STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

řádných voleb do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

1. Volby se budou konat 16. září 2020 od 08:00 do 17:00 hodin ve vestibulu školy.
2. Evidence kandidátů bude probíhat na sekretariátu školy v písemné formě do 31. srpna 2020 do 12:00 hodin. Kandidát musí s navržením souhlasit.
3. Navrhovat kandidáta mohou pouze oprávnění voliči.
4. Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy a v prostorách školy od 1. září 2020
5. Seznam oprávněných voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků bude obsahovat tyto údaje:
a. jméno a příjmení žáka a třídu
b. jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého žáka

6. Seznam oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků bude obsahovat tyto údaje:
a. jméno a příjmení

7. Volební lístky budou obsahovat jména kandidátů s pořadovým číslem dle abecedy.
8. Číslo zvoleného kandidáta označí volič křížkem nebo zakroužkuje.
9. Za platný volební lístek bude považován ten, který bude obsahovat maximálně dva označené kandidáty.
10. Volby budou provedeny tajným hlasováním a oprávněný volič po označení kandidátů vhodí lístek do připravené volební urny.
11. Sčítání lístků provede volební komise dne 17. září 2020 od 10:00 hodin.
12. Volební výsledky budou zveřejněny do dvou dnů na webových stránkách školy
a v prostorách školy.


V Havířově-Prostřední Suché, 19. června 2020

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.