STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Navrženi kandidáti do školské rady

Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

V souladu s článkem č. 4 Organizačního řádu řádných voleb do školské rady zveřejňujeme navržené kandidáty:

- zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy
pan Bronislav Šimša (zákonný zástupce Bronislava Šimši – L2.A)
slečna Kristýna Šplíchalová (zletilý žák – K2.S)

- zástupců pedagogických pracovníků
Mgr. Zdeňka Vápeníková
Mgr. Jan Fojtík


Havířov 4. 9. 2017 

 
Mgr. Karel Skupin
předseda volební komise

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz