STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUALITY

Celkem: 867 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

19.9.2018

Ve čtvrtek 13. září navštívili žáci 1. ročníku oboru sociální činnost se svými pedagogy tradiční „Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Havířově“. Žáci se zde seznámili s činnostmi a aktivitami prezentujících poskytovatelů vybraných služeb. V rámci akce měli možnost využít poradenství v oblasti zdravého životního stylu, obezity či vysokého krevního tlaku. Mohli si také nechat změřit krevní tlak, hladinu krevního cukru nebo BMI.

Mimo jiné žáci zhlédli předvedení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a pestrou prodejní výstavku rozmanitých výrobků uživatelů sociálních služeb. Žáci a vyučující podpořili nákupem alespoň některé vystavovatele krásných a praktických výrobků. V interaktivních rukodělných dílnách mohli využít příležitost a vyrobit si drobnou dekoraci. Velký úspěch měla u žáků ukázka práce s canisterapeutickými pejsky.

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Další fotografie

Na jaře u nás budou vykonávat praxi španělští a slovinští studenti

14.9.2018

Už se stává téměř pravidlem, že se každý rok u nás účastní stáže zahraniční studenti. Ani letošní rok nebude výjimkou, ovšem tentokrát očekáváme příjezd hned tří skupin studentů z různých škol.

V březnu stráví 2 žákyně oboru kosmetička ze slovinské Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana a 4 žákyně oboru kadeřník ze Srednja frizerska šola Ljubljana měsíc v Havířově a budou vykonávat praxi jak v salonu naší školy, tak také ve firmách, s nimiž škola spolupracuje.

V následujícím měsíci přijedou 4 žáci ze španělské Institutos de Educación Secundaria - I.E.S. Nº 1 Gijón, kteří zde rovněž stráví měsíc a budou působit na našem odloučeném pracovišti a rovněž ve firmách.

S "frizerskou" školou spolupracujeme již druhým rokem, také loni strávily jejich kadeřnice měsíc v Havířově. Další partneři s touto školou spolupracují již dlouhodobě a naši školu kontaktovali sami na základě doporučení "frizerské" školy.

Doufáme, že i naši žáci budou mít možnost v příštích letech navštívit Slovinskou Ljubljanu a španělský Gijón a získávat zkušenosti v prostředí našich partnerských škol.

Letos žáky čekají výjezdy v rámci tří mezinárodních projektů

13.9.2018

Letošní i příští školní rok bude nabitý řadou tuzemských i zahraničních aktivit, a to díky projektům v rámci programů Interreg V-A, Visegrad Fund a Erasmus+ K2. Žáci se mohou těšit na sportovní, odborné i umělecké aktivity a na setkání se žáky ze zahraničních škol.

Projekt Interreg V-A spadá pod mikroprojekty Euroregionu Těšínské Slezsko a jeho cílem je rozšířit mezi žáky povědomí o možnostech studia v zahraničí, o dalším vzdělávání, o vztahu k ostatním evropským státům a o nových trendech ve výuce. Našim partnerem je Zespól Szkól Ponadgimnazialnych nr 2 w Rydultowach, s nímž budeme v Čechách organizovat sportovní tábor, workshop o estetických úpravách žen a workshop o sociální výchově. V Polsku pak proběhnou kulinársko-barmanské dílny, fotografický workshop a vojenský tábor.

Projekt Visegrad nese název Hry a zábavy našich dědů a je zaměřen zejména na sportovní aktivity. Našim partnerem je slovenská Spojená škola, Rosinská cesta 4 ze Žiliny, polský Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego a maďarská TaSzlovák Tanítási Nyelvü Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium z Budapešti. Žáky čekají celkem čtyři sportovní výjezdy s názvy Fotbal dříve a dnes, Hry a sport našich prarodičů, Lyžování včera a dnes a Rafting včera a dnes. Díky tomu se vždy čtyřicet žáků a deset učitelů ze všech zemí vypraví do Budapešti, do Wisly, Jeseníků a na Oravu.

Výše zmíněné projekty potrvají až do konce letošního roku. Projekt Erasmus+ pak potrvá až do roku 2020. Našimi partnery jsou Zespol Szkol Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie a Spojená škola, Rosinská cesta 4 v Žilině. Cílem projektu je prohloubit zájem žáků o ochranu přírodního bohatství v Evropě, obohatit jejich vzdělávání a rozvíjet sportovně-turistické aktivity. Proto jsme pro projekt zvolili název Chráníme si Evropu.

Žáci se tak mohou těšit na několikadenní pobyty v Krkonošském národním parku, v Malé Fatře a v Tatranském národním parku, kde je čeká in-line bruslení, sportovní koloběžky, jízda na koních, vodní turistika, lyžování, chůze na sněžnicích a geocashing. Vedle toho také úklid přírody, oprava turistického značení či přednášky správy národních parků.

Výlet do Prahy

29.6.2018

Co se stane, když se spojí paní učitelka Pechová, paní učitelka Urbanková a třída L2. A na konci školního roku? Nejoriginálnější školní výlet!

Pátek 24. června byl den, kdy se tato "trojice" sbalila a vyrazila na tříhodinovou cestu do matičky Prahy. Tam žáky čekaly dvě hlavní aktivity - výstava Doteky státnosti, která je provedla nejdůležitějšími listinami českých dějin, a výstava Labyrintem dějin českých zemí, která byla plná zajímavých poznatků z historie včetně přeslavné Zlaté buly sicilské. Následovala prohlídka Pražského hradu, Malostranského náměstí, Karlova mostu a náměstí Staroměstského. Jak už to na takových výletech bývá, holky dostaly dostatek času i na nakupování, a to v obchodním centru Palladium.

S bolavýma nohama, ale s úsměvy na tvářích se k večeru všichni vrátili spokojeni domů. Děkujeme!:)

Výlet do Prahy
Další fotografie

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA VOLNÁ MÍSTA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

25.6.2018

Do 25. července 2018 přijímáme přihlášky ke studiu na obory vzdělání s maturitní zkouškou kosmetické služby a sociální činnost - sociálně výchovná a na tříletý obor s výučním listem prodavač - motorová vozidla (viz menu - "šesté kolo přijímacího řízení").
 
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Literárně-historická exkurze do Itálie

25.6.2018

Dne 8.6.2018 se druhé ročníky naší školy vydaly na literárně-historickou exkurzi do Rosalina Mare v Itálii. Jako každý rok, i tentokrát bylo hlavní téma zaměřeno na Williama Shakespeara. V původním plánu byl výlet do Benátek ještě před příjezdem do kempu, což kvůli časovému zdržení nebylo možné uskutečnit. Většině z nás to ale vyhovovalo, protože jsme si Benátky chtěli užít v plné parádě a nebýt vyčerpáni po dlouhé cestě. Místo toho jsme tedy navštívili město Chioggia, které se nachází poblíž kempu. Zbytek dne a také následující den patřily pláži a opalování. V pondělí večer jsme se vydali na trhy, které bohužel nebyly moc velké, protože byl pracovní den. Všichni si tak dali aspoň skvělou zmrzlinu a šli jsme zpátky do kempu. V úterý jsme vyrazili na výlet do Padovy, kde jsme navštívili různé památky, a objevili tak méně známé krásy Itálie. Středa patřila opět pláži a tvorbě písečných artefaktů na téma W. Shakespeare a jeho dílo. Bohužel zastihla nás bouřka, která naše téměř hotová umělecká díla surově zničila. Ve čtvrtek nastal den, na který se všichni moc těšili. Dlouho očekávaný výlet do Benátek. Z Chioggie jsme se lodí přesunuli do Benátek. Cesta trvala přibližně hodinu. Nejdříve nás čekal výlet po různých památkách a následně jsme dostali rozchod, abychom mohli nakoupit dárečky, což se samozřejmě povedlo. Benátky byly velmi hezké, ale plné lidí. Nicméně to nebyla překážka. Pátek byl náš poslední den na pláži, takže si skoro každý dal za úkol se co nejvíce spálit. Večer jsme se všichni společně vydali na pláž, kde jsme dostali za úkol postavit sochu nebo stavbu z písku tak, aby to byly spojeny s Williamem Shakespearem. Všichni se úkolu ujali poctivě a výsledky byly skvělé! V sobotu ráno jsme již sbalení čekali před našimi chatkami a čekali, než dostaneme povolení jít do autobusu. Nicméně náš cíl ještě nebyl domov, ale Verona. Mimo jiné jsme navštívili také Juliin dům, který byl doslova přeláskován. Všude samá srdíčka. Potom nás čekala dlouhá cesta domů. Za všechny třídy bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili přípravy a vzali nás na tuto akci. Největší poděkování patří paní učitelce Pechové, bez které by Itálie nebyla ta pravá Itálie!
Děkujeme. Pavelková, L2.B

Literárně-historická exkurze do Itálie
Další fotografie

Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

14.6.2018
PROJEKT: Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů - budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

PARAdny deň v Žilině

31.5.2018

Letos proběhl už desátý ročník Parádneho dňa v Žilině, který pořádá Športové gymnázium pro děti s tělesným či mentálním hendikepem. Děti vykonávají za pomocí asistentů různé sportovní úkoly a soutěží v řadě disciplín. Každoročně se akce účastní také naši žáci, kteří dělají na jednotlivých stanovištích asistenty a pomáhají s organizací celé akce. Letos se do Žiliny vypravili žáci z prvního ročníku pedagogického lycea a nutno říct, že se své role zhostili na výbornou. Domů se vraceli plní nových zážitků a kamarádů.

PARAdny deň v Žilině
Další fotografie

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

30.5.2018
Ve čtvrtek 14. června 2018 se uskuteční v budově školy třídní schůzky budoucích prvních ročníků.

Zahájení třídních schůzek podle oborů vzdělání:
16,00 h - Kadeřník
16,15 h - Prodavač - motorová vozidla
16,30 h - Kosmetické služby
16,45 h - Sociální činnost - sociálně výchovná
17,00 h - Pedagogické lyceum

Na třídních schůzkách projednáme za přítomnosti třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a vedení školy zahájení a organizaci školního roku 2018/2019 a průběh studia na naší škole. Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Naši žáci pomáhali na Květinkovém dni

24.5.2018
Minulý týden se v celé zemi konal Český den proti rakovině a naše škola se opět připojila k jeho organizaci. Žáci 2. ročníku oboru pedagogické lyceum nabízeli na ulici i ve škole ke koupi žluté květinky s vínovou stužkou, které tento den již řadu let symbolizují. Výtěžek z jejich prodeje putuje na prevenci vzniku nádorů rakoviny tlustého střeva. Celkový výtěžek sbírky v Havířově byl 179 821 Kč, přičemž naši žáci přispěli částkou 36 079 Kč. Nejúspěšnějšími prodejci z řad žáků byly dvojice Kristýna Fišerová a Katka Szopová s částkou 3 425 Kč a Eliška Maráková a Anna Sobková, které vybraly 3 177Kč.
Naši žáci pomáhali na Květinkovém dni
Další fotografie
Celkem: 867 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz