STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 1. 2020
9:00 - 17:00 hod.
Škola

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

PROGRAM Leonardo da Vinci

Průběh projektu mobility Leonardo da Vinci 2007

Název projektu: „Podpora odborných aktivit a rozvoj profesní orientace. Spojení odborného vyučování s praxí“.

Projekt je financován z prostředků EU a Moravskoslezského kraje.

Do programu Leonardo da Vinci (projekt mobility) je zapojena Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (vysílající organizace) a WISAMAR GbR, nezisková organizace z Lipska (hostitelská organizace).Účastníky jsou studentky 2. až 4. ročníku oboru vzdělání Kosmetička.

I. PŘÍPRAVA PROJEKTU (duben až září)
Na základě odborných a jazykových dovedností bylo vybráno dle hodnotících kritérií 6 studentek z druhého až čtvrtého ročníku oboru vzdělání Kosmetička. Ve škole proběhla jazyková i odborná příprava studentek.

II. REALIZACE PROJEKTU (1.-21.10.2007)
Termín odborné stáže 6 žákyň a 2 pedagogů školy ve městě Lipsko v Německu je od 1.10. – 21.10.2007.
Stáž se skládá z jednoho týdne teoretického vyučování a přednášek a dvou týdnů praktické výuky v kosmetických provozovnách. Studentky tak mají možnost se seznámit se způsobem a rozsahem teoretické i praktické výuky svého oboru v dané zemi. Zároveň se studentky zaměří na porovnání a srovnání nabídky a způsobu poskytování služeb zákazníkům, na porovnání technologických postupů a používání kosmetických přípravků a přístrojové techniky. Nedílnou součástí stáže je seznámení se s požadavky na kvalifikaci pro výkon práce v oboru kosmetička v dané zemi, včetně motivace a možností nadále se v oboru vzdělávat a prohlubovat své odborné a profesní znalosti.

III. HODNOCENÍ PROJEKTU (listopad 2007- leden 2008)
Účastníci stáže vypracují hodnotící právy, budou se účastnit besed. Bude vypracována zpráva předkladatele projektu včetně vyúčtování a zpráva o průběhu projektu zpracovaná partnerskou stranou, proběhne diseminace projektu.

Po ukončení stáže získají studentky certifikáty partnerské organizace Wisamar GbR a certifikáty vydané Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace.

Prohlédněte si fotografie z projektu

Další uskutečněné projekty

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015
PROJEKT COMENIUS 2012 - 2014
Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2014 FINSKO
EU peníze středním školám
Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO
Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově
Moderní učitel
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO
PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO
MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007
PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006
PROJEKT LEONARDO 2005

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem