Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
NavigaceNavštivte nás na InstagramuNavštivte nás na Facebooku
Logo Moravskoslezský kraj

ŠESTÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro maturitní obor Sociální činnost - sociálně výchovná 75-41-M/01

Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 6. kole přijímacím řízení do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Obor vzdělání: Sociální činnost - sociálně výchovná
Kód oboru vzdělání: 75-41-M/01
Počet přijímaných uchazečů: 4
Přihlášky přijímáme do 29.8.2019

Vyhlášení výsledků 30.8.2019

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Kritéria pro 6. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou
Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/01 pro školní rok 2019/2020

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který je zdravotně způsobilý pro daný obor vzdělání.

1. Přijímací zkoušky se nekonají.

2. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (první a druhé pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a první pololetí posledního ročníku povinné školní docházky):

  • Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá.
  • Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa.
  • Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří hodnotících období.
  • V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodne o pořadí uchazečů průměrný prospěch dosažený v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

3. Přijati budou 4 uchazeči v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií. Nepřijatí uchazeči, jejichž odvolání proti nepřijetí ke studiu bude řádně doručeno, budou přijímáni ke studiu na uvolněná místa, která vzniknou neodevzdáním zápisových lístků podle umístění v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, ověří rozhovorem.

V Havířově, dne 26. srpna 2019

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.