STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Šablony II - Cesta pokračuje

V rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání je škola zapojena do projektu s názvem „Šablony II – Cesta pokračuje“, registrační číslo projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013557“. Jedná se o dvouletou podporu škol s cílem inovovat a zkvalitnit výuku.

Doba trvání projektu: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Finanční částka ve výši 1 770 059,00 Kč bude v průběhu dvou let použita na realizaci šablon:

1. Školní asistent
2. Školní kariérový poradce
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků - Čtenářská gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj
4. CLIL ve výuce na SŠ
5. Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
6. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
7. Tandemová výuka na SŠ
8. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
9. Projektový den ve škole
10. Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
11. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Další uskutečněné projekty

Šablony – Cesta k moderní výuce

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.