STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

MATURITA 2018/2019

Podle § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, se konají zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním obdobím od 1. září do 20. září. Písemnou práci a praktickou zkoušku je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové.

Žák podává přihlášku ke společné a profilové části maturitní zkoušky řediteli školy do 1. prosince pro jarní zkušební období nebo do 25. června pro podzimní zkušební období.

1. Společná (státní) část maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura (ústní zkouška)

Školní seznam literárních děl
soubor ke stažení ve formátu PDF

Cizí jazyky (ústní zkouška)

Témata 3. části pracovních listů

Anglický jazyk
soubor ke stažení ve formátu PDF

Německý jazyk
soubor ke stažení ve formátu PDF

Ruský jazyk
soubor ke stažení ve formátu PDF

Žák skládá 2 povinné zkoušky – první z Českého jazyka a literatury, druhou z Cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk) nebo z Matematiky v jedné úrovni obtížnosti.

Dále si žák může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky na www.novamaturita.cz   Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Formy zkoušek:

  • Český jazyk a literatura – komplexní
  • Cizí jazyk – komplexní
  • Matematika – didaktický test.

Komplexní zkouška – se skládá ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška).

Složení společné části maturitní zkoušky – složení obou povinných zkoušek (tj. z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka nebo z Matematiky).

Složení komplexní zkoušky – složení všech dílčích zkoušek.

Možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky (vykonat do 5 let od ukončení SŠ).

2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Ředitel školy určil, že žák skládá 3 povinné zkoušky z níže uvedených předmětů. Dále stanovil formu a témata těchto zkoušek.

Témata (maturitní okruhy) profilové části

Pedagogické lyceum

Sociální činnost - sociálně výchovná

Kosmetické služby

Obor středního vzdělání 1. ústní zkouška 2. ústní zkouška 3. praktická zkouška
Pedagogické lyceum

Pedagogika

Psychologie

 

Dramatická výchova  

Sociální činnost - sociálně výchovná

Sociálně zdravotní předměty

(Pečovatelství a osobní asistence, Gerontologie, Sociální politika, Sociální služby)

Pedagogika a psychologie

(Pedagogika, Psychologie)

Odborné předměty

(Pečovatelství a osobní asistence, Gerontologie, Zdravotní tělesná výchova)

Kosmetické služby 

Kosmetika

 

 

Odborné předměty

(Materiály, Zdravověda) 

 Odborný výcvik

 


Dále si žák může vybrat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů určených ředitelem školy:

Pedagogické lyceum: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Biologie, Dějepis, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis - ústní zkoušky.

Sociální činnost - sociálně výchovná: Matematika, Základy společenských věd - ústní zkoušky.

Kosmetické služby: Matematika, Chemie, Základy společenských věd - ústní zkoušky.

Žák složil profilovou část maturitní zkoušky, jestliže složil všechny povinné zkoušky.

Možnost 2 opravných zkoušek (vykonat do 5 let od ukončení SŠ).

V Havířově-Prostřední Suché dne 31. 8. 2018

Mgr.Petr Szymeczek
ředitel školy

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz