Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceHledáníNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Maturitní zkoušky 2019/2020

Maturitní zkoušky 2019/2020

Harmonogram | Kritéria hodnocení | Povolené pomůcky


Podle § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, se konají zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním obdobím od 1. září do 20. září. Písemnou práci a praktickou zkoušku je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové

Žák podává přihlášku ke společné a profilové části maturitní zkoušky řediteli školy do 1. prosince pro jarní zkušební období nebo do 25. června pro podzimní zkušební období.


1. Společná (státní) část maturitní zkoušky


Český jazyk a literatura (ústní zkouška)

Školní seznam literárních děl
soubor ke stažení ve formátu PDF

Žákovský seznam literárních děl - VZOR
soubor ke stažení ve formátu WORD


Cizí jazyky (ústní zkouška)

Témata 3. části pracovních listů

Anglický jazyk
soubor ke stažení ve formátu PDF

Německý jazyk
soubor ke stažení ve formátu PDF

Ruský jazyk
soubor ke stažení ve formátu PDF


Žák skládá 2 povinné zkoušky – první z Českého jazyka a literatury, druhou z Cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk) nebo z Matematiky v jedné úrovni obtížnosti.

Dále si žák může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky na www.novamaturita.cz 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.


Formy zkoušek:

  • Český jazyk a literatura – komplexní
  • Cizí jazyk – komplexní
  • Matematika – didaktický test.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška).

Složení společné části maturitní zkoušky – složení obou povinných zkoušek (tj. z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka nebo z Matematiky).

Složení komplexní zkoušky – složení všech dílčích zkoušek.

Možnost 2 opravných zkoušek z každé zkoušky (vykonat do 5 let od ukončení SŠ).


2. Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Ředitel školy určil, že žák skládá 3 povinné zkoušky z níže uvedených předmětů. Dále stanovil formu a témata těchto zkoušek.


Témata ústních zkoušek profilové části


Zadání, délka a způsob konání praktických zkoušek profilové části

 

Obor středního vzdělání 1. ústní zkouška 2. ústní zkouška 3. praktická zkouška
Pedagogické lyceum Pedagogika Psychologie Dramatická výchova
Hudební výchova
Sociální činnost - sociálně výchovná Sociálně zdravotní předměty

(Pečovatelství a osobní asistence, Gerontologie, Sociální politika, Sociální služby)
Pedagogika a psychologie

(Pedagogika, Psychologie)
Odborné předměty

(Pečovatelství a osobní asistence, Gerontologie, Zdravotní tělesná výchova)
Kosmetické služby  Kosmetika Odborné předměty

(Materiály, Zdravověda)
Odborný výcvik


Dále si žák může vybrat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů určených ředitelem školy:

  • Pedagogické lyceum: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Biologie, Dějepis, Matematika, Základy společenských věd, Zeměpis - ústní zkoušky.
  • Sociální činnost - sociálně výchovná: Matematika, Základy společenských věd - ústní zkoušky.
  • Kosmetické služby: Matematika, Chemie, Základy společenských věd - ústní zkoušky.

Žák složil profilovou část maturitní zkoušky, jestliže složil všechny povinné zkoušky.

Možnost 2 opravných zkoušek (vykonat do 5 let od ukončení SŠ).

V Havířově-Prostřední Suché dne 30. 8. 2019

Mgr.Petr Szymeczek
ředitel školy