STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUALITY

Celkem: 864 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>
29.6.2018

Výlet do Prahy

Co se stane, když se spojí paní učitelka Pechová, paní učitelka Urbanková a třída L2. A na konci školního roku? Nejoriginálnější školní výlet!

Pátek 24. června byl den, kdy se tato "trojice" sbalila a vyrazila na tříhodinovou cestu do matičky Prahy. Tam žáky čekaly dvě hlavní aktivity - výstava Doteky státnosti, která je provedla nejdůležitějšími listinami českých dějin, a výstava Labyrintem dějin českých zemí, která byla plná zajímavých poznatků z historie včetně přeslavné Zlaté buly sicilské. Následovala prohlídka Pražského hradu, Malostranského náměstí, Karlova mostu a náměstí Staroměstského. Jak už to na takových výletech bývá, holky dostaly dostatek času i na nakupování, a to v obchodním centru Palladium.

S bolavýma nohama, ale s úsměvy na tvářích se k večeru všichni vrátili spokojeni domů. Děkujeme!:)

25.6.2018

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA VOLNÁ MÍSTA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Do 25. července 2018 přijímáme přihlášky ke studiu na obory vzdělání s maturitní zkouškou kosmetické služby a sociální činnost - sociálně výchovná a na tříletý obor s výučním listem prodavač - motorová vozidla (viz menu - "šesté kolo přijímacího řízení").
 
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

25.6.2018

Literárně-historická exkurze do Itálie

Literárně-historická exkurze do Itálie

Dne 8.6.2018 se druhé ročníky naší školy vydaly na literárně-historickou exkurzi do Rosalina Mare v Itálii. Jako každý rok, i tentokrát bylo hlavní téma zaměřeno na Williama Shakespeara. V původním plánu byl výlet do Benátek ještě před příjezdem do kempu, což kvůli časovému zdržení nebylo možné uskutečnit. Většině z nás to ale vyhovovalo, protože jsme si Benátky chtěli užít v plné parádě a nebýt vyčerpáni po dlouhé cestě. Místo toho jsme tedy navštívili město Chioggia, které se nachází poblíž kempu. Zbytek dne a také následující den patřily pláži a opalování. V pondělí večer jsme se vydali na trhy, které bohužel nebyly moc velké, protože byl pracovní den. Všichni si tak dali aspoň skvělou zmrzlinu a šli jsme zpátky do kempu. V úterý jsme vyrazili na výlet do Padovy, kde jsme navštívili různé památky, a objevili tak méně známé krásy Itálie. Středa patřila opět pláži a tvorbě písečných artefaktů na téma W. Shakespeare a jeho dílo. Bohužel zastihla nás bouřka, která naše téměř hotová umělecká díla surově zničila. Ve čtvrtek nastal den, na který se všichni moc těšili. Dlouho očekávaný výlet do Benátek. Z Chioggie jsme se lodí přesunuli do Benátek. Cesta trvala přibližně hodinu. Nejdříve nás čekal výlet po různých památkách a následně jsme dostali rozchod, abychom mohli nakoupit dárečky, což se samozřejmě povedlo. Benátky byly velmi hezké, ale plné lidí. Nicméně to nebyla překážka. Pátek byl náš poslední den na pláži, takže si skoro každý dal za úkol se co nejvíce spálit. Večer jsme se všichni společně vydali na pláž, kde jsme dostali za úkol postavit sochu nebo stavbu z písku tak, aby to byly spojeny s Williamem Shakespearem. Všichni se úkolu ujali poctivě a výsledky byly skvělé! V sobotu ráno jsme již sbalení čekali před našimi chatkami a čekali, než dostaneme povolení jít do autobusu. Nicméně náš cíl ještě nebyl domov, ale Verona. Mimo jiné jsme navštívili také Juliin dům, který byl doslova přeláskován. Všude samá srdíčka. Potom nás čekala dlouhá cesta domů. Za všechny třídy bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili přípravy a vzali nás na tuto akci. Největší poděkování patří paní učitelce Pechové, bez které by Itálie nebyla ta pravá Itálie!
Děkujeme. Pavelková, L2.B

14.6.2018

Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů - budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

31.5.2018

PARAdny deň v Žilině

PARAdny deň v Žilině

Letos proběhl už desátý ročník Parádneho dňa v Žilině, který pořádá Športové gymnázium pro děti s tělesným či mentálním hendikepem. Děti vykonávají za pomocí asistentů různé sportovní úkoly a soutěží v řadě disciplín. Každoročně se akce účastní také naši žáci, kteří dělají na jednotlivých stanovištích asistenty a pomáhají s organizací celé akce. Letos se do Žiliny vypravili žáci z prvního ročníku pedagogického lycea a nutno říct, že se své role zhostili na výbornou. Domů se vraceli plní nových zážitků a kamarádů.

30.5.2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

Ve čtvrtek 14. června 2018 se uskuteční v budově školy třídní schůzky budoucích prvních ročníků.

Zahájení třídních schůzek podle oborů vzdělání:
16,00 h - Kadeřník
16,15 h - Prodavač - motorová vozidla
16,30 h - Kosmetické služby
16,45 h - Sociální činnost - sociálně výchovná
17,00 h - Pedagogické lyceum

Na třídních schůzkách projednáme za přítomnosti třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a vedení školy zahájení a organizaci školního roku 2018/2019 a průběh studia na naší škole. Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

24.5.2018

Naši žáci pomáhali na Květinkovém dni

Naši žáci pomáhali na Květinkovém dni
Minulý týden se v celé zemi konal Český den proti rakovině a naše škola se opět připojila k jeho organizaci. Žáci 2. ročníku oboru pedagogické lyceum nabízeli na ulici i ve škole ke koupi žluté květinky s vínovou stužkou, které tento den již řadu let symbolizují. Výtěžek z jejich prodeje putuje na prevenci vzniku nádorů rakoviny tlustého střeva. Celkový výtěžek sbírky v Havířově byl 179 821 Kč, přičemž naši žáci přispěli částkou 36 079 Kč. Nejúspěšnějšími prodejci z řad žáků byly dvojice Kristýna Fišerová a Katka Szopová s částkou 3 425 Kč a Eliška Maráková a Anna Sobková, které vybraly 3 177Kč.
16.5.2018

Přednášky pro žáky

Ve dnech 18. 4. a 25. 4. proběhly v naší škole přednášky s názvem Prevence nádorového onemocnění prsu. Těchto přednášek se zúčastnili žáci všech tříd třetího ročníku. Lektorkami byly paní Marta Marčová a Eva Pavlíková z havířovské organizace INNA.
Další přednášky konané v rámci prevence rizikového chování se konaly 11. 5. a 14. 5. Lektorem besedy s názvem Pravda o drogách byl pan Tomáš Hrachovec z občanského sdružení „Řekni NE drogám – řekni ANO životu“ a zúčastnili se jich žáci všech tříd prvního ročníku.
15.5.2018

Úspěch v krajském kole SOČ

Úspěch v krajském kole SOČ

Minulý týden se v aule Vysoké školy báňské konal další ročník krajského kola studentské konference s názvem Středoškolská odborná činnost. Do tohoto klání se probojovalo šest žáků třetího ročníku pedagogického lycea, kteří úspěšně postoupili z kola okresního konaného o měsíc dříve v Českém Těšíně. Ani tady se před velkou konkurenci naši žáci neztratili a odnesli si hned tři krásná umístění:
Obor 13 – ekonomika a řízení
Kristýna Vavříková – On-line marketing - konzultant Ing. Janečková – 2. místo
Obor 14 – pedagogika, psychologie, sociologie, volný čas
Simona Chmelíková – Alternativní komunikace - konzultant Mgr. Kubátová – 3. místo
Obor 17 – filozofie, politologie a ostatní společenské obory
Marie Klímková - Finanční gramotnost dětí staršího školního věku – konzultant Mgr. Kubátová - 2. místo

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k úspěchu!

15.5.2018

Vítězství prodavačů v Praze

Vítězství prodavačů v Praze

Naši žáci Gabriela Ferencová P3.B, Denisa Tvrdá P3.B, Daniel Dokoupil P1.A a Sára Kondášová P1.A se zúčastnili 14. května 2018 celorepublikové vědomostní a dovednostní soutěže obchodního řetězce Kaufland ČR v.o.s. Soutěž se konala na filiálce Praha-Vypich. Do soutěže bylo vybráno 24 žáků z celé republiky, kteří se utkali v sedmi disciplínách:

* vědomostní test
* kartonový řez
* rozhovor se zákazníkem
* seřazení zboží podle ceny
* jízda paletovým vozíkem
* bezpečnostní prvky u zboží
* výměna pásky u váhy

Žáci podali velmi dobré výkony. V soutěži byli vyhodnoceni vždy tři nejlepší z každého ročníku, kteří obdrželi zajímavé peněžité odměny. Každý soutěžící obdržel malý věcný dárek.
Denisa Tvrdá P3.B se umístila na 1. příčce
Daniel Dokoupil P1.A získal 2. místo.

Žákům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Celkem: 864 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz