STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

DOKUMENTY ŠKOLY

Provozní řád
soubor ke stažení ve formátu PDF

Dodatek provozního řádu

soubor ke stažení ve formátu PDF

Školní řád
soubor ke stažení ve formátu PDF

Příloha č. 1 ke školnímu řádu
soubor ke stažení ve formátu PDF

Organizační řád 
soubor ke stažení ve formátu PDF

Organizační schéma
soubor ke stažení ve formátu PDF

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 
soubor ke stažení ve formátu PDF

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
soubor ke  stažení ve formátu PDF

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2017
soubor ke stažení ve formátu PDF

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
soubor ke stažení ve formátu PDF

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
- Pedagogické lyceum
- Sociální činnost - sociálně výchovná
- Sociální činnost - sociálně administrativní
- Kosmetické služby
- Kadeřník
- Prodavač - motorová vozidla
- Prodavač
- Podnikání - večerní

Provozní doba odloučeného pracoviště
soubor ke stažení ve formátu PDF

Vnitřní řád odloučeného pracoviště
soubor ke stažení ve formátu PDF

Směrnice o pronájmu hřiště
soubor ke stažení ve formátu PDF

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz