STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

VÝSLEDKY NÁHRADNÍHO TERMÍNU 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Dne 23.6.2020 se konal náhradní termín 1. kola přijímacího řízení.

Výsledek: Nepřijat
registrační číslo: 352
redukované pořadí: 57

PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE NENÍ ODVOLÁNÍ PŘÍPUSTNÉ dle § 18 zákona č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ KE STUDIU SPOLEČNĚ S INFORMACÍ O MOŽNOSTI NOVÉHO PŘIJETÍ podle § 101 správního řádu a podle § 11 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, v platném znění, VÁM ODEŠLEME DO VLASTNÍCH RUKOU.

Havířov 29. června 2020
ředitel
Mgr. Petr Szymeczek

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.