Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceHledáníNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Školská rada > Organizační řád

Organizační řád

řádných voleb do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

 1. Volby se budou konat 10. září 2020 od 08:00 do 17:00 hodin ve vestibulu školy.
 2. Evidence kandidátů bude probíhat na sekretariátu školy v písemné formě do 26. srpna 2020 do 12:00 hodin. Kandidát musí s navržením souhlasit.
 3. Navrhovat kandidáta mohou pouze oprávnění voliči.
 4. Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy a v prostorách školy od 26. srpna 2020 od 12.00.
 5. Seznam oprávněných voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků bude obsahovat tyto údaje:
  1. jméno a příjmení žáka a třídu
  2. jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého žáka
 6. Seznam oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků bude obsahovat tyto údaje:
  1. jméno a příjmení
 7. Volební lístky budou obsahovat jména kandidátů s pořadovým číslem dle abecedy.
 8. Číslo zvoleného kandidáta označí volič křížkem nebo zakroužkuje.
 9. Za platný volební lístek bude považován ten, který bude obsahovat maximálně dva označené kandidáty.
 10. Volby budou provedeny tajným hlasováním a oprávněný volič po označení kandidátů vhodí lístek do připravené volební urny.
 11. Sčítání lístků provede volební komise dne 11. září 2020 od 10:00 hodin.
 12. Volební výsledky budou zveřejněny do dvou dnů na webových stránkách školy
  a v prostorách školy.

V Havířově-Prostřední Suché, 19. června 2020