STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12.12.2017 od 9,00 do 17,00 h
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Škola

69-41-L/01 Kosmetické služby

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR
střední vzdělání s maturitní zkouškou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kosmetické služby (v PDF)

Školní vzdělávací program studijního oboru kosmetička je koncipován jako čtyřletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb na úrovni úplného středního odborného vzdělání, součástí výuky je také odborný výcvik.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava k poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb (základní odborné práce při přípravě zákazníků pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti plet'ovým mlékem a plet'ovou vodou, odborné odličování řas a obočí, úprava obočí, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních a přístrojových masáží obličeje a krku, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti a pokožky, např. epilace a depilace, kosmetické masáže různých částí těla, poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti ohledně používaní vhodných přípravků podle aktuálního stavu pleti a věku zákazníka) a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy.

Žáci se rovněž účastní různých regionálních soutěží, mistrovství České republiky, ale i mezinárodních soutěží např. v Německu.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře, omezující funkci horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu


Učební plán platí ve školním roce 2017/2018 pro 3. a 4. ročník, 1. a 2. ročník viz Dodatek ŠVP.

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník4. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 4 333
2.  Cizí jazyk I 3/3 3/33/33/3
3.  Cizí jazyk II 2/2 1/11/11/1
4.  Základy společenských věd 1 111
5.  Dějepis 1 ---
6.  Matematika 3 333
7.  Chemie 2 111
8.  Fyzika 1 ---
9.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/11/1
10.  Psychologie a komunikace ve službách 1 11-
11.  Tělesná výchova 2 222
12.  Ekonomika - --2
13.  Daňová evidence - --1
14.  Zdravověda 2 222
15.  Kosmetika 1 223
16.  Materiály - -12
17.  Výtvarná výchova 2 1--
18.  Odborný výcvik 6 9129
19.  Konverzace v anglickém jazyce - --1/1
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ TELEVIZE
KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN
PORTÁL UČITELŮ
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika
Edison Česká republika