STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Výsledky voleb do školské rady

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá


VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem proběhly dne 19. 9. 2017 volby do školské rady při Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace.

Zvolení členové školské rady:

- Zástupci pedagogických pracovníků školy byli zvoleni:
Mgr. Zdeňka Vápeníková
Mgr. Jan Fojtík


- Zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy byli zvoleni:
pan Bronislav Šimša (zákonný zástupce Bronislava Šimši – L2.A)
slečna Kristýna Šplíchalová (zletilý žák – K2.S)

V Havířově dne 19. 9. 2017

Členové volební komise:

1. Mgr. Karel Skupin – ped. pracovník školy

2. Ing. Eva Janečková – ped. pracovník školy

3. Bc. Dagmar Bolková – ped. pracovník školy

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz