Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-51-H/01 Kadeřník

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-51-H/01 Kadeřník

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

  1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1603Přijat
2632Přijat
3665Přijat
4702Přijat
5639Přijat
6648Přijat
7645Přijat
8633Přijat
9611Přijat
10642Přijat
11715Přijat
12658Přijat
13631Přijat
14725Přijat
15684Přijat
16625Přijat
17617Přijat
18643Přijat
19612Přijat
20662Přijat
21677Přijat
22619Přijat
23718Přijat
24689Přijat
25670Přijat
26701Přijat
27683Přijat
28630Přijat
29626Přijat
30618Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Průměrný prospěch - 1,227

Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Průměrný prospěch - 1,852

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 22. dubna 2022.

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 22. dubna 2022
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
31654Nepřijat
32696Nepřijat
33682Nepřijat
33687Nepřijat
35613Nepřijat
36652Nepřijat
37664Nepřijat
38711Nepřijat
39710Nepřijat
40681Nepřijat
41621Nepřijat
42641Nepřijat
43646Nepřijat
44609Nepřijat
45636Nepřijat
46647Nepřijat
47686Nepřijat
48703Nepřijat
49649Nepřijat
50709Nepřijat
51723Nepřijat
52635Nepřijat
53693Nepřijat
54607Nepřijat
55628Nepřijat
56629Nepřijat
57698Nepřijat
58708Nepřijat
59650Nepřijat
60634Nepřijat
61616Nepřijat
61716Nepřijat
63712Nepřijat
64602Nepřijat
65651Nepřijat
66695Nepřijat
67604Nepřijat
68706Nepřijat
69624Nepřijat
70694Nepřijat
71692Nepřijat
72679Nepřijat
73610Nepřijat
74615Nepřijat
75622Nepřijat
76627Nepřijat
77657Nepřijat
78661Nepřijat
79720Nepřijat
80653Nepřijat
81623Nepřijat
82663Nepřijat
83637Nepřijat
84699Nepřijat
85606Nepřijat
86672Nepřijat
87638Nepřijat
88605Nepřijat
89669Nepřijat
90724Nepřijat
91719Nepřijat
92659Nepřijat
93688Nepřijat
94714Nepřijat
95614Nepřijat
96601Nepřijat
97680Nepřijat
98705Nepřijat
99660Nepřijat
100620Nepřijat
101655Nepřijat
102678Nepřijat
103722Nepřijat
104667Nepřijat
105644Nepřijat
106697Nepřijat
107674Nepřijat
108676Nepřijat
109666Nepřijat
110668Nepřijat
111713Nepřijat
112608Nepřijat
113671Nepřijat
114690Nepřijat
115675Nepřijat
116707Nepřijat
117673Nepřijat
118700Nepřijat
119704Nepřijat
120721Nepřijat
121656Nepřijat
122691Nepřijat
123640Nepřijat
124685Nepřijat

Havířov 22. dubna 2022

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy