Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2022/2023.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:

1. seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče a s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

1. Seznam - pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Seznam přijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
1188Přijat
2223Přijat
3152Přijat
4212Přijat
5191Přijat
6101Přijat
7217Přijat
8141Přijat
9187Přijat
10111Přijat
11168Přijat
12180Přijat
13164Přijat
14140Přijat
15182Přijat
16197Přijat
17194Přijat
18121Přijat
19181Přijat
20183Přijat
21126Přijat
22151Přijat
23222Přijat
24196Přijat
25123Přijat
26200Přijat
27115Přijat
28209Přijat
29218Přijat
30220Přijat
31238Přijat
32211Přijat
33186Přijat
34156Přijat
35237Přijat
36124Přijat
37130Přijat
38102Přijat
39127Přijat
40150Přijat
41207Přijat
42137Přijat
43210Přijat
44177Přijat
45250Přijat
46229Přijat
47110Přijat
48174Přijat
49224Přijat
50157Přijat
51163Přijat
52221Přijat
53240Přijat
54162Přijat
55193Přijat
56227Přijat

Výsledky hodnocení prvního přijatého uchazeče: Matematika 40 bodů ; Český jazyk 46 bodů ; Průměrný prospěch 48 bodů ; Celkem 134 bodů
Výsledky hodnocení posledního přijatého uchazeče: Matematika 18 bodů ; Český jazyk 30 bodů ; Průměrný prospěch 28 bodů ; Celkem 76 bodů

Z celkového počtu přijímaných uchazečů 57, rezervováno jedno místo pro konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 29. dubna 2022

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, dle § 60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a dle platných opatření obecné povahy, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dle §60g, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon) v platném znění.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle ustanovení § 62 školského zákona (do oboru SŠ s talentovou zkouškou) nebo podle ustanovení § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje ustanovení § 62 nebo ustanovení § 88 školského zákona.

Havířov 29. dubna 2022
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy


Pro informaci uvádíme pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Rozhodnutí o nepřijetí podle § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám bude odesláno do vlastních rukou. Až rozhodnutí převezmete, můžete se proti němu odvolat v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovením § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Seznam nepřijatých uchazečů
PořadíRegistrační čísloRozhodnutí
57244Nepřijat
58138Nepřijat
59201Nepřijat
60255Nepřijat
61167Nepřijat
62161Nepřijat
63107Nepřijat
64148Nepřijat
65185Nepřijat
66172Nepřijat
67112Nepřijat
68143Nepřijat
69205Nepřijat
70226Nepřijat
71160Nepřijat
72173Nepřijat
73249Nepřijat
74233Nepřijat
75117Nepřijat
76149Nepřijat
77170Nepřijat
78159Nepřijat
79198Nepřijat
80225Nepřijat
81178Nepřijat
82202Nepřijat
83119Nepřijat
84144Nepřijat
85153Nepřijat
86169Nepřijat
87113Nepřijat
88189Nepřijat
89190Nepřijat
90254Nepřijat
91134Nepřijat
92166Nepřijat
93147Nepřijat
94116Nepřijat
95219Nepřijat
96165Nepřijat
97192Nepřijat
98103Nepřijat
99104Nepřijat
100214Nepřijat
101195Nepřijat
102206Nepřijat
103242Nepřijat
104251Nepřijat
105136Nepřijat
106256Nepřijat
107208Nepřijat
108215Nepřijat
109199Nepřijat
110171Nepřijat
111105Nepřijat
112184Nepřijat
113203Nepřijat
114158Nepřijat
115236Nepřijat
116131Nepřijat
117176Nepřijat
118129Nepřijat
119252Nepřijat
120118Nepřijat
121241Nepřijat
122248Nepřijat
123239Nepřijat
124179Nepřijat
125231Nepřijat
126230Nepřijat
127213Nepřijat
128114Nepřijat
129253Nepřijat
130128Nepřijat
131246Nepřijat
132245Nepřijat
133204Nepřijat
134133Nepřijat
135108Nepřijat
136234Nepřijat
137232Nepřijat
138106Nepřijat
139175Nepřijat
140154Nepřijat
141125Nepřijat
142139Nepřijat
143120Nepřijat
144243Nepřijat
145155Nepřijat
146228Nepřijat
147216Nepřijat
148122Nepřijat
149145Nepřijat
150146Nepřijat
151109Nepřijat
152235Nepřijat
153135Nepřijat
154247Nepřijat
155142Nepřijat
156257Nepřijat

Havířov 29. dubna 2022
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy