STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 12. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
8. 1. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
Škola

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Kapitána Jasioka 635/50, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 13644271 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v této tabulce

Pokud Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školou, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvkovou organizaci:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,

IČ: 25884646,

sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,

kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz