STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Volby do školské rady

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo : Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

O Z N Á M E N Í
V souladu s ustanovením článku 3 bod 1. a 2. Volebního řádu školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, jež byl schválen usnesením rady Moravskoslezského kraje č. 15/782 ze dne 27. dubna 2009 jako příloha č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a v souladu s doplňkem č. 3 těchto zásad ze dne 7. 6. 2016 schváleném usnesením rady kraje č. 102/7829 s účinností od 1. 7. 2016
s v o l á v á
volební komise jmenovaná ředitelem školy oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -  zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy k řádným volbám členů školské rady:

dvou zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

dvou zástupců pedagogických pracovníků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Volba členů školské rady proběhne
dne: 16. 9. 2020
od: 08:00 – 17:00 hodin
místo: budova Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá na ulici
Kapitána Jasioka 635/50, v Havířově-Prostřední Suché

Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, byla zřízena radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada při střední škole má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 školského zákona v platném znění. Řádné volby do školské rady jsou svolávány na základě uplynutí funkčního období členů školské rady dle čl. 6 § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě v písemné podobě prostřednictvím sekretariátu školy nejpozději do 31. 8. 2020.

V Havířově-Prostřední Suché, dne 19. června 2020

Členové volební komise:

1. Mgr. Karel Skupin
2. Ing. Eva Janečková
3. Bc. Dagmar Bolková

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.