Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-51-H/01 Kadeřník

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-51-H/01 Kadeřník

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

  1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1604Přijat
2625Přijat
3632Přijat
4622Přijat
5631Přijat
6665Přijat
7623Přijat
8709Přijat
9685Přijat
10602Přijat
11649Přijat
12708Přijat
13636Přijat
14702Přijat
15621Přijat
16696Přijat
17644Přijat
18682Přijat
19650Přijat
20679Přijat
21701Přijat
22606Přijat
23620Přijat
24655Přijat
25615Přijat
26698Přijat
27607Přijat
28634Přijat
29627Přijat
30603Přijat
31695Přijat
32683Přijat
33639Přijat
34616Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Průměrný prospěch - 1,209

Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Průměrný prospěch - 1,905

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 24. dubna 2023.

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 24. dubna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník denní formy vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete  využít tento formulář (ke sažení v PDF)

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
35718Nepřijat
36681Nepřijat
37712Nepřijat
38633Nepřijat
39688Nepřijat
40628Nepřijat
41711Nepřijat
42668Nepřijat
43608Nepřijat
44641Nepřijat
45677Nepřijat
46669Nepřijat
47661Nepřijat
48691Nepřijat
49645Nepřijat
50657Nepřijat
51652Nepřijat
52666Nepřijat
53680Nepřijat
54611Nepřijat
55684Nepřijat
56662Nepřijat
57643Nepřijat
58626Nepřijat
59629Nepřijat
60678Nepřijat
61697Nepřijat
62601Nepřijat
63638Nepřijat
64667Nepřijat
65618Nepřijat
66640Nepřijat
67693Nepřijat
68612Nepřijat
69674Nepřijat
70710Nepřijat
71617Nepřijat
72663Nepřijat
73630Nepřijat
74609Nepřijat
75658Nepřijat
76673Nepřijat
77605Nepřijat
78672Nepřijat
79670Nepřijat
80676Nepřijat
81707Nepřijat
82686Nepřijat
83716Nepřijat
84700Nepřijat
85637Nepřijat
86646Nepřijat
87660Nepřijat
88619Nepřijat
89610Nepřijat
90692Nepřijat
91653Nepřijat
92651Nepřijat
93635Nepřijat
94706Nepřijat
95647Nepřijat
96659Nepřijat
97719Nepřijat
98642Nepřijat
99714Nepřijat
100656Nepřijat
101703Nepřijat
102690Nepřijat
103613Nepřijat
104717Nepřijat
105614Nepřijat
106699Nepřijat
107689Nepřijat
108648Nepřijat
109624Nepřijat
110675Nepřijat
111664Nepřijat
112654Nepřijat
113713Nepřijat
114687Nepřijat
115694Nepřijat
116715Nepřijat
117671Nepřijat
118705Nepřijat
119704Nepřijat

Havířov 24. dubna 2023

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy