Přijat na více prioritní školu
76 484603 Nepřijat 1,691 Přijat na více prioritní školu
77 509542 Nepřijat 1,696 Přijat na více prioritní školu
78 483326 Nepřijat 1,708 Přijat na více prioritní školu
79 424782 Nepřijat 1,711 Přijat na více prioritní školu
80 469623 Nepřijat 1,729 Přijat na více prioritní školu
81 524706 Nepřijat 1,730 Přijat na více prioritní školu
82 471770 Nepřijat 1,732 Přijat na více prioritní školu
83 446708 Nepřijat 1,738 1,7380 1,571 Přijat na více prioritní školu
84 415319 Nepřijat 1,738 1,7380 1,786 Přijat na více prioritní školu
85 449225 Nepřijat 1,742 Přijat na více prioritní školu
86 409627 Nepřijat 1,745 1,7453 1,765 1,647 Přijat na více prioritní školu
87 485858 Nepřijat 1,745 1,7453 1,765 1,706 Přijat na více prioritní školu
88 522304 Nepřijat 1,775 Přijat na více prioritní školu
89 423132 Nepřijat 1,776 Přijat na více prioritní školu
90 519442 Nepřijat 1,777 Přijat na více prioritní školu
91 475695 Nepřijat 1,782 Přijat na více prioritní školu
92 478167 Nepřijat 1,800 Přijat na více prioritní školu
93 442563 Nepřijat 1,809 Přijat na více prioritní školu
94 450962 Nepřijat 1,813 Přijat na více prioritní školu
95 414332 Nepřijat 1,822 Přijat na více prioritní školu
96 435688 Nepřijat 1,832 Přijat na více prioritní školu
97 519537 Nepřijat 1,833 Přijat na více prioritní školu
98 502491 Nepřijat 1,846 Přijat na více prioritní školu
99 524503 Nepřijat 1,863 Přijat na více prioritní školu
100 450319 Nepřijat 1,896 Přijat na více prioritní školu
101 450130 Nepřijat 1,922 Přijat na více prioritní školu
102 457965 Nepřijat 1,926 Přijat na více prioritní školu
103 510886 Nepřijat 1,933 1,9333 1,933 2,067 Přijat na více prioritní školu
104 493186 Nepřijat 1,956 Přijat na více prioritní školu
105 520093 Nepřijat 1,971 Přijat na více prioritní školu
106 425167 Nepřijat 1,980 Přijat na více prioritní školu
107 483123 Nepřijat 1,981 Přijat na více prioritní školu
108 531373 Nepřijat 2,021 Přijat na více prioritní školu
109 499096 Nepřijat 2,022 2,0223 2,067 Přijat na více prioritní školu
110 518044 Nepřijat 2,022 2,0223 2,200 Přijat na více prioritní školu
111 410492 Nepřijat 2,024 2,0240 1,929 Přijat na více prioritní školu
112 461669 Nepřijat 2,039 Přijat na více prioritní školu
113 462718 Nepřijat 2,041 Přijat na více prioritní školu
114 511544 Nepřijat 2,042 2,0420 1,938 Přijat na více prioritní školu
115 492054 Nepřijat 2,104 Přijat na více prioritní školu
116 512748 Nepřijat 2,110 Přijat na více prioritní školu
117 605763 Nepřijat 2,123 Přijat na více prioritní školu
118 501000 Nepřijat 2,133 Přijat na více prioritní školu
119 434171 Nepřijat 2,146 2,1463 Přijat na více prioritní školu
120 449872 Nepřijat 2,179 Přijat na více prioritní školu
121 436516 Nepřijat 2,207 Přijat na více prioritní školu
122 519228 Nepřijat 2,216 Přijat na více prioritní školu
123 403395 Nepřijat 2,220 Přijat na více prioritní školu
124 503815 Nepřijat 2,230 Přijat na více prioritní školu
125 501442 Nepřijat 2,245 Přijat na více prioritní školu
126 493470 Nepřijat 2,250 Přijat na více prioritní školu
127 471618 Nepřijat 2,274 Přijat na více prioritní školu
128 468197 Nepřijat 2,286 2,2857 2,857 Přijat na více prioritní školu
129 520786 Nepřijat 2,294 Přijat na více prioritní školu
130 496204 Nepřijat 2,340 Přijat na více prioritní školu
131 524106 Nepřijat 2,344 Přijat na více prioritní školu
132 522748 Nepřijat 2,355 Přijat na více prioritní školu
133 411899 Nepřijat 2,369 2,3690 Přijat na více prioritní školu
134 514668 Nepřijat 2,373 Přijat na více prioritní školu
135 429059 Nepřijat 2,375 2,3753 2,250 Přijat na více prioritní školu
136 466157 Nepřijat 2,405 2,4050 Přijat na více prioritní školu
137 512097 Nepřijat 2,451 2,4510 2,059 Přijat na více prioritní školu
138 460193 Nepřijat 2,453 Přijat na více prioritní školu
139 521016 Nepřijat 2,492 Přijat na více prioritní školu
140 441500 Nepřijat 2,502 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
141 499136 Nepřijat 2,521 Přijat na více prioritní školu
142 521165 Nepřijat 2,527 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
143 441295 Nepřijat 2,533 Přijat na více prioritní školu
144 519745 Nepřijat 2,539 Přijat na více prioritní školu
145 465212 Nepřijat 2,555 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
146 498530 Nepřijat 2,578 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
147 512160 Nepřijat 2,581 Přijat na více prioritní školu
148 415673 Nepřijat 2,585 Přijat na více prioritní školu
149 530587 Nepřijat 2,586 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
150 519593 Nepřijat 2,588 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
151 522344 Nepřijat 2,592 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
152 499932 Nepřijat 2,600 Přijat na více prioritní školu
153 464847 Nepřijat 2,619 Přijat na více prioritní školu
154 526265 Nepřijat 2,629 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
155 455744 Nepřijat 2,667 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
156 464820 Nepřijat 2,688 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
157 496954 Nepřijat 2,697 Přijat na více prioritní školu
158 421367 Nepřijat 2,706 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
159 526524 Nepřijat 2,725 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
160 456184 Nepřijat 2,748 Přijat na více prioritní školu
161 500721 Nepřijat 2,801 Přijat na více prioritní školu
162 502182 Nepřijat 2,820 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
163 511340 Nepřijat 2,863 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
164 519488 Nepřijat 2,922 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
165 526443 Nepřijat 2,980 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
166 513978 Nepřijat 2,998 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
167 516753 Nepřijat 3,000 Přijat na více prioritní školu
168 426644 Nepřijat 3,025 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
169 526012 Nepřijat 3,073 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
170 525416 Nepřijat 3,283 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
171 524379 Nepřijat 3,417 Přijat na více prioritní školu
172 516136 Nepřijat 3,443 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2024

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.

Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“,  podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Havířov 15. května 2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy