Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 > Páté kolo přijímacího řízení

Páté kolo přijímacího řízení

pro maturitní obor Sociální činnost - sociálně výchovná 75-41-M/01

Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 5. kole přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Obor vzdělání: Sociální činnost - sociálně výchovná
Kód oboru vzdělání: 75-41-M/01
Počet přijímaných uchazečů: 2

Přihlášky přijímáme do 26. 8. 2022 
Vyhlášení výsledků 31. 8. 2022


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Kritéria pro 5. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou
Sociální činnost - sociálně výchovná 75-41-M/01 pro školní rok 2022 / 2023

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a který je zdravotně způsobilý pro daný obor vzdělání.       

 

  1.  Přijímací zkoušky se nekonají.
  2. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (1. a 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky).

Do celkového průměrného prospěchu  nelze započítat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 dle § 1 odst. 7 vyhlášky. Pokud žák takové hodnocení předloží, bude do celkového průměrného prospěchu započítáno hodnocení 1. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

  •  Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá.
  • Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa.
  • Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří hodnotících období.
  • V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodne o pořadí uchazečů průměrný prospěch dosažený v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.
  1. Přijati budou 2 uchazeči v pořadí dle bodu 2 těchto kritérií. Nepřijatí uchazeči, jejichž odvolání proti nepřijetí ke studiu bude řádně doručeno, budou přijímáni ke studiu na uvolněná místa, která vzniknou neodevzdáním zápisových lístků podle umístění v pořadí dle bodu 2 těchto kritérií.


V Havířově, dne 13. června 2022

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy