STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 1. 2020
9:00 - 17:00 hod.
Škola

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

Průběh projektu mobility Leonardo da Vinci

Využití zkušeností ze sociální práce v Harlow (Velká Británie)


Projekt je financován z prostředků EU a Moravskoslezského kraje.

I. PŘÍPRAVA PROJEKTU (březen - září 2006)

Dne 19.5.2006 bylo na základě hodnotících kritérií vybráno 8 účastnic stáže: Lucie Bánovcová, Nikol Böhmová, Lucie Branná, Michaela Kožuszniková, Jana Muroňová, Jana Paszová, Nikola Pitříková, Zuzana Sikorová a 1 náhradnice Eliška Bartková.

Dne 21.6. 2006 se konala informativní schůzka za účasti vybraných stážistek, jejich rodičů, koordinátorů projektu (Mgr. Schneiderová, Mgr. Tatarová) a ředitele školy.

Jazyková příprava

Lektoři: Chris Hope (externí lektor), Mgr. Věra Tatrová (koordinátora projektu, učitelka AJ)

Přípravný jazykový kurs probíhal v termínech srpen - září 2006 v rozsahu 10 hodin. Kurs byl zaměřen na prohloubení komunikačních dovedností v anglickém jazyce, odbornou angličtinu a tvorbu slovníku odborné terminologie.

Odborná příprava

Koordinátor: Mgr. Martina Schneiderová
Odborná příprava byla zajištěna zejména prostřednictvím exkurzí v podobných sociálních zařízeních, která jsou předmětem stáže:

19.5.2006 Exkurze do Gerontocentra v Českém Těšíně

20.6.2006 Exkurze do Rodinného centra v Ostravě - Zábřehu

21.9. 2006 Beseda se studentkou OU oboru Sociální práce - účastnicí roční odborné stáže v Anglii

Během září 2006 vykonávaly studentky osobní asistenci integrovaným žákům ve třídě H2.B.

Kulturní příprava

Lektoři: Chris Hope (externí lektor), Mgr. Věra Tatarová (koordinátora projektu)
Kulturní příprava probíhala v září 2006 v rozsahu 5 hodin, studentky byly seznámeny s místem stáže (městy Harlow a Londýn) a kulturními zvyky ve Velké Británii.

22.8. - 24.8. 2006 - Monitorovací cesta ředitele školy a koordinátorů projektu do města Harlow, podpis smlouvy o zajištění a realizaci projektu se zástupci sociálních partnerů v Harlow


14.9.2006 - Schůzka koordinátorů projektu s účastnicemi stáže, jejich rodiči, ředitelem školy a zástupkyní ředitele pro provozně-ekonomický úsek. Cílem schůzky bylo shrnutí přípravné části projektu.

 

II. REALIZACE PROJEKTU (30.9. - 30.10.2006)

Termín odborné stáže 8 žáků a 2 pedagogů školy ve městě Harlow ve Velké Británii je 30.9. - 30.10.2006. Hlavními partnerskými organizacemi jsou Harlow Foyer, Occasio House a Harlow Town Twinning Association.


III. HODNOCENÍ PROJEKTU (listopad 2006 - leden 2007)

Účastníci stáže vypracují hodnotící zprávy, budou se účastnit besed. Bude vypracována zpráva předkladatele projektu včetně vyúčtování a zpráva o průběhu projektu zpracovaná partnerskou stranou, proběhne diseminace projektu.

Po ukončení stáže získají studentky certifikáty partnerské organizace Harlow Foyer, Occasio House a certifikáty vydané Střední školou, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace.

Prohlédněte si fotografie z projektu

Další uskutečněné projekty

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015
PROJEKT COMENIUS 2012 - 2014
Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2014 FINSKO
EU peníze středním školám
Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO
Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově
Moderní učitel
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO
PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO
PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO
MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007
PROJEKT LEONARDO 2005

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem