Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Projekty > Moderní učitel

Moderní učitel

Příprava pedagogických pracovníků k využití moderních způsobů výuky s podporou ICT a elearninguTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CZ.1.07/1.3.05/02.0055. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.3

Internetový portál projektu umístěn na adrese www.skolasucha.cz

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala neše škola finanční prostředky na realizaci projektu „Moderní učitel – příprava pedagogických pracovníků k využití moderních způsobů výuky s podporou ICT a elearningu“.

Projekt vytváří systém a podmínky pro další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy v oblasti ICT. Cílem je zlepšení kompetencí pracovníků školy v této oblasti a osvojení si moderních pedagogických metod, které budou následně efektivně využity ke zkvalitnění výuky. Stěžejním prvkem projektu je vytvoření a realizace prezenčních školení, které jsou zaměřeny na používání moderních programových aplikací využitelných pro tvorbu a podporu výuky na střední škole. Významnou součást pak tvoří zprovoznění elearningového prostředí Moodle. Elearningový systém bude zpočátku využíván při vzdělávání pedagogických pracovníků, později převezmou jeho správu sami vyučující a zařadí jeho používání do výuky. Jednotlivé kurzy pro vyučující jsou připravovány a vedeny týmem vyučujících ICT, který má rozsáhlé zkušenosti s pedagogickou i lektorskou stránkou věci. Důkladná znalost potřeb cílové skupiny a umožnění DVPP přímo v prostorách vlastní školy umožňuje maximální zvýšení dostupnosti a kvality dalšího vzdělávání.

Tematické okruhy jednotlivých částí kurzů:


Rozšířené funkce PowerPoint pro tvorbu a předvádění prezentací

Velmi důležité vstupní školení !
Na základy tohoto modulu postupně navazují další prezenční školení zaměřená právě na přípravu materiálů použitekných ve výukových prezentacích. Počátek je samozřejmě věnován rychlému zopakování základních technik tvorby efektivní prezentace, upřesnění a osvojení rozdílnosti práce mezi verzemi MS PowerPoint 2003 a MS PowerPoint 2007 a 2010. Učiteli vytvořené prezentace budou optimalizovány pro použití s interaktivní tabulí 3M Digital Board.
Modul Power Point interaktivně je již kompletně proškolen a ukončen. Pedagogičtí pracovníci postupně zkoordinovali své dosavadní zkušenosti s využíváním prezentačního sw. V rámci kurzů, které absolvovali získali nový pohled na moderní prezentační techniky, měli možnost své prezentace otestovat na interaktivní tabuli a výsledné zkušenosti využít při přípravě svého vyučování. Část školení byla věnována také seznámení s alternativními prezentačními softwary. Modul již byl úspěšně proškolen.


ZonerCallisto5, PhotoStudio 9 pro úpravu obrazových materiálů

Úvodní hodina kurzu byla věnována širšímu pohledu na problematiku základního zpracování obrazového materiálu na PC. Podrobně vysvětleny byly dva základní systémy tvorby grafických souborů, vektorová a bitmapová grafika. Účastníci se seznámili s principy vykreslování obrazců v jednotlivých systémech, s jejich přednostmi i nevýhodami, a oblastí využití konkrétních prvků obou stylů.

Druhý blok byl věnován základům práce s vektorovým editorem Zoner Callisto 5. Tento program je ideálním vstupním systémem pro pochopení principů práce s vektory, osvojení a automatizaci postupů při tvorbě vektorových grafických souborů. Software byl vyvinut tuzemskou firmou Zoner, jeho prostředí je tak plně v českém jazyce. Úvodem bude podrobně popsána pracovní plocha programu, možnosti zobrazení ovládacích panelů, skrývání nabídek a počáteční nastavení dokumentu před započetím prací. Následovala tvorba předdefinovaných objektů, jejich přesouvání, odstranění, změna velkosti, kopírování. Při těchto bazálních činnostech byl kladen důraz na osvojení principů využití základního panelu nástrojů a součinnosti ovládání programu kombinací myši a klávesnice. Dále byla na programu tvorbou křivek a jejich tvarováním. Vysvětlen bude princip volby barevného spektra výplně i obrysu objektů, míchání barev, využití stínování, průhlednosti. Stěžejním prvkem bude vkládání textu. Seznámení s tvarováním textové základny, usazením textu, zrcadlením a převodem textu na křivky. Účastníci byli aktivně zapojeni do výukového procesu v průběhu celého kurzu. Každý pracoval na vlastním PC a průběžně pod vedením lektora aktivně tvořil a procvičovat probírané učivo. Pokračování zpracování grafických formátů se týkalo bitmapových obrázků v prostředí programu Zoner PhotoStudio. V počátku jsme se soustředili na popis rozložení funkčních částí určených především pro zobrazování a vyhledávání grafických souborů. Podrobně byly vysvětleny stěžejní, nejčastěji využívané funkce, které jsou nepostradatelné při přípravě výukových materiálů, publikaci na webových stránkách školy, či použity v propagačních materiálech. Důležitými prvky byly změna datové velikosti obrázku, jež je hojně využívána při zpřístupnění fotogalerií na webových stránkách, výřez požadovaných částí obrázku, vylepšení obrazu nevýrazných či poškozených fotografií, retušování nedostatků v obrazovém materiálu, vkládání textových informací do obrázků a ukládání hotových prací do různých grafických formátů dle potřeby finálního použití.
Modul již byl kompletně proškolen.


Rošířené funkce Google

Ne všichni uživatelé Internetu jsou seznámeni s možnostmi, které poskytuje server Google. Většina uživatelů jej spojuje především s rychlým vyhledáváním. Stejně tak pojem Cloud computing není úplně známý.

Úvodní blok se zaměřením na seznámení účastníků se současnými trendy vývoje internetu. Přechodu mezi pasivním čtením www stránek ke spoluautorství obsahu a aktivnímu využívání nabízených on-line aplikací v pracovním procesu. Detailní seznámeni s principy a možnostmi použití Cloud computingu. Představeny byly rozšířené funkce webového rozhraní domény Google. Vysvětlen bude rozdíl mezi pouhým vyhledáváním informací pomocí portálu Google a uceleným souborem výkonných aplikací, které jsou uživatelům v rámci portálu Google nabízeny zcela zdarma. V průběhu prvního bloku si účastníci vytvořili uživatelské účty potřebné pro přístup k rozšířeným funkcím portálu.
- Gmail, seznámení s poštovním klientem portálu Google, nastavení skupin, sdílení obsahu
- iGoogle - personalizovaná výchozí stránka www prohlížeče, základy práce a nastavení
- Google Gadgets seznámení s využitím miniaplikací Google
- Google Dokumenty
- textové dokumenty
- tabulky
- prezentace
- formuláře
- kalendáře
- práce v týmu
- sdílení vytvořených souborů, on-line spolupráce při tvorbě dokumentů
- Google sites, tvorba vlastních www stránek
Modul již byl úspěšně proškolen.


Audacity pro úpravu, nahrávání zvukových záznamů

Úvodní hodina kurzu je věnována problematice moderních způsobů záznamu zvuku v PC. Účastníci jsou seznámeni s nejčastěji používanými audio formáty, MP3, WAV, OGG Vorbis, s jejich výhodami a vhodnosti použití. Dále probíhá vysvětlení a popis základního uživatelského prostředí programu Audacity včetně instalace a nastavení výchozích kodeků. Celá část kurzu se zabývá základy tvorby zvukových záznamů. Nejprve vysvětlení principů vložení zvukových stop, možnosti jejich prolínání a systém časování vložených stop. Využití funkcí pro střih hudebních souborů, kopírování vybraných částí záznamu, případně odstranění částí nevyhovujících. Postupně následuje využití vhodných efektů pro doplnění zvukových záznamů. Účastníci jsou aktivně zapojeni do výukového procesu. Každý disponuje vlastním PC včetně sluchátek s mikrofonem pro záznam mluveného slova. Po bloku tvorby zvukových souborů následuje část zaměřená na výběr vhodných formátů pro archivaci dat do PC, na disk CD nebo jiných zařízení např. na mobilní telefon. Všechny uvedené možnosti jsou účastníky kurzu prakticky využity a odzkoušeny. V závěru kurzu učitelé ve skupinách vytváří komplexní zvukový záznam mluveného textu s hudebním podkresem doplněný o zvukové efekty.

Školení tohoto modulu je již v samotném závěru realizace. Modul bude kompletně proškolen do konce měsíce března 2012.


Pinacle studio 10 úprava videozáznamů, sestřih videa, DVD prezentace

Zpracování video sekvencí v Pinnacle Studio: Práce zaměřena na dva základní proudy. Počátek ve znamení seznámení s aktuálně používanými formáty videozáznamů. Po podrobném seznámení s nejpoužívanějšími funkcemi byla pozornost soustředěna na vytváření videí z uložených fotografií. Tyto záznamy byly doplněny zvukovým podkresem, ať již hudbou, či mluveným slovem. Tento systém upravení sledu fotografií do videozáznamu je poměrně často využívaný pro uložení na internetových serverech k běžnému používání a je podstatně využitelnější než uložené prezentace PowerPointu. Následující oddíl byl věnován samotnému záznamu videa pomocí webových kamer. Každý z účastníků zaznamenal krátké video s mluveným textem, které dále upravoval pomocí funkcí programu Pinnacle Studio.

Školení tohoto modulu je již v samotném závěru realizace. Modul bude kompletně proškolen do konce měsíce března 2012.


Elearning Moodle

Modul zabývající se praktickým využitím e-learningových systémů je v celé řadě školení tím posledním. Především proto, že veškerá předešlá činnost byla celkem nezbytná k smysluplnému využívání otevřeného e-lerningového prostředí. Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu se seznámí s možnostmi využití elerningového systému Moodle. Naučí se orientovat v základním uživatelském rozhraní. Dále budou seznámeni s prostředím pro vyučujícího, ve kterém budou schopni vytvořit prostředí pro základní výukový kurz, naučí se definovat pracovní skupinu a komunikovat prostřednictvím hromadného zasílání zpráv. Získají vědomosti z oblasti konstrukce výukového kurzu v rámci LMS Moodle a budou schopni vložit do takto vytvořeného kurzu textové i multimediální soubory. V současné době, kdy je připojení do sítě internet možné téměř všude, je možnost využití elearningového prostředí Moodle k výuce, či podpoře samostudia vítaným doplňkem. Samotný systém Moodle je celosvětově uznávaný a užívaný elearningový LMS.

Plánované ukončení modulu je polovina měsíce dubna 2012.

 

Další uskutečněné projekty

Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 2015

Comenius 2012 - 2014

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělěsné výchovy

Leonardo da Vinci 2014 Finsko

EU peníze středním školám

Projekt Silesia v Polsku - Barevně i černobíle

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2012 IRSKO

Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2011 SLOVENSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2010 FINSKO

PROJEKT COMENIUS 2008 - 2010

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2008 LIPSKO

PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007 LIPSKO

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES COMENIUS 2004 - 2007

PROJEKT SOCRATES LEONARDO 2006

PROJEKT LEONARDO 2005

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy