Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

Průběh projektu mobility Leonardo da Vinci

Využití zkušeností ze sociální práce v Harlow (Velká Británie)


Projekt je financován z prostředků EU a Moravskoslezského kraje.

I. PŘÍPRAVA PROJEKTU (březen - září 2006)

Dne 19.5.2006 bylo na základě hodnotících kritérií vybráno 8 účastnic stáže: Lucie Bánovcová, Nikol Böhmová, Lucie Branná, Michaela Kožuszniková, Jana Muroňová, Jana Paszová, Nikola Pitříková, Zuzana Sikorová a 1 náhradnice Eliška Bartková.

Dne 21.6. 2006 se konala informativní schůzka za účasti vybraných stážistek, jejich rodičů, koordinátorů projektu (Mgr. Schneiderová, Mgr. Tatarová) a ředitele školy.

Jazyková příprava

Lektoři: Chris Hope (externí lektor), Mgr. Věra Tatrová (koordinátora projektu, učitelka AJ)

Přípravný jazykový kurs probíhal v termínech srpen - září 2006 v rozsahu 10 hodin. Kurs byl zaměřen na prohloubení komunikačních dovedností v anglickém jazyce, odbornou angličtinu a tvorbu slovníku odborné terminologie.

Odborná příprava

Koordinátor: Mgr. Martina Schneiderová
Odborná příprava byla zajištěna zejména prostřednictvím exkurzí v podobných sociálních zařízeních, která jsou předmětem stáže:

19.5.2006 Exkurze do Gerontocentra v Českém Těšíně

20.6.2006 Exkurze do Rodinného centra v Ostravě - Zábřehu

21.9. 2006 Beseda se studentkou OU oboru Sociální práce - účastnicí roční odborné stáže v Anglii

Během září 2006 vykonávaly studentky osobní asistenci integrovaným žákům ve třídě H2.B.

Kulturní příprava

Lektoři: Chris Hope (externí lektor), Mgr. Věra Tatarová (koordinátora projektu)
Kulturní příprava probíhala v září 2006 v rozsahu 5 hodin, studentky byly seznámeny s místem stáže (městy Harlow a Londýn) a kulturními zvyky ve Velké Británii.

22.8. - 24.8. 2006 - Monitorovací cesta ředitele školy a koordinátorů projektu do města Harlow, podpis smlouvy o zajištění a realizaci projektu se zástupci sociálních partnerů v Harlow


14.9.2006 - Schůzka koordinátorů projektu s účastnicemi stáže, jejich rodiči, ředitelem školy a zástupkyní ředitele pro provozně-ekonomický úsek. Cílem schůzky bylo shrnutí přípravné části projektu.

 

II. REALIZACE PROJEKTU (30.9. - 30.10.2006)

Termín odborné stáže 8 žáků a 2 pedagogů školy ve městě Harlow ve Velké Británii je 30.9. - 30.10.2006. Hlavními partnerskými organizacemi jsou Harlow Foyer, Occasio House a Harlow Town Twinning Association.


III. HODNOCENÍ PROJEKTU (listopad 2006 - leden 2007)

Účastníci stáže vypracují hodnotící zprávy, budou se účastnit besed. Bude vypracována zpráva předkladatele projektu včetně vyúčtování a zpráva o průběhu projektu zpracovaná partnerskou stranou, proběhne diseminace projektu.

Po ukončení stáže získají studentky certifikáty partnerské organizace Harlow Foyer, Occasio House a certifikáty vydané Střední školou, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace.

Další uskutečněné projekty

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015

Comenius 2012 - 2014

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Leonardo da Vinci 2014 Finsko

EU peníze středním školám

Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově

Moderní učitel

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO

PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007

PROJEKT LEONARDO 2005

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy