STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

MATURITA 2018

Cizí jazyky

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2018
ke stažení v PDF a ve Wordu

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2018
ke stažení v PDF

www.novamaturita.cz

Podle § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, se konají zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním obdobím od 1. září do 20. září. Písemnou práci a praktickou zkoušku je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.

1. Společná (státní) část maturitní zkoušky

Žák skládá 2 povinné zkoušky – první z Českého jazyka a literatury, druhou z Cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk) nebo z Matematiky v jedné úrovni obtížnosti.

Dále si žák může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky – z 10 nabízených (viz. www.novamaturita.cz). Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Formy zkoušek:

 -  Český jazyk a literatura – komplexní

 -  Cizí jazyk – komplexní

 -  Matematika – didaktický test.

Komplexní zkouška – se skládá ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška).

Složení společné části maturitní zkoušky – složení obou povinných zkoušek (tj. z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka nebo z Matematiky).

Složení komplexní zkoušky – složení všech dílčích zkoušek.

Možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky (vykonat do 5 let od ukončení SŠ).

Žák podává přihlášku ke společné a profilové části maturitní zkoušky řediteli školy do 1. prosince pro jarní zkušební období nebo do 25. června pro podzimní zkušební období.


2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Žák skládá 3 povinné zkoušky.

Forma těchto zkoušek je dána následující tabulkou:

Ředitel školy stanovil tyto předměty pro profilovou část maturitní zkoušky:

Obor středního vzdělání 1. ústní zkouška 2. ústní zkouška 3. zkouška
Pedagogické lyceum

Pedagogika

Psychologie

Praktická zkouška:

Dramatická výchova

 

Sociální činnost - sociálně výchovná

Sociálně zdravotní předměty

(Pečovatelství a osobní asistence, Gerontologie, Sociální politika, Sociální služby)

Pedagogika a psychologie

(Pedagogika, Psychologie)

Praktická zkouška:

Odborné předměty

(Pečovatelství a osobní asistence, Gerontologie, Zdravotní tělesná výchova)

Kosmetické služby 

Kosmetika

Odborné předměty

(Materiály, Zdravověda) 

Praktická zkouška:

Odborný výcvik 


Maturitní okruhy profilové části maturitní zkoušky 2018 jsou ke stažení ve formátu WORD a EXCEL:

Pedagogické lyceum

Sociální činnost - sociálně výchovná

Kosmetické služby


Dále si žák může vybrat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů určených ředitelem školy:

Pedagogické lyceum: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Biologie, Dějepis, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis - ústní zkoušky.

Sociální činnost - sociálně výchovná: Matematika, Základy společenských věd - ústní zkoušky.

Kosmetické služby: Matematika, Chemie, Základy společenských věd - ústní zkoušky.


Žák složil profilovou část maturitní zkoušky, jestliže složil všechny povinné zkoušky.

Možnost 2 opravných zkoušek (vykonat do 5 let od ukončení SŠ).

V Havířově-Prostřední Suché dne 31. 8. 2018

Mgr.Petr Szymeczek
ředitel školy

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz