STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Kosmetička
otevíráme 29.11.2019
Škola

Erasmus+ Chráníme si Evropu

Přečtěte si aktuální informace a prohlédněte fotografie z projektu

 


Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01 – KA229-047989

era2

Koordinátor: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Se sídlem: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČ: 13644271

Číslo PIC: 947681756

Datum začátku a konce projektu: 1.9.2018 – 30.6.2020

Partnerské školy:

 • Zespol Szkol Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie
 • Spojená škola, Rosinská cesta 4 v Žilině

Harmonogram projektových aktivit:

 • 2018/09 - Úvodní organizační schůzka v české škole pro koordinátory projektu
 • 08. - 12.10.2018 - Krátkodobý výměnný pobyt žáků v partnerské škole z Česka s organizací společné soutěžní vernisáže angažovaných plakátů na projektové téma: „Chráníme si Evropu“ a s odbornou exkurzí do Krkonošského národního parku v délce 5 dní pro 15 žáků a 4 pedagogy z každé partnerské školy.
 • 2019/05 - Organizační schůzka ve slovenské škole pro koordinátory projektu
 • 10. – 14.06.2018 - Krátkodobý výměnný pobyt  žáků  v  partnerské  škole  ze  Slovenska  s  organizací společné soutěže v geocachingu a s odbornou exkurzí do Národního parku Malá Fatra v délce 5 dní pro 15 žáků a 4 pedagogy z každé partnerské školy.
 • 2020/02 - Organizační schůzka v polské škole pro koordinátory projektu
 • 2020/03 - Krátkodobý výměnný pobyt žáků v partnerské škole z Polska s organizací teoretických a praktických workshopů na téma: "Mládež přírodě" a s odbornou exkurzí do Tatranského národního parku v délce 5 dní pro 15 žáků a 4 pedagogy z každé partnerské školy.
 • 2020/06  - Závěrečná organizační schůzka v české škole pro koordinátory projektu.

Výstupy projektu:

 • Společná elektronická kniha o vybraných chráněných lokalitách v mikroregionech jednotlivých partnerských škol
 • Interaktivní elektronické prezentace chráněných území jednotlivých partnerských zemí 
 • Dotazníkové šetření na projektové téma: „Chráníme si Evropu

 

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA PROJEKTU ERASMUS+ KA2 V ŽILINĚ (SLOVENSKO)

10.10.2019
Další fotografie

V pondělí 30. září 2019 se v partnerské škole v Žilině na Slovensku uskutečnila další plánovaná organizační schůzka pro koordinátory a členy pracovních týmů projektu ERASMUS+ KA2 2018 - CHRÁNÍME SI EVROPU („WE PROTECT EUROPE“), jako součást řízení projektu. Setkání se zúčastnili zástupci partnerských škol z Česka, Polska a Slovenska.
Obsahem schůzky bylo hodnocení dosavadních projektových činností, výměna získaných zkušeností, příprava Mobility č. 2 na Slovensku a koordinace následných projektových aktivit.
Pracovní týmy projednaly i možnost další projektové spolupráce po skončení současného projektu Erasmus+ KA2.

Umění žít spolu aneb jak jsme vyrazili do Prahy

25.11.2018
Další fotografie

Ve dnech 23. - 25. 11. 2018 se v Praze konala konference Umění žít spolu, kterou pořádal Eurodesk & Erasmus+. Projekt byl letos zaměřen na téma KULTURNÍ DĚDICTVÍ, jehož se zúčastnili studenti středních škol různých oborů z celé České republiky. Žáci naší školy tam tudíž nesměli chybět, a tak jsme se přihlásili. Štěstí se na některé z nás nakonec usmálo a my mohli vyrazit.
Díky bohatému programu se mohli mladí lidé celý víkend seznamovat se zajímavými hosty a pronikat do různých forem dědictví, které naše generace převzala. Zároveň jsme si začali uvědomovat, jak sami můžeme dědictví, které jednou budeme předávat dál, ovlivnit.
Sobotní den začal panelovou diskuzí, v odpoledním programu následovaly zajímavé workshopy a až do pozdních večerních hodin jsme se mohli seznamovat s živými knihami, které nám vyprávěly své příběhy.
Nedělní program se nesl ve velmi hravém duchu - díky komiksovému programu si mohli všichni vyzkoušet, jak komiksové příběhy vznikají a jak se zachycují. Konference byla zakončena obědem a my, plní zážitků a dojmů, se pak vydali na cestu domů.

Krátkodobá mobilita se žáky v Krkonoších - projekt ERASMUS+ KA2 2018

16.10.2018
Další fotografie

Ve dnech 8. - 12. října 2018 žáci a pedagogové naší školy zorganizovali první mezinárodní setkání v rámci projektu ERASMUS+ KA2 2018. Krátkodobé mobility C1 v Česku se zúčastnilo celkem 45 žáků a 13 pedagogů partnerských škol z Havířova (CZ), Žiliny (SVK) a Cieszyna (POL).
Projektové činnosti jsme zahájili v prostorách Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, kde se hosté z Polska a ze Slovenska seznámili s naší školou, navázali první kontakty a vyměnili si zkušenosti z úvodních projektových činností. Následně jsme se společně přesunuli do malebného prostředí Krkonošského národního parku, kde proběhla hlavní část projektových činností. Jako základnu jsme zvolili Pec pod Sněžkou.
V úterý 9. října dopoledne proběhla zajímavá přednáška pracovníka Správy Krkonošského národního parku na téma „Krkonošský národní park, jeho zajímavosti a ochrana přírodního bohatství v rámci národního parku“. V odpoledních hodinách jsme se vydali na komentovanou exkurzi do Krkonošského národního parku v oblasti kolem Pece pod Sněžkou, v rámci které jsme se dozvěděli spoustu nových poznatků o ochraně přírody a o problémech při záchraně krkonošského přírodního bohatství. Putovali jsme proti proudu říčky Úpy až k ledovcem vymodelovanému Obřímu dolu. Také jsme se seznámili s problematikou sekundárních rašelinišť v oblasti kolem Modrého potoku. Kromě již všeobecně známé problematiky negativního působení kůrovce (Scolytinae) na nejen krkonošské lesy, bylo neméně zajímavé „setkání“ s místní cimrmanovskou raritou z oblasti živočišní říše – Oňukem krkonošským ((Pavidus corcontis Dix), s jedinečným výskytem v Obřím dole. Večer jsme v rámci společných projektových činností připravovali podklady pro dotazníkové šetření a společný soutěžní kvíz na projektové téma - „Chráníme si Evropu“.
Následující den jsme se přesunuli na Hnědý vrch, kde jsme zdolali nejvyšší krkonošskou rozhlednu, která nám ze svého vrcholu nabídla nezapomenutelný pohled na celé Krkonoše  a další okolní hory. Osm kilometrů dlouhou zpáteční cestu do Pece pod Sněžkou jsme absolvovali adrenalinovým sjezdem na sportovních koloběžkách. Odpoledne následoval přesun do Janských Lázní, kde nám dvě sympatické pracovnice Správy Krkonošského národního parku připravily komentovanou procházku místní Stezkou korunami stromů. Večer proběhla soutěžní vernisáž angažovaných plakátů na projektové téma - „Chráníme si Evropu“ a nezapomenutelný pracovní workshop, v rámci kterého žáci všech partnerských škol vytvořili společný angažovaný plakát na již uvedené projektové téma.
Ve čtvrtek 11. října jsme lanovkou vyjeli na Růžovou horu a pak pěkně pěšky „po svých“ na nejvyšší vrchol Česka, na Sněžku. Silný vítr nás popohnal přes Slezský dům na Luční boudu, kde jsme vydatně poobědvali. Cestou na Výrovku jsme vzdali hold obětem hor u Kapličky, která je jejich památníkem. Pak jsme přes Richtrovy boudy po Čertových schodech uzavřeli okruh v Peci pod Sněžkou. Večer pokračovaly další projektové činnosti – zpracování webových stránek projektu a příprava mobility C2 na Slovensku. Nesměl chybět ani závěrečný krkonošský rozlučkový večírek.
V pátek ráno nás čekal odjezd do partnerské školy v Havířově-Prostřední Suché. Odpoledne ukáplo při loučení pár slziček a plní dojmů a vzpomínek se všichni vydali směrem domů. První společné shledání jenom prohloubilo touhu všech po dalším setkání. Nádherné Česko ahóóój a již nyní se těšíme na krásnou přírodu Slovenska v rámci další projektové mobility.


 

ÚVODNÍ ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA PROJEKTU ERASMUS+ KA2 2018

17.9.2018
Další fotografie

V pondělí 17. září se v informačním středisku naší školy uskutečnila úvodní organizační schůzka pro koordinátory a členy pracovních týmů projektu ERASMUS+ KA2 2018 - CHRÁNÍME SI EVROPU („WE PROTECT EUROPE“), jako součást řízení projektu. Setkání se zúčastnili zástupci partnerských škol z Česka, Polska a Slovenska. Obsahem schůzky bylo zahájení projektového období, koordinace úvodních projektových činností včetně přípravy Krátkodobé mobility č. 1 v Česku a koordinace následných projektových aktivit.


 

Pracovní skupina projektu ERASMUS+ KA2 2018 - CHRÁNÍME SI EVROPU

16.9.2018

• Organizace a řízení projektu:
- Mgr. Petr Szymeczek, ředitel školy
- Mgr. Karel Koyš, koordinátor projektu
- Mgr. Karel Skupin, zástupce ředitele školy

• Ekonomické řízení projektu:
- Ing. Anna Schlauchová, zástupkyně ředitele školy

• Zajištění odborné stránky obsahu projektu – geografie, ochrana přírody, TV:
- Mgr. Zdeňka Vápeniková, zástupkyně ředitele školy + učitelka ZEM
- Mgr. Vendula Švarcová, učitelka ZEM

• ICT a webové stránky projektu:
- Mgr. Jan Fojtík, učitel IKT

• Výstupy a dokumentace projektu:
- ak. soch. Vít Přeček, učitel EVV a VEV

• Propagace projektu:
- Mgr. Michaela Zegermacherová, učitelka ČJ


 

Další uskutečněné projekty

Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem