Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceHledáníNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Školská rada > Volby do školské rady

Volby do školské rady

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

O Z N Á M E N Í

V souladu s ustanovením článku 3 bod 1. a 2. Volebního řádu školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, jež byl schválen usnesením rady Moravskoslezského kraje č. 15/782 ze dne 27. dubna 2009 jako příloha č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a v souladu s doplňkem č. 3 těchto zásad ze dne 7. 6. 2016 schváleném usnesením rady kraje č. 102/7829 s účinností od 1. 7. 2016

s v o l á v á

volební komise jmenovaná ředitelem školy oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -  zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogické pracovníky školy k řádným volbám členů školské rady:

  • dvou zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá
  • dvou zástupců pedagogických pracovníků školy - při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Volba členů školské rady proběhne

dne: 10. 9. 2020

od: 08:00 – 17:00 hodin

místo: budova Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá na ulici Kapitána Jasioka 635/50, v Havířově-Prostřední Suché

Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, byla zřízena radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a v souladu s ustanovením § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada při střední škole má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 školského zákona v platném znění. Řádné volby do školské rady jsou svolávány na základě uplynutí funkčního období členů školské rady dle čl. 6 § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě v písemné podobě prostřednictvím sekretariátu školy nejpozději do 26.8.2020 do 12 hodin.

V Havířově-Prostřední Suché, dne 19. června 2020

Členové volební komise:

1. Mgr. Jan Fojtík
2. Ing. Yweta Drobčinská
3. Bc. Dagmar Bolková