STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Bc. DAGMAR BOLKOVÁ - UOV PRODAVAČ
email: bolkova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. RZUCHOVSKÁ EVELYN - UOV KADEŘNÍK
email: rzuchovska@stredniskola-sucha.cz

Mgr. RÁCZOVÁ IVETA - UOV KADEŘNÍK
email: raczova@stredniskola-sucha.cz

Bc. URBANCZYKOVÁ JIŘINA - UOV KADEŘNÍK
email: urbanczykova@stredniskola-sucha.cz

RYMORZOVÁ IVANA - UOV KADEŘNÍK
email: rymorzova@stredniskola-sucha.cz

MALCHEROVÁ DANIELA - UOV KADEŘNÍK
email: malchrerova@stredniskola-sucha.cz

TROMBIKOVÁ IVANA - UOV KADEŘNÍK
email: trombikova@stredniskola-sucha.cz

Bc. BERNATÍKOVÁ KAMILA - UOV KOSMETICKÉ SLUŽBY
email: bernatikova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. CIENCIALA AGNIESZKA - UOV KOSMETICKÉ SLUŽBY
email: cienciala@stredniskola-sucha.cz

POSPĚCHOVÁ LUCIE - UOV KOSMETICKÉ SLUŽBY
email: pospechova@stredniskola-sucha.cz

MICHEJDOVÁ RENÁTA - UOV KOSMETICKÉ SLUŽBY
email: michejdova@stredniskola-sucha.cz

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz