STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Mgr. SZYMECZEK Petr - FYZ
email: reditel@stredniskola-sucha.cz

Mgr. SKUPIN Karel - MAT
email: skupin@stredniskola-sucha.cz

Mgr. VÁPENÍKOVÁ Zdeňka - MAT
email: vapenikova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. NEUWIRTHOVÁ Petra - KOS
email: neuwirthova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. BEKE Šárka - TAM
email: beke@stredniskola-sucha.cz

Mgr. SCHREIEROVÁ Lucie - ČJ
email: bojasova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. DOROTÍKOVÁ Lucie - AJ
email: dorotikova@stredniskola-sucha.cz

Ing. DROBČINSKÁ Yweta - SOS, OSO, SPO, PX, ZSV
email: drobcinska@stredniskola-sucha.cz

Mgr. FOJTÍK Jan - IKT, FYZ, ZBO
email: fojtik@stredniskola-sucha.cz

Mgr. HELLEROVÁ Taťána - MAT, BIE, ZD, KOS
email: hellerova@stredniskola-sucha.cz

Ing. JAHNOVÁ Zdeňka - NJ, M
email: jahnova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. JAKUBCOVÁ Dagmar - TV, ZTV, ZD
email: jakubcova@stredniskola-sucha.cz

Ing. JANEČKOVÁ Eva - EK, DEV
email: janeckova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. JANSKÁ Jarmila - ZBO, APR, OPR, PEK, ZSV
email: janska@stredniskola-sucha.cz

PhDr. JUŘENOVÁ Marcela - AJ
email:
jurenova@stredniskola-sucha.cz

PaedDr. KOLÁČKOVÁ Eva - RJ, HV
email: kolackova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. KOYŠ Karel - TV, ZEM
email: koys@stredniskola-sucha.cz

Mgr. KRÁLOVÁ Kateřina - AJ, TV
email: kralova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. KUBÁTOVÁ Martina - PED, PKS
email: kubatova@stredniskola-sucha.cz

Ing. LIPTÁKOVÁ Michaela - CHE
email:
liptakova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. MACHEJOVÁ Zuzana - PSY, PKS, ZSV
email: machejova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. MgA. MANDA Roman - DRA
email: manda@stredniskola-sucha.cz

Mgr. MUROŇOVÁ Renáta - NJ, MAT
email: muronova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. NĚMCOVÁ Zdeňka - ČJ, HV
email:
nemcova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. PASTRŇÁK Petr - IKT
email: pastrnak@stredniskola-sucha.cz

Mgr. PECHOVÁ Jiřina - RJ, DĚJ
email: pechova@stredniskola-sucha.cz

Ing. PETRONCOVÁ Jana - AJ
email: petroncova@stredniskola-sucha.cz

ak. soch. PŘEČEK Vít - VV, ZSV
email: precek@stredniskola-sucha.cz

Mgr. SEDLÁČKOVÁ Markéta - AJ, DĚJ
email: sedlackova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. SILBEROVÁ Aneta - DRA, VV
email:
silberova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. SMEJKALOVÁ Jana - POA, GER, OSV, BIE, ZAE
email: smejkalova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. ŠČERBOVÁ Markéta - NJ, ZSV
email: scerbova@stredniskola-sucha.cz

Ing. ŠIMORDOVÁ Liběna - IKT, PEK
email: simordova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. ŠVARCOVÁ Vendula - ZEM, AJ, TV, ZTV
email: svarcova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. URBANKOVÁ Hana - ČJ, HV
email: urbankova@stredniskola-sucha.cz

Mgr. ZEGERMACHEROVÁ Michaela - ČJ, DĚJ
email: zegermacherova@stredniskola-sucha.cz

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz