Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče a s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1236Přijat
2195Přijat
3284Přijat
4140Přijat
5212Přijat
6282Přijat
7270Přijat
8245Přijat
9273Přijat
10106Přijat
10149Přijat
12205Přijat
13176Přijat
14198Přijat
15249Přijat
16123Přijat
17110Přijat
18246Přijat
19234Přijat
20150Přijat
21243Přijat
22102Přijat
23209Přijat
24126Přijat
25263Přijat
26104Přijat
27117Přijat
28138Přijat
29131Přijat
30178Přijat
31279Přijat
32275Přijat
33112Přijat
34127Přijat
35113Přijat
36173Přijat
37283Přijat
38147Přijat
39288Přijat
40237Přijat
41265Přijat
42281Přijat
43221Přijat
44191Přijat
45208Přijat
46184Přijat
47239Přijat
48103Přijat
49132Přijat
50144Přijat
51203Přijat
52171Přijat
53233Přijat
54219Přijat
55175Přijat
56145Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Matematika 45 bodů ; Český jazyk 43 bodů ; Průměrný prospěch 48 bodů ; Celkem 136 bodů
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Matematika 14 bodů ; Český jazyk 38 bodů ; Průměrný prospěch 30 bodů ; Celkem 82 bodů

Z celkového počtu přijímaných uchazečů 58, rezervována dvě místa pro konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 28. dubna 2023

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a dle platných opatření obecné povahy, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 28. dubna 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy


Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum denní formy vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete  využít tento formulář (ke sažení v PDF)

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
57242Nepřijat
58154Nepřijat
59261Nepřijat
60146Nepřijat
61177Nepřijat
62109Nepřijat
63216Nepřijat
64266Nepřijat
65214Nepřijat
66122Nepřijat
67271Nepřijat
68180Nepřijat
69111Nepřijat
70156Nepřijat
71255Nepřijat
72193Nepřijat
73220Nepřijat
74211Nepřijat
75101Nepřijat
76121Nepřijat
77181Nepřijat
78232Nepřijat
79190Nepřijat
80170Nepřijat
81135Nepřijat
82268Nepřijat
83137Nepřijat
84230Nepřijat
85227Nepřijat
86225Nepřijat
87204Nepřijat
88163Nepřijat
89201Nepřijat
90136Nepřijat
91114Nepřijat
92226Nepřijat
93264Nepřijat
94105Nepřijat
95267Nepřijat
96269Nepřijat
97151Nepřijat
98179Nepřijat
99142Nepřijat
100187Nepřijat
101155Nepřijat
102248Nepřijat
103152Nepřijat
104241Nepřijat
105238Nepřijat
106186Nepřijat
107280Nepřijat
108200Nepřijat
109286Nepřijat
110133Nepřijat
111228Nepřijat
112118Nepřijat
113172Nepřijat
114162Nepřijat
115174Nepřijat
116202Nepřijat
117158Nepřijat
118262Nepřijat
119253Nepřijat
120157Nepřijat
121254Nepřijat
122166Nepřijat
123115Nepřijat
124169Nepřijat
125210Nepřijat
126148Nepřijat
127213Nepřijat
128257Nepřijat
129125Nepřijat
130161Nepřijat
131229Nepřijat
132252Nepřijat
133128Nepřijat
134183Nepřijat
135129Nepřijat
136218Nepřijat
137134Nepřijat
138240Nepřijat
139277Nepřijat
140130Nepřijat
141197Nepřijat
142206Nepřijat
143199Nepřijat
144258Nepřijat
145141Nepřijat
146165Nepřijat
147168Nepřijat
148222Nepřijat
149139Nepřijat
150256Nepřijat
151285Nepřijat
152250Nepřijat
153167Nepřijat
154259Nepřijat
155188Nepřijat
156276Nepřijat
157189Nepřijat
158224Nepřijat
159244Nepřijat
160124Nepřijat
161185Nepřijat
162119Nepřijat
163215Nepřijat
164278Nepřijat
165235Nepřijat
166196Nepřijat
167164Nepřijat
168274Nepřijat
169153Nepřijat
170272Nepřijat
171287Nepřijat
172231Nepřijat
173182Nepřijat
174143Nepřijat
175260Nepřijat
176116Nepřijat
177108Nepřijat
178159Nepřijat
179120Nepřijat
180292Nepřijat
181247Nepřijat
182207Nepřijat
183217Nepřijat
184107Nepřijat
185251Nepřijat
186290Nepřijat
187289Nepřijat
188160Nepřijat
189293Nepřijat
190223Nepřijat
191192Nepřijat

Výsledky uchazečů po náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum denní formy vzdělávání ve školním roce 2023/2024.

Pořadí      Registrační číslo        Rozhodnutí

146                  194                     Nepřijat
175                  291                     Nepřijat

Havířov 18. května 2023
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy