STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY

Při Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkové organizaci pracuje dobrovolné sdružení občanů nezávislých na politických stranách a hnutích pod názvem Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s.. Je právním subjektem a sdružuje rodiče, učitele, žáky a přátele školy z oblasti podnikatelské veřejnosti i veřejného života.

Členem Klubu se stane každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Ve své činnosti se Klub zaměřuje na organizování mimoškolní činnosti žáků, pořádání soutěží, kulturního a společenského života školy a taky v neposlední míře zajišťuje reprezentaci školy před širokou veřejností.

Tradičně organizuje společenské akce:

MISS RENETA
populární soutěž studentek středních škol s mezinárodní účastí konanou každoročně počátkem dubna v prostorách Kulturního domu Leoše Janáčka v Havířově - Podlesí
www.missreneta.cz 

Kontakty:

PaedDr. Libor Lenčo E-mail: libor.lenco@seznam.cz
Mobil: +420 602 787 785

Sekretariát školy
E-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz
Telefon: +420 553 401 731-741
Střední škola
Kapitána Jasioka 50
Havířov - Prostřední Suchá
PSČ 735 64

Další akce

K-MODE
velká prezentační show žáků školy

SPOLEČENSKÝ PLES

Členové Klubu přátel školy děkují všem příznivcům a dárcům za projevenou přízeň v uplynulém období i těm, kteří budou na naše žáky pamatovat v budoucnu.

Pro vaše dotazy, případné náměty ke spolupráci jsme Vám k dispozici na tel. +420 553 401 731-741.

Číslo účtu pro zasílání Vašich příspěvků a darů: 115-920350257/0100 KB Havířov.

Stanovy zapsaného spolku (ke stažení ve formátu PDF)

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz