STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUALITY

Celkem: 1.035 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

UPRAVENÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

8.4.2020
Milí uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče,

dovolím si vás upozornit, že jsem upravil informace o přijímacím řízení podle nové legislativy - v platnost vstoupil zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Tyto nové informace se vám zobrazí po rozkliknutí odkazu "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ" v menu, popř. v rámečku v záhlaví naší stránky.
Úplné znění nového zákona najdete na webových stránkách MŠMT ČR.

Přeji vám hodně zdraví a pevné nervy u přijímacích zkoušek - těšíme se na vás

Mgr. Petr Szymeczek

NOVÉ INFORMACE MŠMT ČR

31.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci a uchazeči o studium na naší škole. MŠMT ČR na svých webových stránkách odpovídá na nejčastější dotazy. Doporučuji vám tyto stránky navštívit a získat tak informace o přijímacím řízení, maturitních a závěrečných zkouškách přímo od pramene.

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Dále vás chci informovat o skutečnosti, letošní přiijímání ke studiu a ukončování studia se bude řídit nově přijatým zákonem č. 135/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ze dne 25. března 2020, který rovněž najdete na webových stránkách MŠMT ČR. Jakmile ve sbírce zákonů vyjdou prováděcí vyhlášky k tomuto předpisu, budeme vás informovat podrobněji.

Uchazeči o studium oboru s výučním listem kadeřník se výsledky přijímacího řízení na naší školu dozví 22. dubna - zápisový lístek bude možno odevzdat do 5 dnů od oznámení výsledků přijímacích zkoušek na maturitní obory (tedy pravděpodobně až v červnu). Dopis s registračním číslem a pokyny k přijímacímu řízení budeme odesílat pravděpodobně příští týden - čekáme až vyjde prováděcí vyhláška k přijímacímu řízení.

Přeji všem hlavně zdraví, trpělivost a pevné nervy.
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Nové informace pro maturanty, žáky a uchazeče o studium.

23.3.2020

Na dnešní tiskové konferenci ministr školsví mimo jiné uvedl:

"Maturitní zkoušky by měly proběhnout nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Ze společné části maturity se vypustí písemná část z českého a cizího jazyka."

Pokud se školy neotevřou do začátku června, maturitní zkoušky by se vůbec nemusely konat.

„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,” uvedl ministr školství.

Řešení spočívá v tom, že maturitní vysvědčení by učitelé vystavili na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Jde o vysvědčení z pololetí a konce třetího ročníku a pololetí ročníku čtvrtého. Pokud by žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola by mu měla umožnit vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Podobná pravidla mají platit i pro závěrečné zkoušky u učebních oborů.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by podle Plagy měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Studenti by je ale měli psát jen v jednom termínu místo dvou, které se původně plánovaly.

Plaga zároveň vyloučil, že by výuka pokračovala v červenci nebo srpnu, jak se spekulovalo. „Žádný ze scénářů nepočítá s tím, že dojde ke krácení letních prázdnin,” konstatoval Plaga.

Návrh chce v pondělí předložit vládě. Pokud ho schválí, mohla by ho už v úterý řešit Sněmovna.

Kdy se ve školních lavicích žáci a studenti opět usadí, není zatím jasné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mluvil v neděli o tom, že by se školy mohly otevřít na přelomu května a června.

Žákům přeji, ať smysluplně využijí čas samostudiem (sledujte BAKALÁŘE - učitelé vám ukládají úkoly) a podporou rodiny.

Maturantům kladu na srdce, ať se poctivě připravují na maturitní zkoušky a raději vůbec nepočítají s náhradním řešením, které dnes zmínil pan ministr. Připomínám, že termín pro odevzdání seznamu literárních děl platí!

Totéž platí pro žáky, kteří se připravují na závěrečnou zkoušku.

Uchazečům o studium na naší škole přeji pevné nervy. Na přijímací zkoušku půjdete na tu školu, kterou jste uvedli na přihlášce jako první v pořadí - výsledky půjdou na obě školy. Uchazečům o maturitní obory odešleme pozvánky k přijímacím zkouškám a další materiály 14 dní před konáním zkoušek. Pro uchazeče o tříletý obor Kadeřník se prozatím nic nemění - výsledky přijímacího řízení zveřejním 22. dubna ráno na našich webových stránkách.

Rodičům a učitelům přeji trpělivost a bezproblémovou komunikaci.

V tomto týdnu dojde k dalším úpravám plánu práce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Sledujte média, stránky MŠMT ČR, CERMATU a školy.

Všem pak přeji pevné nervy, dobrou mysl a hodně zdraví. Spolu to zvládneme.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

INFORMACE V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

13.3.2020

INFORMACE PRO MATURANTY

Sledujte webové stánky MŠMT ČR, CERMATU a školy. Prozatím není termín maturit posunut - všechny termíny jsou tedy platné, včetně termínu pro odevzdání seznamu literárních děl (31.3.) - emailem vyučujícímu českého jazyka.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Děkujeme Vám za odevzdání přihlášek ke studiu. Sledujte webové stánky MŠMT ČR, CERMATU a školy. Prozatím není termín jednotných přijímacích zkoušek posunut - všechny termíny jsou tedy platné. Pokyny k přijímacímu řízení a pozvánky k přijímacím zkouškám obdržíte poštou.

INFORMACE PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhlášením "nouzového stavu" se zákaz přítomnosti žáků ve školách upřesnil na 30 dní, rozhodl jsem o distančním vzdělávání od 23.3. 2020. Učitelé nyní připravují podklady a vybírají učivo k samostudiu přes systém BAKALÁŘ. Do 23.3. si opakujte probrané učivo.

Dále vás chci informovat, že došlo k úpravě plánu práce - posunu klasifikačních konferencí, třídních schůzek a zrušení popř. přesunu akcí, které jsme měli do konce školního roku pořádat (MISS Reneta, setkání s bývalými zaměstnanci školy, mobilita ERASMUS+ ve Slovinsku, literárně historická exkurze v Itálii, vodácký kurz na Sázavě a školní výlety), tak abychom mohli řádně uzavřít školní rok a splnit školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání.

Dlouhodobá mobilita ERASMUS+ v Portugalsku prozatím zůstává v plánu práce beze změny. Pokud se epidemiologická situace nezmění bude přesunuta do školního roku 2020/2021.

3. ročník pedagogického lycea- termín odevzdání ročníkových prací (do 30.4.) se nemění - pracujte na nich v rámci samostudia a v termínu je odešlete elektronicky (emailem) paní zástupkyni Mgr. Vápeníkové. Vytištěny budou dodatečně.

Přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Mimořádné opatření - docházka žáků do školy

10.3.2020
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje s účinností ode dne 11. 3.2020 osobní přítomnost žáků ve školách.
Opatření platí do odvolání.

Krátkodobá mobilita se žáky v Polsku

10.3.2020
PROJEKT: Erasmus+ KA229 Chráníme si Evropu

Žáci a pedagogové naší školy ve dnech 2. - 6. března 2020 pokračovali v projektových činnostech v rámci projektu ERASMUS+ KA229 „Chráníme si Evropu“ na mezinárodním setkání v Polsku. Krátkodobé mobility C3 v Polsku se zúčastnilo celkem 45 žáků a 11 pedagogů partnerských škol z Havířova (CZ), Žiliny (SVK) a Cieszyna (POL). Projektové činnosti jsme zahájili v prostorách Zespolu Szkol Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego v Cieszynie, kde jsme se seznámili s partnerskou školou, navázali nové kontakty a vyměnili si zkušenosti z dosavadních projektových činností. Následně jsme se společně přesunuli do zimního prostředí Tatrzańskiego Parku Narodowego, kde proběhla hlavní část projektových činností v rámci krátkodobé mobility se žáky v Polsku. Jako základnu jsme zvolili malebné městečko Zakopané. Níže uvádím malý nástin projektových společných činností v rámci krátkodobé mobility:
• průběžné hodnocení uplynulého projektového období, výměna zkušeností a nových poznatků z projektových činností
• společná práce na projektových činnostech a koordinace závěrečných projektových činností
• odborná exkurze do Tatrzańskiego Parku Narodowego (komentovaná vycházka do Chocholovské doliny, turistika v oblasti plesa Morskie oko, přednáška Správy NP, sběr informací o NP, terénní výzkum, přednáška o ochraně přírody a architektuře v prostorách místního muzea)
• společná projektová akce na téma: "Mládež přírodě" (sběr odpadků, atd.)
• různé sportovně turistické aktivity (např.: lyžařská turistika, sněžnice, jízda na saních atd.)
• návštěva aquaparku Chocholowskie Termy
• práce na společné elektronické knize o vybraných chráněných lokalitách v mikroregionech jednotlivých partnerských škol)
• příprava finalizace projektu

Nabitý a zajímavý program společného setkání umocnila krása přírodního prostředí Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opět společný týden utekl jako voda místních divokých bystřin. Jednalo se o závěrečnou mobilitu se žáky v rámci našeho projektu, proto i páteční loučení bylo ještě těžší než jindy. Světlem časů budoucích bylo vědomí, že i když společný projekt Erasmus+ končí, tak určitě nekončí vzájemná spolupráce a proces „setkávání se“ bude pokračovat i nadále. Hezky prožitý společný týden jsme zakončili chutným obědem v Cieszynie a rozešli jsme se do svých domovů s novými prožitky i nově navázanými přátelstvími.

Krátkodobá mobilita se žáky v Polsku
Další fotografie

STÁŽ SLOVINSKO - posunutí termínu

9.3.2020
PROJEKT: Erasmus+ Evropská praxe pro život

22. března měla začít měsíční stáž pro kadeřníky a kosmetičky do Slovinska.

Ta se však kvůli evropské situaci s koronavirem posouvá na pozdější měsíce.
Termín bude upřesněn.

KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

3.3.2020

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Žáci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, nemají po návratu preventivně docházet 14 dnů do školy a rodiče je nemají do školy posílat. Neúčast bude omluvena na základě vyjádření rodičů.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.


1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
• Okres Bruntál 554 774 128
• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
• Okres Nový Jičín 556 770 384-386
• Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.
Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:
Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.
Doporučení pro školská zařízení:
Předání veškerému personálu a žákům.
Doporučení pro ostatní (např. ORP):
Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.
Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

Ples 2020

2.3.2020

A je to tady zase! Dlouhé týdny jsme chystali, sháněli, domlouvali, připravovali... Prostě jsme se snažili, aby bylo všechno "tip ťop". Konečně nadešel den "D" a my mohli pokračovat v obnovené tradici a zorganizovat 2. ročník Společenského plesu Střední školy, Havířov - Prostřední Suchá.
Co vše jsme si mohli užít?
Tak samozřejmě milou, veselou, někdy i rozjuchanou společnost, fotokoutek s vtipnými cedulkami, bohatou tombolu a doprovodný program. O ten se postarala jako loni skupina Gaspary. Ke každému plesu patří také taneční vystoupení, se kterým nám pomohly žákyně naší školy - vystoupení Kankán - a taneční skupina Jany Hollé Externo - se dvěma tanečními čísly - Charleston a Evoluce tance.
Večerem nás vtipně provázela sehraná dvojka Kristýna Matoušková a Ondra Heczko.
Všichni hosté si celý večer krásně užili. Děkujeme organizátorům i jejich pomocníkům. Speciální poděkování patří také děvčatům ze tříd L4.A a L4.B, které se postaraly o výborné drobné občerstvení na stoly.
Doufáme, že naše "plesová tradice" jen tak neskončí. Je to obrovská výzva pro mladší ročníky, které z toho snad vytvoří každoroční tradici!

DALŠÍ FOTKY: Fotogalerie PLES 2020

 

Ples 2020
Další fotografie

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

1.3.2020

Ve čtvrtek 27. 2. proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. V prvním kole se účastníci museli poprat s nástrahami poslechu a rovněž pracovali s anglickým textem. Ti nejúspěšnější postoupili do druhého kola, kde prokázali svou schopnost konverzovat na předem nepřipravené téma, které si vylosovali.

Všichni soutěžící ukázali, že je angličtina jejich oblíbeným jazykem, ale zvítězit mohli jen ti nejlepší. A je třeba říci, že konkurence byla letos opravdu velká.

1. místo: Michaela Rašková - L2.B
2. místo: Nela Hochmanová - L2.B
3. místo: Josef Vaněk - H1.A

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Další fotografie
Celkem: 1.035 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem