Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

PROGRAM Leonardo da Vinci

Průběh projektu mobility Leonardo da Vinci 2007

Název projektu: „Podpora odborných aktivit a rozvoj profesní orientace. Spojení odborného vyučování s praxí“.

Projekt je financován z prostředků EU a Moravskoslezského kraje.

Do programu Leonardo da Vinci (projekt mobility) je zapojena Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (vysílající organizace) a WISAMAR GbR, nezisková organizace z Lipska (hostitelská organizace).Účastníky jsou studentky 2. až 4. ročníku oboru vzdělání Kosmetička.

I. PŘÍPRAVA PROJEKTU (duben až září)
Na základě odborných a jazykových dovedností bylo vybráno dle hodnotících kritérií 6 studentek z druhého až čtvrtého ročníku oboru vzdělání Kosmetička. Ve škole proběhla jazyková i odborná příprava studentek.

II. REALIZACE PROJEKTU (1.-21.10.2007)
Termín odborné stáže 6 žákyň a 2 pedagogů školy ve městě Lipsko v Německu je od 1.10. – 21.10.2007.
Stáž se skládá z jednoho týdne teoretického vyučování a přednášek a dvou týdnů praktické výuky v kosmetických provozovnách. Studentky tak mají možnost se seznámit se způsobem a rozsahem teoretické i praktické výuky svého oboru v dané zemi. Zároveň se studentky zaměří na porovnání a srovnání nabídky a způsobu poskytování služeb zákazníkům, na porovnání technologických postupů a používání kosmetických přípravků a přístrojové techniky. Nedílnou součástí stáže je seznámení se s požadavky na kvalifikaci pro výkon práce v oboru kosmetička v dané zemi, včetně motivace a možností nadále se v oboru vzdělávat a prohlubovat své odborné a profesní znalosti.

III. HODNOCENÍ PROJEKTU (listopad 2007- leden 2008)
Účastníci stáže vypracují hodnotící právy, budou se účastnit besed. Bude vypracována zpráva předkladatele projektu včetně vyúčtování a zpráva o průběhu projektu zpracovaná partnerskou stranou, proběhne diseminace projektu.

Po ukončení stáže získají studentky certifikáty partnerské organizace Wisamar GbR a certifikáty vydané Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace.

Další uskutečněné projekty

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015

Comenius 2012 - 2014

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Leonardo da Vinci 2014 Finsko

EU peníze středním školám

Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově

Moderní učitel

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO

PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

PROJEKT LEONARDO 2005

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy