Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

Průběh projektu mobility Leonardo da Vinci 2008

Název projektu: „Pedagogika MŠ v Lipsku“

Projekt je financován z prostředků EU a Moravskoslezského kraje.

Do programu Leonardo da Vinci (projekt mobility) je zapojena Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (vysílající organizace) a WISAMAR GbR, nezisková organizace z Lipska (hostitelská organizace). Účastníky jsou studentky 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Pedagogické lyceum.

I. PŘÍPRAVA PROJEKTU (duben až září)
Na základě odborných a jazykových dovedností bylo vybráno dle hodnotících kritérií 14 studentek z třetího a čtvrtého ročníku oboru vzdělání Pedagogické lyceum.  Ve škole proběhla jazyková i odborná příprava studentek.

II. REALIZACE PROJEKTU (6.10 - 1.11. 2008)
Termín odborné stáže 14 žákyň a 2 pedagogů školy ve městě Lipsko v Německu je od 6.10 do 1.11. 2008
Stáž se skládá z jednoho týdne teoretického vyučování a přednášek a tří týdnů praktické výuky v různých mateřských školách v Lipsku. Studentky tak mají možnost se seznámit se způsobem a rozsahem teoretické i praktické výuky svého oboru v dané zemi a zdokonalit se ve světovém jazyce. Neméně významným cílem je také poznání a konfrontace prostředí na vysokých školách v Lipsku, a tím zvýšení motivace ke studiu na vysoké škole, popřípadě k absolvování dalšího zahraničního studia v jeho průběhu.

III. HODNOCENÍ PROJEKTU (listopad - prosinec 2008)
Účastníci stáže vypracují hodnotící zprávy, budou se účastnit besed. Bude vypracována závěrečná hodnotící zpráva předkladatele projektu včetně vyúčtování a zpráva o průběhu projektu zpracovaná partnerskou stranou, proběhne diseminace projektu.

Po ukončení stáže získají studentky certifikáty partnerské organizace Wisamar GbR a certifikáty, které vydá Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, a dále EUROPASS-mobility.

Beseda se studentkami o jejich pobytu v Lipsku

9.12.2008

Studentky pedagogického lycea, které se v říjnu zúčastnily měsíční stáže v německém Lipsku, slavnostně převzaly Europassy. Tento soubor dokumentů popisuje jejich nabyté kompetence, studijní a pracovní zkušenosti, které se nyní rozšířily o zahraniční stáž. Po předání Europassů následovala beseda, kde každá ze 14 dívek promluvila o stáži a podělila se o své zážitky a zkušenosti.

Beseda se studentkami o jejich pobytu v Lipsku

Další fotografie

Návrat z Lipska

19.11.2008

Už čtyři roky je Česká republika součástí Evropské unie a zejména mladí lidé rychle odhalují, jaké možnosti jim může členství otevřít. Je zcela běžné, že se studenti vysokých škol o překot hlásí na zahraniční stáže v rámci projektu Erasmus, a nyní se této příležitosti chápou také středoškoláci. Na naší škole se pomalu stává tradicí, že žáci odjíždí na zahraniční stáž každý podzim. Díky projektu mobility Leonardo da Vinci se podruhé vydala do Lipska skupinka „odvážných.“ Možná to vypadá jako legrace, ale zkuste vydržet tak daleko od domova celý měsíc. A pořád se stejnými lidmi! Naštěstí naše děvčata nápor statečně vydržela a ze své říjnové stáže si přivezla jen pozitivní zkušenosti. Markéta Boumová svůj pobyt viděla jako úžasnou možnost poznat nové prostředí, kulturu, nové lidi. Měsíc společného soužití byl také výbornou zkouškou tolerance, trpělivosti a vlastní samostatnosti. Ta se nejlépe projevila při praxích v mateřských školách, kam děvčata denně docházela. Už za nimi nestála přívětivá, česky mluvící paní učitelka, která by jim s každým problémem poradila. Tady byly dívky skutečně odkázány jen na své komunikační a jednací schopnosti. Kromě cenných zkušeností, krásných zážitků, poznání nových míst, jako byl například Berlín nebo Drážďany, a praktické zkoušky svých dovedností dívky získají od své domovské školy a vysílající organizace certifikáty a také jim bude vyhotoven tzv. Europass-mobility. Jedná se o soubor dokumentů, které popisují nabyté kompetence, studijní a pracovní zkušenosti svého držitele, mají platnost ve všech zemích EU a také dalších státech, které její součástí nejsou. Naši studenti se s nimi již seznámili na přednášce v ostravském Eurocentru. V budoucnu tyto certifikáty využijí při přijímacím řízení na vysokou školu a při hledání zaměstnání u nás i ve světě.

Návrat z Lipska

Další fotografie

Lipsko - po dvou týdnech

27.10.2008

Naše děvčata si německou stáž skutečně užívají. Počáteční strach, tréma z neznámého prostředí, jazykový blok a ostych byly statečně udolány a nyní jim nestojí v cestě žádná překážka. Velmi rychle se adaptovaly ve svých působištích a už jsou z nich ostřílené, pěkně "šprechtící" učitelky. Rozbujela se však mezi nimi nebezpečná choroba zvaná nákupní horečka! Podzimní Lipsko je doslova zasypáno slevami, a tak je téměř každé euro záhy proměněno v poslední výkřiky módy i vynikající gastronomické pochoutky. No nekupte to, když je to tak levné ;-) Aby však takřka exotická strava a vybrané lahůdky německých mlékáren nezanechaly na útlých studentkách neplánované faldíky, rozhodla se děvčata využít možnost zdokonalit svou kondičku pravidelnými návštěvami aquacentra a také fitness studia! Občas je zachvátí nával stesku po mamince, ale ten je spolehlivě zažehnán, když se dívky ocitnou ve školkách, kde každý den vykonávají praxi. Samy nabízejí svou náruč německy brebentícím, vzlykajícím i smějícím se drobečkům a na smutek spolehlivě zapomenou. Své pedagogické povinnosti zvládají profesionálně, německé učitelky si je chválí, a dokonce se v jedné školce staly nepostradatelnou silou, protože v ní mají i dvě české děti. Mateřské školky jsou rozmanité, dívky se starají o batolata i předškoláky. Učí se novým hrám, čtou si z knížek, chodí na procházky a hrají divadlo. Víkendy se snaží využít do posledního puntíku. Už si udělaly výlet po okolí, na památník Bitvy národů, do zoologické zahrady, do velkoměsta Drážďany, kde se dokonce projely lodí po největší české řece Labi, a tento víkend plánovaly výlet do Berlína, hlavního města Německa. V neděli si naše skupinka navzájem dělá radost vlastnoruční přípravou oběda - jednou studentky pro vyučující a další víkend zase obráceně. O bezproblémovém chodu celé stáže se přesvědčil i pan ředitel Petr Szymeczek, když přijel s panem Karlem Skupinem provést tzv. monitoring. Naše dámy je přivítaly v přátelské atmosféře a provedly městem. Navštívili také mateřské školy, kde slyšeli na studentky samou chválu. Spokojeně se pak mohli vrátit do Havířova a držet pěsti, aby stejně příjemně uběhly i poslední dny projektu mobility Leonardo da Vinci.

Lipsko - po dvou týdnech

Další fotografie

Lipsko - pozdrav

10.10.2008

Naše studentky a dvě vyučující už mají za sebou první týden v německém Lipsku. Přestože počátky jsou poměrně hektické, daří se jim výborně a dosud je potkal jediný problém - připojení k internetu. Ten je naštěstí již vyřešen a my se můžeme těšit na zprávy. V průběhu uplynulých čtyř dnů stihly včas a v pořádku dorazit na místo, ubytovat se ve velmi milém a příjemném prostředí, navštívit různé typy vzdělávacích institucí včetně těch, ve kterých budou naše studentky vykonávat praxi. Dále se seznámily s důležitými pamětihodnostmi centra města, což si děvčata raději různými hrami ověřily, a důsledek je ten, že zatím žádná nezabloudila ani se neztratila. O víkendu se chystají na prohlídku Památníku Bitvy národů. Držíme jim pěsti, ať je i zbytek pobytu stejně příjemný a bezproblémový.

Lipsko - pozdrav

Další fotografie

Další uskutečněné projekty

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015

Comenius 2012 - 2014

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Leonardo da Vinci 2014 Finsko

EU peníze středním školám

Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově

Moderní učitel

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO

PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

PROJEKT LEONARDO 2005

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy